Informacje

Dopłaty do śmieci dla rodzin wielodzietnych

Zamieszkująca na terenie Jasła rodzina składająca się z rodziców, bądź jednego rodzica, mająca na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci, może strać sie o dopłatę na trzecie i każde następne dziecko za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku. Dopłata przysługuje właścicielowi nieruchomości, który zbiera odpady w sposób selektywny i ma wynosić 5 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę (całkowita opłata 9,75 zł).

Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Przy ustaleniu dopłaty będzie uwzględniać się: dzieci małoletnie, osoby bez względu na wiek (z zasiłkiem pielęgnacyjnym, bądź rentą socjalną) oraz osoby do 25 roku uczące się w szkołach. – Uchwała ta pozwoli zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie Jasła. Ponadto pomoc ta wpisuje się w planowaną w mieście politykę wspierania rodzin wielodzietnych – zaznacza Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Szacuje się, że na terenie miasta jest około 650 rodzin wielodzietnych, czyli około 1000 osób uprawnionych do dopłaty. Łączna wysokość dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca 2014 roku (maj-grudzień) wyniesie około 40 tys. zł.

Osoby uprawnione powinny wypełnić stosowną informację o rodzinie wielodzietnej wraz z korektą deklaracji i złożyć ją w przypadku budynków wielomieszkaniowych do spółdzielni bądź wspólnoty, a w przypadku domów jednorodzinnych do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (ul. Sokoła 8).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami (ul. Sokoła 8), tel. 13 44 86 382 i 13 44 86 381.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE