Informacje

Zespół Szkół Technicznych z nowym sztandarem

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, który od września br. zmienił swoją nazwę, otrzymał dzisiaj nowy sztandar. Poświęcenia symbolu szkoły, mającej bogate tradycje kształcenia zawodowego na terenie miasta, dokonał biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej ksiądz Edward Białogłowski.

Nowy sztandar szkolny kosztował prawie cztery tysiące złotych. Został ufundowany ze składek rodziców oraz ze środków przekazanych od sponsorów. Jednym z ważniejszych fundatorów, do których szkoła zwróciła się o pomoc finansową, była Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM. Pozytywna odpowiedź w tej sprawie była efektem tego, że placówka nosi imię Bohaterów Września i w codziennej pracy wychowawczej z młodzieżą uwzględniane są również aspekty historyczne. Na sztandarze, oprócz nazwy szkoły i jej imienia, zawarto cztery słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”.

To wartości, którym hołdujemy w wychowaniu młodzieży naszej szkoły. Mamy nadzieję, że te wartości będą fundamentem naszej dalszej pracy wychowawczej w tej szkole. Te słowa zobowiązują młodzież do solidności. Do tego, żeby oprócz uczenia się i zdobywania wiedzy, żeby stawali się lepszymi ludźmi, którzy w życiu codziennym będą dochowywali wierności dziesięciu przykazaniom i na co dzień będą żyli, żeby ani oni, ani my nie musieli się tego wstydzić. – powiedział Grzegorz Zięba, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

W tym roku mija 120 rocznica powstania Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej, która dała początek szkolnictwu zawodowemu w Jaśle, a co za tym idzie również Zespołowi Szkół Technicznych. To okazja do podsumowań i retrospekcji, jak zmieniało się oblicze nauczania zawodu zarówno w kwestiach teoretycznych i praktycznych. To na przestrzeni ponad wieku w szkołach zawodowych na terenie miasta wykształcono wiele znakomitych osób, które dzięki zaangażowaniu pedagogów i własnym, zdobyli potrzebne wykształcenie i „fach” w ręku.

Od 1 września dawny Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Września zmienił swoją nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Zmiana została spowodowana tym, że cała społeczność szkolna chciała zaakcentować charakter tej szkoły, że jest ona szkołą kształcącą uczniów właśnie w zawodach technicznych. – przypomina Grzegorz Zięba.

Dzisiejsze uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele OO. Franciszkanów. Następnie w budynku szkoły odbyła się uroczysta akademia z udziałem zaproszonych władz samorządowych, przedstawicieli duchowieństwa, dyrektorów szkół średnich z terenu powiatu, pocztów sztandarowych, obecnych i byłych nauczycieli szkoły, a przede wszystkim uczniów. Spotkanie uświetniła swoim występem Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta. Podczas akademii zabrzmiały słowa „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu szkolnego chóru. Były też przemówienia oraz symboliczne podziękowania dla nauczycieli pracujących na co dzień z młodzieżą szkolną.

SERWIS FOTO:

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Zespół Szkół Technicznych z nowym sztandarem”

  1. Brakuje na tej imprezie byłego franciszkanina z „żoną”. Jestem również ciekawy ile wziął za przyjazd i poświęcenie sztandaru p. Białogłowski. Pewnie zawstydził fundatorów i wziął SZEŚĆ tysięcy !!