Informacje

Radni negatywnie o działalności ekonomicznej szpitala

Rada Powiatu w Jaśle dokonała w piątek (01.07) negatywnej oceny działalności Szpitala Specjalistycznego za 2010 rok. Na koniec grudnia ubiegłego roku zobowiązania finansowe instytucji zamknęły się w kwocie przekraczającej czternaście milionów złotych.

Logo Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Zanim radni powiatowi wystawili „cenzurkę” jasielskiemu szpitalowi, w minioną środę w tej kwestii wypowiedziała się Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego. – Opinia była pozytywna. – przypomniał Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielski.

Zdaniem dra n. med. Szymona Niemca, zastępcy dyrektora jasielskiego szpitala do spraw lecznictwa, na niekorzystny wynik ekonomiczny wpływają tzw. „nadwykonania”. W chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia zalega z wypłatą placówce medycznej ośmiu milionów złotych.

Jasielski szpital jest szpitalem, który obsługuje 116 tysięcy osób. Jesteśmy szpitalem ostro-dyżurowym, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. W tym roku wykonaliśmy już około 1,7 miliona złotych nadwykonań. To są usługi medyczne nie zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Większość z tych usług to są usługi ratujące życie, o które my się będziemy domagać, aby zostały zwrócone na drodze umowy albo na drodze sądowej. – powiedział. – Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie sprawy sądowej za nadwykonania z 2009 roku. Całkowita kwota jaką fundusz zalega jasielskiemu szpitalowi to jest osiem milionów złotych. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że od tej kwoty trzynastu milionów odjęlibyśmy osiem milionów nadwykonań – myśmy tych pieniędzy nie ukradli – to się okazuje, że ta sytuacja finansowa szpitala nie byłaby taka zła. My się będziemy domagać o dalszy zwrot tych ośmiu milionów złotych w związku z nadwykonaniami.

Franciszek Miśkowicz: – Biegły rewident ani jednym słowem nie powiedział o nadwykonaniach w sprawozdaniu. Traktował to jako nieistniejące. Jeżeli ktokolwiek ze szpitala przedstawi mi dokument z Narodowego Funduszu Zdrowia, że te pieniądze są to wtedy przyjmiemy je jako zmniejszenie zobowiązań, które przez biegłego zostały wykazane.

Zgodnie z opinią przygotowaną przez niezależnego biegłego rewidenta zobowiązania długoterminowe szpitala na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykają się kwotą 2 119 225,67 złotych, natomiast zobowiązania krótkoterminowe kwotą 11 898 780,71 złotych. Straty finansowe poniesione przez placówkę za ubiegły rok wyniosły z kolei 3 090 371,00 złotych.

Od dziesięciu lat każdy rok w jasielskim szpitalu przynosi straty. Dwa lata były wyjątkowe kiedy zostały wprowadzone tzw. programy naprawcze bądź oddłużeniowe, więc jakieś pieniądze „ekstra” spłynęły do jasielskiego szpitala, natomiast nigdy w działalności bieżącej te wyniki nie były dodatnie. Więc przypisywanie jakiejkolwiek winy jakiemukolwiek rządowi jest nieporozumieniem. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Przed samorządowcami trudne wyzwanie, ponieważ od 1 lipca weszła w życie nowa ustawa, która nakłada na nich obowiązek ponoszenia odpowiedzialności finansowej za zadłużone placówki służby zdrowia, dla których są organami założycielskimi.

Jest to najtrudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, przed tym samorządem. Zaistniała nowa sytuacja prawna, która nałożyła obowiązek odpowiedzialności finansowej. Szanowni radni, jedziemy w tej chwili na wspólnym wózku ze szpitalem. Mamy łączne zobowiązania budżetowe, za które będziemy odpowiadać. Teraz zaklinanie deszczu, przypinanie łatek partyjnych, niczego nie zmieni. – mówił na sesji wicestarosta Miśkowicz.

Za wystawieniem negatywnej oceny działalności jasielskiego szpitala głosowało trzynastu radnych, czterech były przeciwnych, natomiast dwóch wstrzymało się od głosu.

Szymon Niemiec podkreślił, że „ta negatywna ocena działalności jasielskiego szpitala ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii finansowych”.

Tutaj należy się zgodzić. Sytuacja finansowa szpitala jest jaka jest. Był zrobiony obiektywny audyt, który potwierdza, że wyniki jasielskiego szpitala są wynikami negatywnymi, przy czym nie odbiegają one od sytuacji finansowej innych szpitali działających w województwie podkarpackim. – powiedział. – Uważam, że to nie jest „czerwona kartka” dla dyrekcji. To jest „czerwona kartka” dla wszystkich, którzy zarządzają opieką zdrowotną w Polsce.

Lekarz dodał również, że mimo problemów finansowych, placówka zmienia swój zewnętrzny wizerunek, zakupywany jest też nowoczesny sprzęt medyczny pozwalający na podnoszenie jakości wykonywanych usług przez personel jasielskiej lecznicy.

Od 2005 roku od objęcia funkcji dyrektora szpitala przez dyrektora Betleja, przy pomocy samorządowców, parlamentarzystów, jasielski szpital stopniowo, ale pozytywnie się rozwija. – dodał Szymon Niemiec.

WYNIKI GŁOSOWANIA

„ZA”: Adam Kmiecik, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Henryk Motkowicz, Stanisław Lawera, Zbigniew Dranka, Józef Kozioł, Stanisław Mlicki, Dorota Woźniak, Dorota Gawlik-Feldo, Grzegorz Pers, Bogusław Kręcisz, Stanisław Żygłowicz.
„PRZECIW”: Tadeusz Gorgosz, Witold Lechowski, Andrzej Stachurski, Wojciech Zając.
„WSTRZYMALI SIĘ”: Bogdan Rzońca, Marta Misiołek.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni negatywnie o działalności ekonomicznej szpitala”

  1. widzę ze pani radnej J B głupio było głosować przeciw koledze i wolała nie przyjść, może ona nie jest już w koalicji