Informacje

Kolejne miejscowości w gminie Jasło podłączone do kanalizacji

W Szebniach oddano oficjalnie do użytku drugą oczyszczalnię ścieków w gminie Jasło, wybudowaną dzięki udziałowi samorządu we wspólnym projekcie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. W sumie dzięki sporemu zastrzykowi gotówki z unijnego budżetu cała gmina jest w tej chwili skanalizowana w 95 procentach.

Oczyszczalnia ścieków w Szebniach obsługuje mieszkańców pięciu miejscowości: Szebni, Bierówki, Zimnej Wody, Chrząstówki i Niepli. W tej chwili podłączonych jest do niej blisko siedemset gospodarstw domowych. Jest mniejsza od swojej „siostrzanej” oczyszczalni w Trzcinicy o połowę i jej aktualna zdolność przerobowa wynosi 450 metrów sześciennych na dobę.


Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. W początkowej fazie część ścieków oczyszczana jest na sicie i na piaskowniku. Następnie ścieki przesyłane są pompami do reaktorów biologicznych i tam następuje całkowity proces oczyszczania w dwóch reaktorach pracujących naprzemiennie. Jest to tzw. system SBR, czyli sekwencyjny biologiczny reaktor, który w ciągu ośmiu godzin prowadzi do całkowitego oczyszczenia ścieków. – mówi Stanisław Woźniak, dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle (zdjęcie powyżej).

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w pełni zautomatyzowana.

W początkowej fazie część ścieków oczyszczana jest na sicie i na piaskowniku. Następnie ścieki przesyłane są pompami do reaktorów biologicznych i tam następuje całkowity proces oczyszczania w dwóch reaktorach pracujących naprzemiennie. Jest to tzw. system SBR, czyli sekwencyjny biologiczny reaktor, który w ciągu ośmiu godzin prowadzi do całkowitego oczyszczenia ścieków. – opowiada Stanisław Woźniak.


Nowa oczyszczalnia ścieków w Szebniach.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Nad przebiegiem procesu technologicznego pełniony jest całodobowy nadzór pracowniczy. W budynku administracyjno-gospodarczym znajduje się również system komputerowy, który informuje o wszelkich nieprawidłowościach na poszczególnych odcinkach kanalizacji, dzięki czemu zatrudniony tam personel może w porę zareagować.

Prawie 60 kilometrów kanalizacji w zlewni „Szebnie”

W całej zlewni „Szebnie” w ramach programu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wybudowano również około sześćdziesiąt kilometrów kanalizacji sanitarnej i kilkanaście przepompowni ścieków.

Jest to kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa. Część grawitacyjna sprowadza ścieki do najniżej położonych punktów przepompowni ścieków i stamtąd pompami i systemem kanalizacji ciśnieniowej ścieki tłoczone są na wyższe poziomy. Następnie grawitacyjnie spływają do samej przepompowni głównej znajdującej się na terenie oczyszczalni. Stąd pompami prowadzone są do cyklu oczyszczania. – mówi Woźniak.

Gmina Jasło była największym beneficjentem ponadregionalnego programu, którego zadaniem była poprawa warunków życia mieszkańców dorzecza rzeki Wisłoki.


Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

60 milionów złotych brutto to koszt budowy dwóch oczyszczalni, 190 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 47 przepompowni. Nasza gmina to 95 procent skanalizowanych gospodarstw. W tym roku rozpoczniemy budowę kolejnej części sieci kanalizacyjnej: Gorajowice i część Jareniówki i osiągniemy poziom 97 procent. Zostanie nam jedna miejscowość Opacie i przysiółki, które nie weszły, ale poradzimy sobie z tym w przyszłości. To już jest nieduży problem dla naszej gminy. – mówi Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło (zdjęcie powyżej).

Nowa inwestycja ma być realizowana ze środków, które gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego.

Efekty pracy są już odczuwalne

Mieszkańcy okolicznych miejscowości już odczuwają pierwsze efekty nowej kanalizacji. Analiza wody przekazywanej po oczyszczeniu ze ścieków bezpośrednio do rzeki wykazała, że dopuszczalne normy są trzykrotnie lepsze od uzyskanego przez gminę pozwolenia wodno-prawnego.

Sądzę, że mieszkańcy już odczuwają różnicę, bo oczyszczalnia pracuje już na wstępnej fazie eksploatacji od lipca ubiegłego roku i już kilkanaście tysięcy metrów sześciennych ścieków z tej zlewni zostało odprowadzone do oczyszczalni i oczyszczone. Mielec, Dębica i wszystkie miejscowości znajdujące się poniżej, odczują różnicę w niedługim czasie. – mówi Stanisław Woźniak.


Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x2)

Wójt gminy Jasło: – Cieszy nas fakt, że ta oczyszczalnia osiąga bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. – dodaje Pankiewicz.

Konsolidacja tylu samorządów w Polsce? To tylko na Podkarpaciu!

Beneficjentów Projektu chwali wicemarszałek województwa podkarpackiego.

To swoisty rekord świata, jeśli chodzi o porozumienie szesnastu gmin, które umiały wykorzystać środki z funduszów europejskich. Dzięki tym porozumieniom udało się wykorzystać bardzo poważne środki na wielkie zadanie, dzięki któremu będziemy mówić o coraz bardziej czystym ekologicznie Podkarpaciu, będziemy mówić o dużych zdolnościach ekologicznych naszego województwa i powiatu jasielskiego. Myślę, że wszystkim, którzy uczestniczyli w tym Projekcie, należą się wielkie słowa uznania. – powiedział Bogdan Rzońca.


Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Dodaje również, że na mapie samorządowej naszego regionu trudno szukać przykłady tak jednolitej współpracy, jeśli chodzi o współpracę przy realizacji gigantycznego zadania ze środków europejskich.

W województwie podkarpackim pojawiają się porozumienia powiatu z gminą, gminy z gminą, ale na taką skalę w zasadzie nie spotkałem się z porozumieniem tego typu. Jest Związek Gmin Wisłok, ale żeby aż szesnaście samorządów ze sobą współpracowało to takiej drugiej sytuacji nie ma, więc tym bardziej należą się gratulacje wszystkim szesnastu partnerom tego przedsięwzięcia. Sądzę, że taki przykład mógłby być przenoszony na porozumienia gmin na przykład wzdłuż dróg czy innych rzek po to, żeby realizować wielkie projekty, bo Unia Europejska bardzo lubi wielkie projekty. Większe jest wtedy finansowanie. – dodaje wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło dodaje: – W takim zakresie jak my to na terenie Podkarpacia na dziś, jak mnie pamięć nie myli, nasz związek jest jedyny z takim doświadczeniem inwestycyjnym.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x3)

Zobacz również:
terazJaslo.pl – „W Trzcinicy i Osobnicy nie będą już odprowadzać ścieków do przydrożnych rowów”
Oficjalna strona Projektu – www.projekt.wisloka.pl

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE