Informacje

„Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, że w 2010 roku realizuje projekt pt. ”Czas na aktywność w gminie Kołaczyce”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Herb Kołaczyc

W ramach projektu oferuje się zdobycie kwalifikacji zawodowych: wykańczanie wnętrz lub malarz-tapeciarz oraz kucharz-kelner lub sprzedawca. Ponadto uczestnicy wezmą udział w warsztatach, które obejmą naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych, podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy. Poznają skuteczne metody komunikacji i autoprezentacji w kontekście rozmów kwalifikacyjnych.

Kryterium rekrutacji to:
– osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczyce
– zagrożone wykluczeniem społecznym
– w wieku aktywności zawodowej
– korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
– o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych

Bliższe informacje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach
Ul. Burmistrza Wiejowskiego 1
Tel. 013 4460530 lub 013 4460221

(UM w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE