Informacje

Rozrasta się strefa płatnego parkowania. Zobacz, w którym miejscu zapłacisz za postój pojazdu

Miasto rozszerza niestrzeżoną strefę płatnego parkowania o kolejne miejsca postojowe. Za postój zapłacimy teraz na nowo wybudowanych placach wzdłuż ulicy 3-go Maja oraz wzdłuż bloków przy ulicy Słowackiego.

Wizualizacja
Nowe miejsca włączone do miejskiej strefy płatnego parkowania.
© Wizualizacja GoogleMaps

O pomyśle włączenia kolejnych punktów do strefy płatnego parkowania mówiono już na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 lipca. – Umożliwi to mieszkańcom korzystanie z urzędów oraz instytucji, ponieważ parking jest praktycznie cały dzień zajęty łącznie z wieczorami i nocami. Mieszkańcy wspólnot mają możliwość parkowania na swoim podwórku wewnątrz, bo tam jest zagwarantowany dojazd i wyjazd z tej działki. Projekt wprowadzenia tej strefy parkowania został uzgodniony przez starostę powiatowego bez uwag. – powiedział wówczas zastępca burmistrza miasta Antoni Pikul.

Szczególną uwagę radnych zwróciła wówczas planowana do włączenia do strefy ulica Słowackiego. W pobliżu znajduje się osiedle mieszkaniowe oraz szereg instytucji (urząd gminy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), które dysponują niewielkimi placami mogącymi pomieścić zaledwie kilka samochodów osobowych.

Troszeczkę mnie zastanawia ulica Słowackiego. O ile nie budzi moich wątpliwości ulica 3-go Maja, bo w zasadzie są to nowo wybudowane parkingi i myślę, że jak najbardziej tak, to ulica Słowackiego troszkę mnie martwi. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę dostępność kart parkingowych. Niestety nie jest ta dostępność zbyt ciekawa. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli będziemy wprowadzać kolejne strefy parkowania płatne to będziemy myśleć o rozwiązaniu parkometrów. Niestety jeżeli chodzi o parkometry to nic nie nastąpiło, natomiast jest zmodyfikowana karta do parkowania. – stwierdził radny Roman Kościow.

Wiceburmistrz Antoni Pikul tłumaczył wtedy radnym: – Z praktyki codziennej widzimy, że ten parking używany jest przede wszystkim przez mieszkańców bloków, którzy tam mieszkają. W ciągu dnia nie ma się tu praktycznie gdzie zatrzymać, bo ten parking jest cały czas zajęty. Uważamy, że wprowadzenie płatnych stref parkowania uracjonalni wykorzystanie tego miejsca, bo będą tam parkować ludzie, którzy chcą załatwić swoje sprawy w strefie centralnej miasta. Będą robić miejsca dla następnych. A’propo parkometrów, burmistrz rozważa rzecz jasna zakup parkometrów, ale przy parkometrów, które byłyby sensownej jakości to jest średnio koszt jednego 20 tysięcy złotych plus koszty jego wprowadzenia do sieci internetowej. Na terenie miasta należałoby zainstalować osiemnaście sztuk. Przy takiej ilości dałoby się w sensownym czasie mówić, że się opłaca taka inwestycja, ale należałoby na to wydać w najbliższym czasie 360 tysięcy złotych.

Dodał także, że nie należy zwlekać z wprowadzeniem dodatkowych punktów, w których pobierana będzie opłata za miejsce postojowe.

Od wielu miesięcy była mowa o tych płatnych strefach parkowania. Radni również otrzymali informację, jaki jest w tej chwili stan wpływów z tytułu płatnych stref parkowania. Realizacja jest nieciekawa. Nie wszystko jest winą tego, że tych stref jest za mało, ale również z tego, że może niezbyt konsekwentnie pilnujemy, by te bilety były wykupywane. Niemniej jednak chcielibyśmy, aby te strefy były. Chodzi o to, że wprowadzając strefy płatnego parkowania powodujemy, że tam zatrzymują się ludzie, którzy rzeczywiście chcą coś załatwić w tym miejscu, a nie przyjeżdżający do pracy i z racji tego, że nie ma tam ograniczeń w długości parkowania spędzają tam praktycznie cały dzień. Chcielibyśmy wprowadzić większą rotację w tych miejscach. To było głównie naszym celem. – usłyszeliśmy wówczas z ust Antoniego Pikula

Na wniosek radnego Tadeusza Stachaczyńskiego projekt uchwały został jednak zdjęty z porządku obrad i przekazany do dalszych konsultacji.

Dwa miesiące na dyskusję

Po szerszej debacie projekt uchwały ujrzał ponownie światło dzienne podczas poniedziałkowej sesji w jasielskim magistracie.

Komisja Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego wyraziła pozytywną opinię. – Opinia zapadła w dniu 18 lipca, ale niestety projekt uchwały został ściągnięty z porządku obrad poprzedniej sesji. Komisja nad tym projektem pracowała na podstawie wniosku podpisanego przez przedsiębiorców, którzy mają swoje instytucje przy ulicy Słowackiego oraz przewodniczącego wspólnoty mieszkaniowej, dokonała wizji na miejscu i na podstawie tego podjęła opinię pozytywną. – powiedział jej przewodniczący Andrzej Dybaś.

Roman Kościow: strefa tak, ale z parkometrami!

Podobnymi wątpliwościami co poprzednio dzielił się z gremium Roman Kościow. – Tą uchwałę mieliśmy już kiedyś w porządku, ona „zeszła” wtedy. Natomiast wciąż moje wątpliwości związane z ulicą Słowackiego są spore. Rozmawiając na temat ucywilizowania stref płatnego parkowania pod kątem montowania tam parkometrów usłyszałem, że to zadanie jest wykraczające poza nasze możliwości małego miasta Jasła. W międzyczasie pozwoliłem sobie sprawdzić jak wygląda to w Krośnie. Jak najbardziej są parkometry i w mniejszych od Jasła o dziesięć tysięcy mieszkańców Gorlicach. Druga rzecz to w uzasadnieniu burmistrza pisze, że „włączenie ulicy Słowackiego do płatnych stref umożliwi rotację pojazdów interesantów załatwiających sprawy w budynku urzędu gminy”. Otóż, urząd gminy dysponuje parkingiem, tylko niestety ma tam tabliczkę „zakaz wjazdu”, czyli petent nie może skorzystać. Gdyby urząd gminy zechciał udostępnić interesantom te miejsca, na pewno byłoby pewnie dla nich znacznie lepiej. Trzeba zastanowić się nad tym, co stanie się z parkującymi, bo nie ukrywam, że większość z tych osób to pewnie pracownicy tamtych instytucji. Oni będą próbować zaparkować na jakiś niepłatnych miejscach, czyli zagęścimy okolicę już mocno zagęszczoną.

Szef klubu Platformy Obywatelskiej dodał także, że „idea tworzenia płatnych miejsc parkingowych była inna”. – W tej chwili mamy moim zdaniem totalny bezwład w tej sytuacji. Przykład parkingu za urzędem miejskim, że jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz gdzie on ma nabyć tą kartę? Dopóki był kiosk obok, było wszystko w porządku. Jeżeli ktoś nie zna topografii to ma wielki problem.

Kościow zgłosił oficjalnie wniosek o wykreślenie ulicy Słowackiego z planowanego objęcia jej miejską strefą płatnego parkowania. Jego pomysł został jednak odrzucony.

Andrzej Czernecki
Burmistrz Jasła Andrzje Czernecki: Apel do mieszkańców jest taki, żebyście Państwo wykazali wiele zrozumienia dla tej sytuacji. Projektowane nowe rozwiązania komunikacyjne, które są w tej chwili możliwe przy przyjęciu projektu wykonanego przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, w pewnym stopniu usprawnią płynność ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkowania to jest to temat do rozwiązywania na bieżąco w miarę możliwości ulokowania takich miejsc parkingowych przy drogach. Fot. © DAMIAN PALAR

Burmistrz Andrzej Czernecki zaliczył uchwałę do tych „niepopularnych”, ale koniecznych do lepszego funkcjonowania miasta. – Propozycja przyjęcia uchwały wynikła ze środowiska gospodarczego i środowiska osób, które mają problemy z parkowaniem w tamtym rejonie. Urząd gminy i lokalizacja w ścisłym centrum miasta powodują to, że to miejsce do parkowania jest szczególnie porządane. Tu był szereg rodzaju dyskusji na ten temat w komisjach rady. W pewnym momencie ta uchwała została zdjęta z porządku obrad, potem na skutek dyskusji na komisjach została przywrócona i dzisiaj została podjęta. Generalnie jest tak, że płatne strefy parkowania wymuszają rotację, jeżeli chodzi o te miejsca. W zasadzie o to chodzi. Problem z parkowaniem jest w odpowiednich godzinach. Myślę, że po godzinie piętnastej czy szesnastej ta strefa nie ma takiej potrzeby obowiązywania, więc to będzie ograniczone do takich rozmiarów, żeby nie blokować tego miejsca później. Natomiast w godzinach największego szczytu problem zaparkowania w tym rejonie jest bardzo duży i to było powodem podjęcia tej niepopularnej, ale koniecznej decyzji. – powiedział nam.

Rozmawialiśmy również z burmistrzem o ciągle rosnącej liczbie zarejestrowanych pojazdów i w związku z tym malejącej ilości miejsc postojowych w mieście oraz planowanych rozwiązaniach tej problematyki.

Problem miejsc parkingowych w zderzeniu z ilością pojazdów jest problemem praktycznie każdego miasta, bo jest ograniczona liczba miejsc do tworzenia parkingów. Miasto Jasło ma taki układ komunikacyjny, a nie inny. Są stosunkowo mało szerokie ciągi komunikacyjne, duże nasycenie budownictwem w samym centrum. Budowa parkingu wielopoziomowego jest niezwykle kosztowna w tej chwili. Szukaliśmy zrobienia jego w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale sondaż rynku pokazuje na razie to, że to jest inwestycja na razie nierealna. Trzeba to rozwiązywać w różny sposób. Z jednej strony wymuszamy tą rotację, ale z drugiej strony to nie jest tak, żeby mieszkaniec później popołudniu – wtedy kiedy już nie jest to potrzebne do życia i funkcjonowania miasta – wtedy płacił. Tutaj nie będzie problemu. Ale musicie wszyscy zrozumieć, że miasto ze względu na to, co mówiłem, jest miastem, które się pod względem parkingowym staje niewydolnym. – usłyszeliśmy od Andrzeja Czerneckiego.

Za każdą godzinę postoju zapłacimy na nowo wybudowanych „zielonych parkingach” przy ulicy 3-go Maja (od skrzyżowania z ulicą Stanisława Staszica do skrzyżowania z ulicą Józefa Ducala po lewej stronie i od skrzyżowania z ulicą Fryderyka Szopena do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja po lewej stronie). Do strefy płatnego parkowania urzędnicy włączą również miejsca postojowe wzdłuż bloków przy ulicy Juliusza Słowackiego (na całej długości od skrzyżowania z ulicą Franciszkańską do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Czackiego po prawej stronie).

W strefie pojawi się specjalne oznakowanie informujące o regulaminie korzystania z miejsc postojowych, zasadach uiszczania opłat oraz konsekwencjach, z jakimi muszą liczyć się kierowcy, którzy nie wykupią specjalnych biletów umożliwiających parkowanie w tym miejscu.

Na wprowadzeniu nowych miejsc do strefy miasto liczy na roczne przychody rzędu 40 tysięcy złotych.

Uchwała wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Nazwa klubu

Imię i nazwisko radnego

Głos

Platforma Obywatelska

Roman Kościow

Alicja Myśliwiec

Adam Koszelnik

PRZECIW

PRZECIW

PRZECIW

Prawo i Sprawiedliwość

Henryk Rak

Maria Szańca

Maria Jagielska

Maria Filip-Niwelt

Urszula Czyżowicz

Andrzej Trzop

Wacław Dusza

WSTRZYMAŁ SIĘ

PRZECIW

ZA

NIEOBECNA

WSTRZYMAŁA SIĘ

ZA

WSTRZYMAŁ SIĘ

Jaślanie

Elżbieta Bernal

Krzysztof Czeluśniak

Alicja Nowosielska

Zdzisław Dziedzic

Józef Kędrek

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Przymierze Samorządowe Podkarpacia

Tadeusz Stachaczyński

Krystyna Sikora

Stanisław Zając

ZA

ZA

ZA

Forum Jasielskie

Janusz Przetacznik

Andrzej Dybaś

ZA

ZA

Niezrzeszony

Leszek Zduński

ZA

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rozrasta się strefa płatnego parkowania. Zobacz, w którym miejscu zapłacisz za postój pojazdu”

  1. Dwa tylko pytania. 1. Czy pracownicy UM płacą za parkowanie przy urzędzie? Parkowanie tam w godzinach pracy urzędu graniczy z cudem. 2. Gdzie kupić karty? bo kiosku już nie ma. Może by tak pani na informacji UM sprzedawała? :-)