Informacje

Policjanci rozdawali słowniki i broszury

Broszury i polsko-słowackie słowniki rozdawali mieszkańcom Jasła policjanci z słowackiego Bardejowa i jasielskiej komendy. Zawarte w nich informacje z pewnością ułatwią komunikację z funkcjonariuszami pełniącymi służbę po obydwu stronach granicy. Działania przeprowadzono w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze”.

Fot. KPP w Jaśle
Fot. KPP w Jaśle

Wstąpienie naszego kraju i Słowacji do strefy państw Schengen, umożliwiło swobodny przepływ ludności, rozwój transportu drogowego oraz turystyki po obydwu stronach granicy. Spowodowało również powstanie nowych zadań dla policjantów, w szczególności pełniących służbę w rejonach przygranicznych, np. w powiecie jasielskim. Aby jak najlepiej je realizować, funkcjonariusze z podkarpackiej Policji i z województwa preszowskiego na Słowacji, opracowali wspólny projekt pt. „Bezpieczne pogranicze”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa obywateli obydwu krajów na terenach przygranicznych, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach projektu opracowano trójjęzycznej broszury, które zawierają wiele praktycznych informacji m.in. na temat przepisów polskiego i słowackiego prawa drogowego, wysokości mandatów karnych, pierwszej pomocy, zachowania podczas kontroli drogowej, wymaganego wyposażenia pojazdu. W broszurach znajdziemy również informacje, jak się zachować będąc uczestnikiem np. kolizji drogowej, będąc świadkiem lub pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, do kogo mamy w takiej sytuacji się zwrócić, gdzie jest najbliższa jednostka Policji oraz wiele innych przydatnych wiadomości.

Dodatkowo opracowany został również polsko-słowacki słownik terminologii policyjnej, który jest swoistym uzupełnieniem broszury. Słownik zawiera m.in. podstawowe zwroty, jakie mogą zostać użyte podczas kontroli drogowej, legitymowania czy też z chwilą zgłaszania przez pokrzywdzonego faktu popełnienia przestępstwa.

W sobotę, policjanci z jasielskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami z Bardejowa rozdawali broszur i słowniki mieszkańcom Jasła. Przekazane zostaną one również do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Floriańskiej w Jaśle, gdzie każda z zainteresowanych osób będzie mogła taką broszurę i słownik bezpłatnie otrzymać.

Zawierają one informacje, które z pewność będą przydatne w trudnych sytuacjach, jakie mogą pojawić się w czasie pobytu na terytorium Słowacji, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nimi, w szczególności przez osoby które planują tam spędzić swój letni wypoczynek.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Policjanci rozdawali słowniki i broszury”

  1. Ja mam tylko pytanie do naszych policjantów: czy jest obowiązek używania kamizelek odblaskowych w czasie wykonywania jakichkolwiek zadań, prac w obrębie pasa drogowego? Spotkałem się już kilka razy że funkcjonariusze drogówki w nowych mundurach kierują ruchem bez tychże kamizelek. Przy starym umundurowaniu normą było ich używanie. Nawet jeśli ich nie używali, to mieli białe, bądź niebieskie koszule, a na kurtkach żółte elementy odblaskowe i byli w miarę widoczni. W nowych, ciemnych mundurach, w dużym ruchu drogowym giną na tle otoczenia i pojazdów. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu na Piłsudskiego przy wiadukcie, gdy zepsuł się ciągnik siodłowy i był wymieniany na inny. W ostatniej chwili zauważyłem policjanta kierującego ruchem. Wprawdzie światła na skrzyżowaniu były wyłączone i to już był znak że coś nie tak, ale gdyby miał na sobie żółtą kamizelkę, to widziałbym go już od „Merkurego”. A tak skutecznie pan policjant wtopił się w otoczenie, dobra metoda ale niestety nie w tym wydziale Policji. Na skrzyżowaniu 3go Maja, Metzgera koło energopalu też miałem podobną sytuację. Światła działają ale auta na zielonym stoją i dopiero wtedy szukam przyczyny takiego zachowania, i dostrzegam białą czapkę na środku skrzyżowania, bo pan skutecznie wtapia się w tło. Mundury są ładne, ale pracując na drodze i kierując ruchem niestety, na pierwszym miejscu jest dobra widoczność. Zwróćcie uwagę, jak wygląda policjant na drodze w Anglii. Czy założenie tej kamizelki jest aż tak czasochłonne i problematyczne?