Informacje

Rewitalizacja terenu zakładowego Gamratu: ma być nowa droga i park rekreacji

Zarząd Powiatu w Jaśle przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Powiatu Jasielskiego, w ramach którego zamierza wybudować drogę na zdegradowanym przemysłowo terenie firmy Gamrat S.A. Pozwoliłoby to na skrócenie czasu dojazdu do zakładu i osiedla mieszkaniowego od strony Nowego Sącza i odciążyło w znacznym stopniu miasto od ruchu tranzytowego.

Dwukilometrowy odcinek, z którego mogłyby korzystać pojazdy o nieograniczonym tonażu, połączyłby istniejące dwie drogi powiatowe: nr 1829 Jasło – Jareniówka – Jabłonica, która została przebudowana w ubiegłym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz nr 1313 Jasło – Błażkowa. Według planów, wjazd na planowaną drogę zaczynałby się rondem na wysokości osiedla mieszkaniowego (na zakręcie obok istniejącego obecnie sklepu „Groszek”), a całość kończyłaby się obok boiska sportowego w Opaciu.


Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Droga ta przebiegałaby przez tereny zdegradowane przemysłowo: część Gamratu, w której kiedyś była produkcja specjalna. W tej chwili stoją tu olbrzymie obiekty i brak tam dostępności komunikacyjnej. Gdyby była tam droga publiczna to wartość tych terenów wzrośnie radykalnie. Myślę, że to będą świetne tereny inwestycyjne. My, jako mieszkańcy powiatu również będziemy mogli korzystać z tej drogi. – mówi Adam Pawluś, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Żeby dojechać do zakładu samochodem ciężarowym od strony Nowego Sącza, trzeba przejechać przez całe miasto w kierunku Krosna, pokonać rondo Solidarności i dojechać do mostu na rzece Wisłoce w Krajowicach. W sumie kierowcy muszą nadrabiać kilkanaście dodatkowych kilometrów.

Cały ten ruch przejeżdża przez miasto, blokując oczywiście nasze ulice. Przejazd do Gamratu od strony Nowego Sącza, skróciłby się o kilkanaście kilometrów i byłby wygodniejszy. – podkreśla Adam Pawluś.

Firma przychylna projektowi

W związku z przekształceniami przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, jednym z elementów restrukturyzacji Zakładu Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. jest przekształcenie majątku zbędnego, który nie bierze udziału w procesie produkcyjnym, natomiast jest dość poważnym obciążeniem dla firmy.


Andrzej Czajka, prezes firmy Gamrat S.A.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Stąd też od dwóch lat staramy się bardzo agresywnie szukać podmiotów, które by na tym majątku zbędnym rozpoczęły działalność gospodarczą, co z powodzeniem nam się udaje z uwagi na to, że na majątku firmy Gamrat w tej chwili funkcjonuje 23 inne podmioty. Problemem jest las, problemem było torowisko, które też chcieliśmy w jakiś sposób zagospodarować. Stąd też rozmowy ze Starostwem Powiatowym. W trakcie kilku wizyt roboczych doszliśmy do wniosku, że jest pomysł na zagospodarowanie tego rejonu, czy tych zbędnych części gruntów m.in. na drogę. – mówi Andrzej Czajka, prezes spółki Gamrat S.A.

O planowanych działaniach firma powiadomiła już swojego właściciela, którym jest Minister Skarbu Państwa.

W obecnej chwili nasze wnioski łącznie z mapami są w ministerstwie skarbu. Decyzja właściciela, czyli ministra skarbu, pozwoli na dalsze prace związane z przejęciem tego terenu przez powiat. – podkreśla Andrzej Czajka.

Na osiedlu będzie można również wypocząć

W planach rewitalizacji obszaru osiedla Gamrat jest też budowa Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej, podobnego do tego, który od kilku miesięcy funkcjonuje na terenie Magurskiego Parku Narodowego w Foluszu. Ma być utworzony na terenie leśnym o powierzchni około czterech hektarów, od strony osiedla mieszkaniowego Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dawne osiedle przyzakładowe).

Jest to bardzo ładny kawałek lasu, który po odpowiednim zagospodarowaniu i przygotowaniu może być miejscem wypoczynku weekendowego, nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale też dla miasta i okolicznych miejscowości. Jest tu dosyć duży obszar, na którym można zlokalizować co najmniej kilka punktów aktywnego wypoczynku typu park linowy, skatepark czy innego rodzaju atrakcje, które na pewno przyciągną mieszkańców. – powiedział Andrzej Czajka.

Spółka ma udostępnić teren powiatowi w trybie nieodpłatnego przekazania.

Decyzja w gestii radnych

Wniosek o dofinansowanie planowanej inwestycji ma być złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zarząd województwa przesunął termin przyjmowania ofert do czerwca br. Wcześniej jednak Lokalny Program Rewitalizacji musi być przedstawiony i przyjęty przez radnych powiatowych.


Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Na jesieni będziemy wiedzieć, czy to zadanie będzie dofinansowane i wtedy moglibyśmy przystąpić do realizacji. Najwcześniej w 2011 roku. Mamy doświadczenie, jesteśmy w stanie wykonać prace w ciągu kilku miesięcy. Tak, jak w przypadku innych zadań, to nie trwałoby dłużej niż 3-4 miesiące. Myślę, że 2011 roku, gdybyśmy uzyskali dofinansowanie, to droga byłaby zrealizowana. – dodaje Adam Pawluś (na zdjęciu wyżej).

Duże szanse na uzyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania widzi także prezes spółki Gamrat S.A. – Ja uważam, że wszystko jest realne. Jest tylko kwestia, czy jest chęć, żeby doprowadzić to do końca. Argumentów „za” jest tyle, że ciężko jest obalić tego typu pomysł, bo raz: odbije się korzystnie dla spółki o co walczymy, dwa: będzie fajnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i skróci drogę przejazdu z osiedla w inne części naszego regionu. Praktycznie wszyscy na tym skorzystamy. – podkreślił Andrzej Czajka.

Damian Palar, współpraca: Daniel Baron
redakcja@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rewitalizacja terenu zakładowego Gamratu: ma być nowa droga i park rekreacji”

  1. Wszyscy na tym skorzystamy jak będzie to pod prądem i nikt tam nie będzie wchodził.
    Bo wpuszczając bydło zjedzą nawet trawę