Informacje

Otrzymaliśmy: stanowisko MPN w sprawie zanieczyszczenia powietrza

W poniedziałek 28 października w kilku serwisach ukazał się artykuł odnośnie wysokiego stanu zanieczyszczenia powietrza i występowania zjawiska smogu na terenie Magurskiego Parku Narodowego związanego z brakiem dostępu do drewna opałowego dla mieszkańców. Chcielibyśmy odnieść się do stawianych w artykule zarzutów.

Autorzy piszą „Mieszkańcy Parku Magurskiego nie mogą zbierać zalegającego tam drewna…”. Faktem jest, że nigdzie w Polsce, zarówno na terenach chronionych w postaci parków narodowych, jak również na terenach Lasów Państwowych nie można swobodnie zbierać w lesie drewna. Jest to surowiec, który należy zakupić. Drewno opałowe jest dostępne do zakupu dla każdego mieszkającego w okolicach Magurskiego Parku Narodowego i to zarówno w Parku jak i sąsiadujących Nadleśnictwach. Każdego roku sprzedajemy drewno, które w 100% pokrywa zapotrzebowanie lokalnych mieszkańców na drewno opałowe. Nie zawsze oczywiście jest ono dostępne „od ręki”, niekiedy trzeba na nie poczekać. Należy pamiętać, że w Parku Narodowym pozyskanie drewna prowadzimy w miesiącach od października do kwietnia tak aby jak najmniej szkodzić przyrodzie. W okresie wiosenno – letnim ze względu na ochronę np. gniazdujących ptaków prace w lesie nie są prowadzone. Przykładowo w całym roku 2012 sprzedaliśmy 5450 m3 drewna opałowego. Z informacji uzyskanych od pracowników terenowych dnia 29 października 2013 roku drewno opałowe wciąż jest dostępne do zakupu. Dodatkowo umożliwiamy mieszkańcom pozyskanie drewna opałowego w formie tzw. „samowyrobu”, który znacząco obniża koszt zakupu surowca.

Autorzy artykułu podają, że „W wyniku tego powstaje olbrzymi smog…”. Zjawisko smogu związane jest z równoczesnym występowaniem wysokiej wilgotności powietrza (mgła) i zanieczyszczeń w postaci nadmiernej ilości m.in. tlenków siarki, tlenków azotu i tlenków węgla. Na terenie województwa podkarpackiego, w tym również w Magurskim Parku Narodowym, Wojewódzki Inspektorach Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi ocenę jakości powietrza w oparciu o pomiary na stacjach monitoringu powietrza działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Zobowiązany jest do tego przez ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627 z późn. zm.). Na terenie MPN zlokalizowane jest stanowisko pomiarowe Żydowskie, z którego dane pozwalają określić stan jakości powietrza w Parku. Dane te publikowane są w postaci rocznego raportu dostępnego dla każdego m.in. na stronie WIOŚu www.wios.rzeszow.pl. Na stanowisku pomiarowym Żydowskie badane są m.in. poziomy zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki SO2 i dwutlenkiem azotu NO2. Poniżej zestawiliśmy dane dotyczące tych parametrów dla stanowiska Żydowskie w porównaniu ze stanowiskiem zlokalizowanym w mieście Jaśle i poziomami dopuszczalnymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

Widzimy zatem, że poziom w/w substancji nie przekracza norm dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin (zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia), a właściwie jest to poziom dość niski z utrzymującą się tendencją spadkową. Musimy również stwierdzić, że nigdy na terenie Magurskiego PN żadne badania, ekspertyzy czy monitoring nie stwierdziły występowania zjawiska smogu.

Autorzy w artykule odnoszą się również do zalegającego w lesie drewna, które wg nich marnuje się. Musimy jednak pamiętać, że drewno martwe i obumierające jest naturalnym składnikiem każdego lasu i stanowi siedlisko dla bytowania bardzo wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt, w tym bardzo rzadkich, których funkcjonowanie ściśle zależy od tego materiału. Drewno takie pozwala utrzymać wysoki poziom różnorodności gatunkowej, rozkładające się stare kłody i gałęzie powoli i systematycznie nawożą glebę w lesie, co jest gwarantem zachowania stabilności i trwałości lasu. Potrzebę zachowania zasobów martwego drewna dostrzega nie tylko park narodowy, ale również administracja Lasów Państwowych. Już w 1999 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie 11A (zn. spr. ZG-7120-2/99), w którym nakazuje pozostawianie pewnych ilości martwego drewna.

Magurski Park Narodowy
Krempna, 31 października 2013

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Otrzymaliśmy: stanowisko MPN w sprawie zanieczyszczenia powietrza”

  1. Tak, ale zauważmy, że w MPN tego drzewa jest bardzo dużo i w miejscach gdzie zalega zdrowe drzewa zaczynają chorować. Nadleśnictwa i Parki nie chcą sprzedawać gałęzi i wiatrołamów, bo nikt nie chciałby kupować drewna w stosach po 130/mp.