Informacje

Remont drogi z Dębowca do Folusza. To już nie polityczne mrzonki, a realne działania

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle oraz Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Krośnie wygrało przetarg na rozbudowę ponad sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej z Dębowca do Cieklina.

Droga powiatowa z Dębowca do Folusza przed remontem
Tak w czerwcu ubiegłego roku wyglądał odcinek drogi między Józefowem, a Cieklinem.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak poinformował portal regionalny terazJaslo.pl etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Tadeusz Górczyk, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz (I etap) złożono siedem ofert. Najwyższa opiewała na kwotę 11 370 127,28 złotych (Mota-Engil Central Europe S.A. w Krakowie). Najniższa – zaproponowana przez konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle, a partnerem Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Krośnie (7 898 840,86 złotych).

Był to największy przetarg, jaki był do tej pory prowadzony przez starostwo. Był prowadzony w procedurze europejskiej, czyli każda firma mogła zgłosić się do tego przetargu. Zgłosiło się siedem firm, w tym największe uznane firmy realizujące polskie autostrady. W historii powiatu jasielskiego jest to największe zadanie inwestycyjne pod względem wartości. W tym roku będą również realizowane duże zadania inwestycyjne, ale nie w takiej skali. Kwota kosztorysowa tego zadania była ponad dwanaście milionów złotych. Ostatecznie wygrał wykonawca z wartością 7 900 000 złotych. – powiedział Tadeusz Górczyk.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę odcinka drogi powiatowej na odcinku od wysokości dawnej siedziby Posterunku Policji w Dębowcu do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Cieklina. To ponad sześć i pół kilometra strategicznego traktu komunikacyjnego łączącego Jasło (od skrzyżowania ulicy 3-go Maja będącej fragmentem drogi krajowej nr 28 z ulicą Niegłowicką) z Foluszem (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 993).

Tadeusz Górczyk
Tadeusz Górczyk: Jest to jedna z ważniejszych dróg ze względu na to, że łączy drogę krajową w Jaśle z drogą wojewódzką prowadzącą na Duklę. Jest to najbardziej uczęszczany fragment naszego powiatu. Mnóstwo ludzi jeździ do Folusza na odpoczynek. Wtedy ta droga jest mocno obciążona.

Strategicznego ze względu na rozwój turystyczny naszego regionu. W jej najbliższym otoczeniu są zlokalizowane liczne zabytki architektury (historyczna zabudowa centrum Dębowca), nekropolie z okresu I wojny światowej (w Dębowcu, Józefowie, Cieklinie, Foluszu), miejsca kultu religijnego (Bazylika Mniejsza w Dębowcu), Muzeum Narciarstwa w Cieklinie czy wreszcie Folusz z Parkiem Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca i licznymi szlakami turystycznymi prowadzącymi w głąb Magurskiego Parku Narodowego.

To również ważna arteria prowadząca do zlokalizowanego w Foluszu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych ze schorzeniami natury psychicznej.

Przez wiele lat, mimo zakazu, drogą poruszały się samochody ciężarowe. Nacisk kilkudziesięciotonowych pojazdów na jezdnię spowodował systematyczne pogłębianie się przełomów w nawierzchni asfaltowej. Nie pomogły doraźne łatania dziur.

Projektowany odcinek przebiega początkowo w terenie zabudowanym (po obu stronach jezdni), by za skrzyżowaniem z drogą powiatową do Kopanin przejść w tereny użytkowane rolniczo i tereny leśne.

To jest najważniejsza droga powiatowa w naszej gminie. Łączy Jasło z miejscowościami na południu gminy. – podkreśla Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Dębowiec. – Pamiętam jeszcze jak byłem radnym powiatowym to starałem się o tą drogę. Gmina Dębowiec cały czas się angażuje w pomoc starostwu w remontach dróg powiatowych i jeszcze w tamtej kadencji mieliśmy duży udział w tym, aby przygotować projekt. Oczywiście powiat jest tym samorządem, który odpowiada za tą drogę i starosta musi wszystko podpisywać. Cieszę się, że w tej kadencji udało się, że starosta i cała rada doprowadzili do końca te przygotowania, czego finałem jest przeprowadzony przetarg, wyłonienie firmy. Myślę, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy korzystają z tej drogi lub będą korzystać, mogą tylko się cieszyć.

Termin wykonania prac mija 28 czerwca 2014 roku.

Firma powinna wyjść w teren 1 kwietnia. Prace będą prowadzone przy ruchu ciągłym. Rozłożone są na dwa lata, także w czerwcu przyszłego roku zostaną zakończone w całości. Na bieżący rok jest przewidziane praktycznie czterdzieści procent realizacji tego zadania inwestycyjnego pod względem finansowym. Natomiast około 60-65 procent pod względem rzeczowym. – mówi Tadeusz Górczyk.

W ramach projektu przewidziano: przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, korektę niebezpiecznych zakrętów, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie zjazdów do prywatnych posesji, budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w miejscach występowania wzmożonego ruchu pieszego, przebudowę zatok autobusowych, dostosowanie urządzeń infrastruktury technicznej (napowietrznych linii teletechnicznych, kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, linii energetycznych, kanalizacji sanitarnej) oraz wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Z informacji przekazanej przez etatowego członka Zarządu Powiatu w Jaśle, urzędnicy czynią starania o pozyskanie środków finansowych na przebudowę pozostałego brakującego ponad pięciokilometrowego fragmentu drogi powiatowej (od torów kolejowych przy ulicy Niegłowickiej) do samego Dębowca.

Zabiegamy o promesę ze środków powodziowych. Mam nadzieję, że w tym roku będzie realizowany również ten bardzo mocno zniszczony odcinek drogi. – dodał Tadeusz Górczyk.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

W archiwum portalu:
Rozwój polsko-słowackiego pogranicza: będą remonty strategicznych odcinków dróg
SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Remont drogi z Dębowca do Folusza. To już nie polityczne mrzonki, a realne działania”

  1. Może niech Wojt Powie że to jego droga do domu i chciałby żeby go taczkami odwozić po idealnym asfalcie bo poki co jego kadencja teraz to szczyt nierobienia niczego w gminie!!! Mam nadziej ze ludzie w tej gminie zmądrzeją i zmienią go na nowszy lepszy model .

  2. Mając na uwadze czasokres realizacji zadania, tj. (01-04-2013r. do 28-06-2014r.) przypuszczać należy, że wszystkie roboty (łącznie z wytwarzaniem masy bitumicznej) wykonywane będą ręcznie!!