Informacje

Szwajcarskie pieniądze dla mieszkańców Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

62 miliony złotych dofinansowania trafi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który realizował będzie projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Wartość całego projektu to niemal 83 mln zł. Projekt ZGDW znalazł się wśród ośmiu kolejnych kontraktów zawartych przez rządy obydwu państw w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Nasz projekt otrzymał jedno z największych dofinansowań na instalacje kolektorów słonecznych i jest jedynym tak dużym projektem, w którym instalacje trafią nie tylko do jednostek publicznych, ale przede wszystkim do indywidualnych mieszkańców gmin należących do Związku – podkreśla Andrzej Czernecki, przewodniczący Zarządu Związku ZGDW.

Dzięki otrzymanym środkom planowany jest montaż kolektorów słonecznych na 117 budynkach użyteczności publicznej oraz 4266 domach prywatnych, montaż układów fotowoltanicznych na 4 budynkach użyteczności publicznej (baseny sportowe) oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie.

Głównym celem projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt realizowany będzie na terenie 20 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tworzonych przez: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia chęci udziału w projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.wisloka.pl.

***

Decyzja strony szwajcarskiej o akceptacji Zarysu Projektu przygotowanego przez Związek oraz wskazanie opracowania Kompletnej Propozycji Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażających, czyli Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i Ambasady Szwajcarii w Polsce zapadła w lipcu ubiegłego roku. W grudniu 2011 r. złożona została, w wersji polskiej i angielskiej, Kompletna Propozycja Projektu.

W marcu tego roku odbyło się spotkanie w Ambasadzie Szwajcarii z udziałem przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w celu omówienia szczegółowych kwestii dotyczących projektu, w tym zagadnień związanych z finansowaniem, zarządzaniem i jego realizacją.

1 czerwca br. Rządy Szwajcarii i Rzeczypospolitej Polskiej podpisały Umowę w sprawie Projektu, natomiast umowa dotycząca Realizacji Projektu pomiędzy instytucją pośredniczącą (Władzą Wdrażającą Programy Europejskie) a instytucją realizującą (Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki) zostanie podpisana w ciągu 3-4 tygodni.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Szwajcarskie pieniądze dla mieszkańców Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

  1. i co pozniej? moze prad bedzie tanszy haha znow zarobia na tym Ci najbogatsi, a biednym jak zwykle dostanie sie po d*e