Informacje

W Dębowcu ulice będą miały swoje nazwy? Wypowiedzą się mieszkańcy

W najbliższą niedzielę (21 kwietnia) mieszkańcy Dębowca wypowiedzą się w konsultacjach społecznych na temat uporządkowania numeracji porządkowej nieruchomości poprzez nadanie nazw ulicom w ich miejscowości oraz kosztów poniesionych w związku z koniecznością wymiany dokumentów. To właśnie od samych mieszkańców lokalny samorząd uzależnia swoją decyzję w tej kwestii.

Dębowiec
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na karcie konsultacyjnej koloru białego opieczętowanej pieczęcią gminy Dębowiec znajdzie się pytanie: „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem nazw ulic i uporządkowaniem numeracji porządkowej nieruchomości położonych w miejscowości Dębowiec i poniesieniem związanych z tym kosztów?” Odpowiedzią będzie postawienie znaku X przy pozycji „tak” lub „nie”. Do udziału w lokalnym referendum są uprawnieni wszyscy pełnoletni mieszkańcy Dębowca.

Będzie się to odbywało niemalże jak wybory. – mówi Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Dębowiec – Wcześniej została przeprowadzona kampania, żeby dotrzeć do każdego mieszkańca z informacją jakie koszty i za co, jak będzie wyglądała karta. W momencie jak już się będzie odbywało głosowanie mieszkańcy dostają kartę, gdzie jeszcze raz będą pokazane koszty i pytanie czy jesteś za czy nie. Komisja będzie z Urzędu Gminy, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. Plus obserwatorzy.

Urzędnicy wstępnie wyliczyli koszty, które mieszkańcy będą zmuszeni ponieść po wprowadzeniu zmian. I tak za: wymianę prawa jazdy trzeba będzie zapłacić 84,50 zł, wymianę dowodu rejestracyjnego 54,50 zł, zmianę danych adresowych w księgach wieczystych 60 zł, zmianę w KRS dla wszystkich podmiotów, na których spoczywa obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 500 zł. Ci ostatni zapłacą także za konieczność wymiany pieczęci firmowych (około 20 złotych). Kolejny wydatek to wykonanie zdjęć do nowych dokumentów (dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu) – około 75 złotych.

Dowód osobisty, zmiana wpisu dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiana danych adresowych w ewidencji gruntów będą bezpłatne.

Dębowiec
Wójt gminy Zbigniew Staniszewski (z prawej) i sołtys Witold Wątroba na nowym osiedlu w Dębowcu.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wójt podkreśla, że to sami mieszkańcy wyszli z inicjatywą nadania nazw ulicom w Dębowcu.

Wiemy, że Dębowiec miał kiedyś prawa miejskie. Nasze miejscowości się rozrastają. Do naszej gminy przybywa coraz więcej mieszkańców, z czego się bardzo cieszę. Szczególnie do Dębowca. Powstają nowe budynki. Te numeracje już się tak wymieszały, że ktoś kto przyjeżdża do nas to gubi się i nie wie, gdzie znaleźć ten adres. Niewątpliwie to by uporządkowało obecną sytuację. Może by się potem udało, że numeracja była w GPS-ie. Stąd te propozycje od mieszkańców. Uważam, że są słuszne. Wiadomo, że to się będzie wiązało z pewnymi kosztami. Dlatego podjęliśmy stosowne uchwały. – mówi Zbigniew Staniszewski.

Z konsultacji zostanie sporządzony protokół, który trafi na ręce wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy. Wyniki zostaną upublicznione na tablicach ogłoszeń w całej miejscowości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu.

Jeśli mieszkańcy wypowiedzą się pozytywnie (niezależnie od liczby osób biorących udział w głosowaniu) to urzędnicy przystąpią już do konkretnych prac – przygotowania propozycji nazw. A te wstępnie już są.

Miłośnicy Dębowca przedstawili mi kiedyś dawne nazwy. Jeżeli po konsultacjach większość mieszkańców będzie za to wyjdziemy do nich z propozycją tych nazw. Na dzień dzisiejszy chciałbym to zostawić, żeby nie napędzać atmosfery skoro nie wiemy jeszcze jaką decyzję podejmą mieszkańcy. – tłumaczy wójt.

Jednocześnie nie odżegnuje się od propozycji współczesnych patronów. Ale w granicach zdrowego rozsądku: – Mamy propozycje dawnych nazw ulic. Ale jeżeli 99 procent mieszkańców na tej ulicy jest nowych i nie podoba im się nazwa tej ulicy to dlaczego mamy uszczęśliwiać kogoś na siłę? Uważam, że najpierw powinni się wypowiedzieć mieszkańcy z danej ulicy, zaproponować kilka nazw. Potem przedstawiamy to na Radzie i Rada będzie to zatwierdzać. Ja bym chciał, żeby to mieszkańcy wybrali sobie nazwy ulic. Sobie chciałbym zostawić malutki procent decyzji. Myślę, że nasi mieszkańcy są na tyle świadomi, że nie będą podejmować nazw nie wiadomo skąd. Ale gdyby się tak zdarzyło to trzeba będzie nad tym zapanować.

Sołtys Dębowca
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Witold Wątroba, sołtys Dębowca: – Opinie mieszkańców są różne. Na pewno jest to dobry pomysł, bo będzie o wiele łatwiej znaleźć różne osoby w Dębowcu. Jest dużo ludzi przyjezdnych. Z pewnością wielu ludzi będzie się bało wydatków, które będą musieli ponieść koszty z tym związane. Propozycje nazw były już wcześniej, ale na pewno będą jeszcze konsultowane na zebraniu wiejskim. Z tego, co były podawane propozycje, to są to nazwy, które już wcześniej były związane z Dębowcem.

Konsultacje zostaną przeprowadzone 21 kwietnia br. (niedziela) w sali obrad Urzędu Gminy w Dębowcu w godzinach od ósmej do osiemnastej.

Posłuchaj wypowiedzi Zbigniewa Staniszewskiego:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Dębowcu ulice będą miały swoje nazwy? Wypowiedzą się mieszkańcy”

  1. Uważam, że Ci co to wymyślili to powinni za wszystkich mieszkańców to zapłacić, bo 70% ludzi w Dębowcu nie ma pracy i ciekawe skąd znajdą pieniądze na takie rzeczy. Tak to mogą tylko myśleć Miłośnicy Dębowca…LUDZIE w jakim świecie Wy żyjecie?! Ludzie nie mają na chleb a nie o takich rzeczach myśleć! Życzę Wam troszkę mądrzejszych pomysłów :)
    Rozburzcie te stare budy, które stoją wzdłuż drogi przy gminie, bo aż straszą.