Informacje

W Nowym Żmigrodzie odbyły się eliminacje powiatowe XVI OMTM

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie był w czwartek (26.04) gospodarzem finału powiatowego XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

Do udziału w konkursie przystąpiło siedem trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły średnie z terenu powiatu jasielskiego: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle oraz Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. generała Józefa Hallera w Jaśle.

Mimo wcześniejszego pisemnego zgłoszenia swojej drużyny do Nowego Żmigrodu nie przysłał Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

Turniej przebiegał trójetapowo. Wszyscy uczestnicy w ciągu trzydziestu minut rozwiązywali test składający się z dwudziestu pytań wielokrotnego wyboru, poświęconych znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, obsługi pojazdu oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto po jednym z przedstawicieli danej drużyny zmierzyło się z wylosowanymi zadaniami sprawnościowymi. Pierwsze to jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”, drugie – punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie sprawdzane były umiejętności praktyczne i teoretyczne młodzieży.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji sprawowali działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego: Józef Biernacki (sędzia główny), Bogusław Muszański (sędzia), Damian Palar (kierownik komisji obliczeń, sędzia pierwszej pomocy) oraz funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle: Andrzej Zajdel i Grzegorz Smagacki.

Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego zwycięstwo w turnieju przypadło drużynie, gdzie suma zajętych miejsc przez jej reprezentantów we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza. W bieżącym roku laureatami zostali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle: Damian Chudy, Mateusz Osika, Kamil Zgrzebieniowski, opiekun Krzysztof Płaziak. To oficjalna drużyna powiatu jasielskiego, która 15 maja na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich turnieju. Życzymy im powodzenia i awansu do kolejnego szczebla rywalizacji.

Laureaci turnieju zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Podczas uroczystego zakończenia imprezy wręczyli je: prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie Barbara Wierdak-Cyboroń, zastępca dyrektora placówki Ryszard Bal, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle podinsp. Henryk Kmiecik, kierownik Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie asp. Wiesław Rogowski oraz rzecznik prasowy jasielskiej Policji podkom. Łukasz Gliwa.

Patronat honorowy nad finałem powiatowym turnieju sprawował starosta jasielski Adam Kmiecik.

W swoich założeniach Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajomości przepisów o ruchu drogowym, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu, a także integracja placówek edukacyjnych z całego powiatu jasielskiego. Cieszy nas fakt, że co roku do eliminacji powiatowych przystępują ośrodki naukowe, które w swoich założeniach statutowych nie są stricte związane z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy motoryzacyjnej. Przykład „pierwszego” liceum, który na siedem szkół biorących udział w turnieju szczebla powiatowego, zajął w bieżącej edycji czwarte miejsce. – mówi Józef Biernacki.

Do pobrania:
Klasyfikacja generalna turnieju (.pdf)

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Nowym Żmigrodzie odbyły się eliminacje powiatowe XVI OMTM”

  1. Gratulacje dla reprezentantów Zespołu Szkół Technicznych, którzy jak zwykle udowodnili swoją wartość i zapraszamy na Jasielski Piknik Zawodowy, 9 maja.