Kultura | rozrywka | edukacja

Dzieci z Jasła na trasie do Rezerwatu Kornuty

W poniedziałek (30 sierpnia) odbyła się wycieczka krajoznawczo- turystyczna do Folusza, której celem było dotarcie do Rezerwatu Kornuty. W wycieczce brało udział 8 dzieci w wieku od 8 do 13 roku życia.

Trasę rozpoczęliśmy z Folusza, skąd „Ścieżką Pierwszego Dnia”(szlak zielony) doszliśmy na Magurę Wątkowską. Nazwa ta wzięła się z połączenia dwóch znajdujących się blisko siebie szczytów: Wątkowej (846 m.n.p.m.) oraz Magury (829 m.n.p.m.).

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury

Następnym punktem programu było dotarcie do obelisku poświęconego osobie papieża Jana Pawła II, który stanął tam w 50 rocznicę odprawienia mszy świętej przez ks. Karola Wojtyłę. Dzieci miały okazję wpisać się do pamiątkowego zeszytu, który umieścili tam członkowie jasielskiego oddziału PTTK.

Z Magury Wątkowskiej przeszliśmy dalszą częścią zielonego szlaku, który doprowadził nas do Rezerwatu przyrody Kornuty. Atrakcją Rezerwatu są piękne lasy bukowe, kilkunastometrowe wychodnie skalne oraz jaskinie.

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury

Fot. Młodzieżowy Dom Kultury
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury
(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE