Informacje

W świątecznym nastroju: twórcy i wspierający lokalną kulturę nagrodzeni

Burmistrz Andrzej Czernecki wręczył w niedzielę Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury oraz statuetki „Mecenasa Kultury Jasła 2012”. Wyróżnione zostały osoby, które w tym roku szczególnie tworzyli kulturę oraz które tę kulturę wspierali.

Kapituła Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury, której przewodniczy burmistrz Andrzej Czernecki, po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w magistracie, postanowiła wyróżnić pięć osób: Ewę Grzebień (instruktor muzyki w Jasielskim Domu Kultury), Bogusława Masteja (reżysera teatralnego), Jana Gadzałę (śpiewaka z chóru męskiego „Echo”), Ludwika Szurę (śpiewaka z chóru męskiego „Echo”) i Mariana Ulaszka (członka Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle).

Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Spośród tych wszystkich, którzy są bez wątpienia kwiatami w jasielskim ogrodzie kultury, chcieliśmy co roku wyróżnić w sposób szczególny za zasługi dla kultury tylko nieliczną grupę, bo takie są zasady nagradzania. To są nagrody dla tych, którzy – jak mówił Antoine de Saint-Exupery cytując swojego ojca – nas pobudzają do tego, żebyśmy byli zainteresowani nie tylko pracą, ale żebyśmy się interesowali życiem. Dlatego bardzo serdecznie im dziękuję. – powiedział Andrzej Czernecki.

Samorządowiec w swoim wystąpieniu podkreślił, że działalność kulturalna jest wielką pasją płynącą z potrzeby serca. – Jeśli chodzi o tą część finansową nie zawsze przynosi odpowiednie efekty. Nie jest to zdecydowanie dobry sposób na życie, tym większe słowa uznania dla tych wszystkich Państwa, którzy tworzą, którzy działają w sferze kultury. Dla Was i dla nas to życie w mieście byłoby bardzo szare. Za to wszystko, że tą szarość dnia nam rozjaśniacie, za to, że dostarczacie nam wielu wrażeń podczas koncertów, spektakli teatralnych, przy oglądaniu dzieł sztuki podczas wernisaży chciałem Wam z całego serca podziękować. Ten rok jest rokiem, w którym stała się rzecz z perspektywy miasta Jasła wyjątkowa, bo Honorowym Obywatelem Miasta Jasła od kilku miesięcy jest Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz – niezwykła postać. Mówi się o tym w całej Polsce, że Jasło jest tym miejscem, w którym kocha się kulturę, kocha się sztukę.

Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Ewa Grzebień: – Mam zaszczyt podziękować za nagrodę. Właściwie to na tej scenie zawsze jestem w innej roli, głównie jako akompaniator albo jako instruktor młodzieży, natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za uznanie. Dwadzieścia lat pracy mija w domu kultury. Dziękuję, że została ta praca doceniona. Również gratuluję pozostałym laureatom.

Statuetkami „Mecenasa Kultury Jasła 2012” zostało uhonorowanych pięć firm: Jasielskie Centrum Reklamy Frogart (firma zadebiutowała na rynku w 1991 roku, obecnie świadcząca usługi z zakresu poligrafii cyfrowej, w tym druków wielkoformatowych) – reprezentował właściciel Józef Nawracaj; Sieć Jasielskich Sklepów MPM (powstała w 1992 roku z inicjatywy rodzeństwa: Marii i Mirosława Prucnal, rokrocznie obdarowuje słodyczami uczestników konkursu kolęd i pastorałek „Na nutę kantyczek”) – reprezentował współwłaściciel Mirosław Prucnal; Grupa LOTOS S.A. (koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych; w naszym mieście posiada spółkę-córkę LOTOS Jasło S.A.) – reprezentował przedstawiciel Roman Kościow; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie (lider na rynku gazu w Polsce, którego działalność obejmuje poszukiwanie i eksploatację złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej; tarnowski oddział jest jednym z największych w całej grupie kapitałowej spółki) – reprezentował dyrektor Biura Obsługi Klienta ds. klientów biznesowych Andrzej Data; Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle (obszar działania firmy obejmuje cztery województwa polski południowo-wschodniej, na którym przebiega jeden z głównych gazociągów) – reprezentował dyrektor oddziału Mariusz Konieczny.

W okolicznościowym piśmie sygnowanym podpisami burmistrza oraz dyrektora domu kultury czytamy: „Serdecznie dziękujemy za wspieranie inicjatyw kulturalnych miasta i Jasielskiego Domu Kultury. Przyjmijcie Państwo statuetkę Mecenasa Kultury, która jest wyrazem naszej pamięci i wdzięczności.”

Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Józef Nawracaj, właściciel Jasielskiego Centrum Reklamy Frogart.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Mirosław Prucnal, współwłaściciel Sieci Jasielskich Sklepów MPM.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Roman Kościow - przedstawiciel LOTOS Jasło S.A.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Andrzej Data - dyrektor Biura Obsługi Klienta ds. klientów biznesowych KOSG.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Mariusz Konieczny, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wszyscy wyróżnieni deklarowali ze sceny – w miarę możliwości finansowych – dalsze wspieranie inicjatyw kulturalnych.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować osobom reprezentującym jasielskie firmy, bo pomimo różnych sytuacji kryzysowych, o których wszyscy doskonale wiemy, wielkie serce dla kultury nie gaśnie. To jest piękne, że panowie deklarują, że tak będzie w kolejnym roku i mam nadzieję, że w kolejnych latach. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratuluję tym ludziom, którzy mają piękne dusze, piękne serca za to, że pomagają tworzyć klimat wspaniałego życia kulturalnego w naszym mieście. – podsumował burmistrz Andrzej Czernecki.

Uroczyste przekazanie podziękowań miało miejsce w Jasielskim Domu Kultury podczas corocznego spotkania pod hasłem „Przy wigilijnym stole”.

Gospodarz spotkania – dyrektor miejskiej instytucji kultury Janusz Szewczyk powiedział: – Wigilia to najpiękniejszy czas w naszym kraju. To najpiękniejsza tradycja, gdzie spotykają się wszyscy wspólnie przy stole, gdzie można powspominać, gdzie można spotkać przyjaciół i znajomych. Ba, gdzie można się pojednać. A jednocześnie jest to czas refleksji, gdzie staramy się spojrzeć wstecz, cóż udało się w danym roku osiągnąć.

Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na scenie z gościnnym występem zaprezentował się zespół „Skalnik” z Kamionki Wielkiej.

Przed degustacją regionalnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, życzenia dla wszystkich mieszkańców miasta złożył dziekan jasielski ksiądz Zbigniew Irzyk.

Przy wigilijnym stole
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Każdego roku chcemy dołączyć się do orszaku, który idzie jak pasterze do żłóbka Bożej Dzieciny. Idziemy po to, aby pochylić się i na nowo zaczerpnąć radości, tak bardzo nam potrzebnej zawsze. Radości poprzez zobaczenie, że jest miłość. Miłość, która jest istotą życia każdego z nas, a która czasem tak jest trudna w rzeczywistości tego świata. A więc idźmy do Betlejem i pochylmy się nad Bożym żłóbkiem, zobaczmy miłość Bożą i umacniajmy się w tej miłości, byśmy mogli ją nieść w nasze rodziny, zakłady pracy, nasze spotkania na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy. Ale także idźmy w tym orszaku, który rozpoczęli pasterze do Betlejem i zaczerpnijmy mocy wiary. Przeżywamy rok wiary. Mamy być solą ziemi dla tego świata. Bądźmy solą ziemi, nie bójmy się być ludźmi wierzącymi dzisiaj właśnie. Umiejmy tym żyć, bo tylko ten, który ma wartości, na których buduje mocno, ten coś znaczy. Dlatego idźmy z tym orszakiem do Betlejem, aby zaczerpnąć nadziei. Tak bardzo nam potrzeba tej nadziei, kiedy widzimy, że jej brak w naszych sercach czasami. Bo czasem brak pracy, bo choroba, cierpienie, bo wiele innych sytuacji. To w Chrystusie czerpiemy tą nadzieję, która pozwala nam patrzeć pięknie na dzień jutrzejszy i dalej jeszcze. I wracajmy umocnieni. Także niech ten Nowy Rok, który się zbliża szybkimi krokami, będzie opromieniony obecnością Maryi, która niech nam towarzyszy w drodze wiary i w drodze miłości i niech przysparza tego wszystkiego, co dobre. A Duch Święty niech nam wskazuje te właściwe drogi życia i postępowania. – usłyszeli zebrani od proboszcza Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W świątecznym nastroju: twórcy i wspierający lokalną kulturę nagrodzeni”