Informacje

Radni jednogłośnie przyjęli apel powiatu

22 głosami radni powiatowi przyjęli apel w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do poprawy finansowania zadań oświatowych w samorządach powiatowych.

Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Fot. © Katarzyna Pacwa

Apel skierowany do posłów i senatorów Województwa Podkarpackiego oraz Katarzyny Hall Ministra Edukacji Narodowej otrzymali także do wiadomości Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki, Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty.

Apel Rady Powiatu w Jaśle

Po nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która dyskryminuje samorządy o dochodach głównie w postaci dotacji i subwencji, podczas wdrażanych reform systemu oświaty, przy ciągle zwiększającej się liczbie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, generujących dodatkowe koszty kształcenia oraz przy pogłębiającym się niżu demograficznym, szkoły Powiatu Jasielskiego znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Istniejący wymiar subwencji oświatowej, mimo dokonanych drastycznych oszczędności w szkołach, zagrażających jakości kształcenia nie pokrywa koniecznych wydatków ich funkcjonowania.

Rada Powiatu Jasielskiego apeluje o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do poprawy finansowania zadań oświatowych w samorządach powiatowych.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni jednogłośnie przyjęli apel powiatu”

  1. Piękny gest – tylko nic z niego nie wynika. A w powiecie są nadal szkoły równe i równiejsze. Zapytamy o to na jutrzejszym zebraniu w sali konferencyjnej starostwa o godz. 15.