Informacje

Miasto dało szpitalowi 200 tysięcy złotych na zakup nowego RTG

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle potrzebny jest nowy aparat RTG. Obecny, szesnastoletni, uległ uszkodzeniu i nie spełnia już wymagań, jakie przed placówką stawia nowoczesna medycyna. Koszt zakupu takiego urządzenia wynosi około sześciuset tysięcy złotych. Jasielskiego szpitala nie stać w tej chwili na wydatkowanie tak znaczącej sumy, stąd prośba dyrekcji do miejskiego samorządu i lokalnych przedsiębiorców o jego sfinansowanie.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Jasielski szpital znajduje się w trudnej sytuacji
finansowej i nie stać go na zakup nowego RTG.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia zalega z kwotą około ośmiu milionów złotych za nadwykonania z lat 2008-2009. Za to, co szpital wypracował, nie dostał swoich ciężko zarobionych pieniędzy. – zwrócił się do kolegów radnych Marek Barański, lekarz pracujący na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Do tego wszystkiego dotychczasowy aparat RTG uległ uszkodzeniu, a jest to podstawowy sprzęt potrzebny do szybkiej diagnostyki pacjentów pourazowych. – Prześwietlenia podstawowe na istniejącym sprzęcie, który jest uszkodzony, są wykonywane na bieżąco. Są to prześwietlenia najbardziej proste, dotyczące spraw urazowych, a więc złamania, zwichnięcia. Nie ma możliwości wykonania badań dynamicznych, czyli badań z zastosowaniem kontrastu, aktywnego oglądania na ekranie RTG pracy płuc czy tym podobnych. – powiedział Barański.

Szpital planuje zakupić nowoczesny aparat RTG z cyfrową obróbką zdjęć.

Zdjęcie radiologiczne jest bardzo przydatne w diagnostyce wielu schorzeń urazowych, ortopedycznych, chirurgicznych. Natomiast wchodzą nowe technologie z cyfrową obróbką obrazu. Istnieje możliwość przekazania takiego obrazu do ośrodka klinicznego do skonsultowania w razie jakiś wątpliwości. W odniesieniu również do cyfrowej obróbki obrazu cała procedura archiwizacji obrazu jest uproszczona, ponieważ nie musimy wydawać pieniędzy na klisze, które są w porównaniu do płytek zdecydowanie droższe. – mówi dr n. med. Szymon Niemiec, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa.

Koszt takiego urządzenia to blisko sześćset tysięcy złotych, a w obecnej sytuacji finansowej jasielskiego szpitala na taki wydatek nie stać. Stąd prośba do Rady Miejskiej o udzielenie dofinansowania.

Biorąc pod uwagę możliwości miasta, jakie na tą chwilę posiada, zaproponowaliśmy radzie podjęcie uchwały w wysokości 200 tysięcy złotych. Po burzliwej dyskusji uchwała o pomocy w takiej wysokości została podjęta. – podkreśla Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Radni chcieli przyznać jeszcze 100 tysięcy złotych więcej. – Moim zdaniem w pierwszej kolejności szpital powinien był przedstawić, ile środków zgromadził i z jakich źródeł, a dopiero potem powinniśmy udzielić pomocy. Ja zwracam uwagę, to ma być pomoc finansowa, a nie sfinansowanie jakiegoś działania, bo wypaczamy to, co mamy w ustawie o ochronie zdrowia. Samorządy mogą wspierać działanie m.in. szpitali. Możemy wspierać, a nie załatwiać pewnych rzeczy za powiat. Dlaczego to ma być sfinansowane wyłącznie przez nas dla całego powiatu, a może i troszkę szerzej? – powiedział Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

My nie możemy zaspokoić wszystkich potrzeb, bo też nas na to nie stać. – tłumaczy Adam Kmiecik, starosta jasielski. – Natomiast realizujemy wiele zadań w szpitalu, które jest finansowane przez powiat. Ja bym tutaj tak bardzo tych pieniędzy, które dało miasto, nie przeceniał, ponieważ są miasta, które zwalniają szpitale z podatku. Jeżeli szpital musi miastu zapłacić podatek, a później się to oddaje w jakiejś formie, to wychodzimy na zero. Oczywiście, podziękowania dla radnych za to, że przeznaczyli tę kwotę, bo mogli nie przeznaczyć, natomiast to nie tak, że powiat nie finansuje szpitala. Finansujemy i to w znacznej mierze.

Jak podkreśla zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa, przyznana przez radnych miejskich kwota dofinansowania pozwoli na uruchomienie żmudnej procedury przetargowej.

My rozpoczniemy procedurę przetargową, ponieważ ona trwa w czasie. Będziemy musieli ze środków własnych, które spływają nam z Narodowego Funduszu Zdrowia jakoś znaleźć pozostałą kwotę. Może zwrócimy się do przedstawicieli innych samorządów lokalnych. Natomiast będziemy chcieli zakupić ten sprzęt z jakąś formą płatności ratalną odroczoną. Okres całej procedury przetargowej trwa około miesiąca. Ja widzę to pozytywnie, na pewno będziemy posiadać w jasielskim szpitalu dobry aparat radiologiczny z obróbką cyfrową obrazów. – podkreśla Szymon Niemiec.

Doktor Barański apeluje też do lokalnych przedsiębiorców o wsparcie finansowe. – Jest to podstawowy sprzęt, często ratujący życie ludzkie. Na co dzień każdy z nas może ulec wypadkowi, może potrzebować nagłego, szybkiego wykonania specjalistycznych zdjęć rentgenowskich. Zdarzały się przypadki, że szpitale sąsiednie prosiliśmy o pomoc w diagnostyce rentgenowskiej. – mówi.

Szymon Niemiec: – Jakoś będziemy zmuszeni te 400 tysięcy złotych zdobyć i ten aparat bezwzględnie kupić, ponieważ będą z niego korzystać pacjenci ze wszystkich oddziałów, pacjenci leczeni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE