Na drogach

Polsko-słowackie patrole policyjne

Wczoraj na drogach powiatu jasielskiego służbę pełniły międzynarodowe patrole ruchu drogowego z Jasła i słowackiego Svidnika. Jest to efekt współpracy i realizacji wspólnych zadań podkarpackiej Policji z Policją województwa preszowskiego na Słowacji, w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”.

Fot. KPP w Jaśle
Fot. KPP w Jaśle

Obecność naszego kraju w strefie państw Schengen oznacza również nowe zadania dla policjantów w rejonach granicy wewnętrznej Unii Europejskiej. Aby jak najlepiej je realizować, funkcjonariusze z podkarpackiej Policji i z województwa preszowskiego na Słowacji opracowali wspólny projekt „Bezpieczne pogranicze”. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli obydwu krajów na terenach przygranicznych, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

* opracowanie trójjęzycznej broszury, zawierającej: informacje na temat przepisów polskiego i słowackiego prawa drogowego, rady dla turystów – ofiar kradzieży oraz inne wiadomości, których znajomość ułatwi poruszanie się po terenach przygranicznych;
* opracowanie polsko – słowackiego słownika terminologii policyjnej, który będzie stosowany m.in. przez policjantów polskich i słowackich podczas wspólnych patroli;
* pełnienie po obu stronach granicy wspólnych służb patrolowych.

Zacieśnienie współpracy podkarpackiej Policji ze słowacką zaowocowało wspólnymi patrolami na terenie powiatu jasielskiego. Wczoraj, policjanci z jasielskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami z słowackiego Svidnika dbali o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu. Kontrolowali pojazdy, sprawdzali dokumenty, trzeźwość kierowców i przewożone ładunki.

Wspólne patrole przynoszą wymierne korzyści. Ułatwiają one kontakt obywateli z policją po stronie słowackiej i polskiej. Kontrole przeprowadzane są sprawnie i bez problemów, nie dochodzi do niedomówień wynikających z bariery językowej. Ponadto, policjanci mieli okazję wymienić się doświadczeniami, poznać specyfikę służby swoich kolegów.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE