Informacje

Działania Zarządu Powiatu w Jaśle na rzecz ochrony zdrowia

Działania na rzecz profesjonalnej i nowoczesnej opieki medycznej były jednym z priorytetów Zarządu Powiatu w Jaśle mijającej kadencji.

© Wizualizacja rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
© Wizualizacja rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Najważniejszą inwestycją tego okresu była modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oddziału Neonatologii, otwarcie Oddziału Geriatrycznego, a także zakup dwóch karetek dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wszystkie te zadania zamykają się kwotą ponad 9 mln złotych. Obecnie trwają prace nad projektem rozbudowy jasielskiego szpitala. Planowana jest także budowa lądowiska i doposażenie SOR-u.

Dzięki przebudowie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego trakt porodowy wzbogacił się o odrębną salę do wykonywania cięć cesarskich oraz trzy pokoje do porodów, każdy z węzłem sanitarnym. Oddział wyposażono także w nowy sprzęt, m.in. respirator, inkubatory, czy aparat KTG.

Ponadto dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii zakupiono echokardiograf. Poradnie rehabilitacji wyposażono w nowy sprzęt rehabilitacyjny. W budynku szpitala wymieniono także windę na przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ostatnim czasie zakupiono także dwie karetki dla jasielskiego szpitala. W ubiegłym roku szpital zakupił fabrycznie nowy ambulans na podwoziu Fiata Ducato. W tym – nowoczesną karetkę na podwoziu Mercedesa Sprintera. Jego wartość wyniosła 324 895,35 zł, a dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jaśle – 150 tys. zł. Starostwo Powiatowe wsparło szpital dodatkowymi 50-tysiącami złotych, które spożytkowano na kompleksową wymianę systemu łączności radiowej związanej z przejściem jasielskiego Pogotowia Ratunkowego pod Zintegrowaną Dyspozytornię Medyczną w Krośnie.

Prowadzona jest także informatyzacja szpitala. Rozbudowano szpitalny system informatyczny, prowadzona jest elektroniczna dokumentacja medyczna pacjenta, a niebawem pacjenci będą mieli wgląd do terminarza wizyt. Projekt ten zakłada również uruchomienie spójnego i zintegrowanego Regionalnego Systemu Informacji Medycznej na terenie całego województwa podkarpackiego. Zapewni to wymianę informacji między lecznicami, a pacjentom zapewni elektroniczny dostęp do usług publicznych placówek ochrony zdrowia.

W jasielskim szpitalu powstał trzeci na Podkarpaciu Oddział Geriatryczny, na który przyjmowani są pacjenci powyżej 60-go roku życia. Ten szesnatołóżkowy oddział powstał w części zmodernizowanego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Utworzenie nowego oddziału kosztowało około 140 tysięcy złotych, z czego połowę środków pokryto z budżetu Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Trwają także prace nad rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję rozbudowy obiektu. Podpisana już została umowa z architektem, który na podstawie zwycięskiej koncepcji architektonicznej, opracuje kompletną dokumentację projektową oraz uzyska niezbędne pozwolenia. Ma na to czas do końca lipca przyszłego roku. Etap ten zamknie się w kwocie 1,3 miliona złotych. Natomiast wartość inwestycji szacowana jest na ponad 50 mln zł.

Rozbudowa szpitala ma obejmować swym zakresem budowę bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami min. 25-łóżkowymi, budowę dwóch budynków – Oddziału Psychiatrycznego (znajdującego się obecnie przy ul. Za Bursą) i na potrzeby poradni, które zostaną przeniesione z budynku mieszczącego się obecnie przy ul. Szopena oraz poradni znajdujących się przy ul. Lwowskiej wraz z pomieszczeniami dla administracji szpitala. A także adaptację pomieszczeń zwolnionych w wyniku przeniesienia do nowego budynku bloku operacyjnego i oddziałów oraz zagospodarowanie terenu, m.in. powstanie nowy parking. Rozbudowa musi zakończyć się do końca 2016 roku.

Planowana jest także budowa w Jaśle lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Projektu ten został pozytywnie zaopiniowany i trafił na listę przedsięwzięć do realizacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE