Informacje

Raport NIK: jasielski szpital jest nowoczesny, ale są niedociągnięcia

Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest w zadowalającym stanie technicznym i estetycznym. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy wytknęli jednak niedociągnięcia co do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Główną przyczyną nieprawidłowości są ciągłe niedobory finansowe dla polskich szpitali.

Beata Trzop. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Beata Trzop, wicedyrektor szpitala.
Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Inspektorzy skontrolowali czterdzieści osiem placówek w całej Polsce, w tym pięć z województwa podkarpackiego. W większości szpitali ujawnili rażące nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Nie lepiej wygląda ocena w obszarze stanu technicznego i estetycznego wszystkich użytkowanych obiektów.

Jeżeli chodzi o stan techniczny budynków kontrola jest pozytywna. – mówi Beata Trzop, zastępca dyrektora jasielskiego szpitala do spraw ekonomicznych.

To efekt działań prowadzonych przez dyrekcję szpitala, które mają wymiar nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim estetyczny. Takim przykładem jest zakończona w ubiegłym roku termomodernizacja budynku głównego szpitala, czego efektem po kilku miesiącach od remontu są już niższe niż do tej pory rachunki za energię.

Szpital znalazł się w tych 33 procentach pozytywnych ocen, jeżeli chodzi o stan techniczny budynków. Budynki są utrzymane w należytym stanie. Przeprowadzane są okresowe kontrole techniczne. Stan sanitarno-epidemiologiczny również jest pozytywny. Jeżeli chodzi o uzgodnienia z nadzorem budowlanym, inwestycje prowadzone są zgodnie z procedurami. Także zostało to ocenione bardzo pozytywnie. – podkreśla Beata Trzop.

Dyrekcja szpitala jest najbardziej dumna z dwóch swoich oddziałów, które po remontach spełniają wszystkie wymagania sanitarno-epidemiologiczne i estetyczne. To Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki. W kolejce ustawiają się kolejne, których remonty ruszą już w najbliższym czasie.

Przygotowujemy pełną dokumentację do Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym zostaliśmy pozytywnie ocenieni na etapie preselekcji. Liczymy na podpisanie umowy na realizację zadania modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego. – mówi dyrektor Trzop.

Jasielski szpital wypada w raporcie gorzej, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Kontrolerzy wytykają tutaj m.in. niewystarczającą szerokość klatek schodowych służącą do ewakuacji pacjentów, brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w strefie przeciwpożarowej, niedociągnięcia w ilości wymaganych hydrantów i gaśnic na terenie szpitala czy brak na kilku oddziałach systemu sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w budynku do straży pożarnej.

Na dzień dzisiejszy najważniejsze to jest doprowadzenie tego budynku do bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To jest kwota kilku milionów złotych. – przyznaje wicedyrektorka szpitala. – Jest to rozłożone na kilka lat, ponieważ szpital opracował ekspertyzę i na podstawie tego uzyskał odstępstwa od pewnych decyzji. W związku z tym inwestycje będą planowane w obrębie najbliższych trzech lat. Po tym okresie mamy nadzieję, że ten budynek będzie bezpieczny pod względem przeciwpożarowym. Nie ukrywam, że tutaj problemem są środki finansowe.

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że największym problemem są zbyt wąskie drogi ewakuacji, które nie zapewniają swobodnego przejazdu dla specjalistycznych pojazdów straży pożarnej.

Mimo informacji, mimo zarządzenia dyrektora niestety borykamy się z samochodami, które non stop są stawiane na drogach przeciwpożarowych. – informuje Beata Trzop.

Zastępca dyrektora szpitala ds. ekonomicznych podkreśla jednak, że placówka stara się znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie problemu miejsc parkingowych.

Daniel Baron, Damian Palar
redakcja@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE