Informacje

W niedzielę zdecydujemy komu powierzyć rządzenie ziemią jasielską na najbliższe 4 lata

W najbliższą niedzielę wybierzemy swoich przedstawicieli do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Mieszkańcy powiatu jasielskiego będą wybierać dwóch burmistrzów miast, ośmiu wójtów gmin, ośmiu radnych Sejmiku Wojewódzkiego, dwudziestu trzech radnych powiatowych, dwudziestu jeden radnych miejskich w Jaśle, piętnastu radnych miejskich w Kołaczycach oraz stu dwudziestu radnych w ośmiu gminach wiejskich. Na kogo, gdzie i jak głosować oraz wyniki przedwyborczej sondy w naszym materiale.

W powiecie jasielskim będzie można oddać swój głos w jednej ze 119 obwodowych komisji wyborczych. Trzy z nich mają charakter zamknięty i zostały utworzone w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, Zakładzie Karnym w Warzycach oraz Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. 33 lokale będą w niedzielę dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy uprawnionych do głosowania jest 94 471 mieszkańców regionu.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do Rady Powiatu V kadencji wybierzemy 23 osoby spośród 238 kandydatów zgłoszonych przez sześć komitetów wyborczych: cztery partii politycznych (Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke) i dwa utworzone przez lokalną społeczność (Pracowity i Uczciwy Samorząd oraz Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami). Powiat jasielski w tegorocznych wyborach samorządowych jest podzielony na sześć okręgów. Miasto Jasło, gmina Jasło i gmina Skołyszyn tworzą odrębne okręgi. Gminy Brzyska i Kołaczyce tworzą wspólnie okręg czwarty, gminy Dębowiec i Osiek Jasielski okręg piąty, a gminy Krempna, Nowy Żmigród i Tarnowiec szósty. Wybierzemy w nich odpowiednio: siedmiu, trzech, trzech, trzech, trzech i czterech radnych.

W mieście Jaśle kandyduje 71 osób, w gminie Jasło 30 osób, w gminie Skołyszyn 32 osoby, w gminie Brzyska i Kołaczyce 33 osoby, gminie Dębowiec i Osiek Jasielski 31 osób oraz w gminie Krempna, Nowy Żmigród i Tarnowiec 41 osób.

Komplet kandydatów we wszystkich okręgach udało się zarejestrować komitetom: Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami – po 46 kandydatów. Później: Platforma Obywatelska RP – 45 kandydatów, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke – 37 kandydatów, Pracowity i Uczciwy Samorząd – 18 kandydatów.

4 listopada Powiatowa Komisja Wyborcza dokonała skreślenia z listy nr 7 kandydatki zgłoszonej przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke w okręgu nr 2 38-letniej Elwiry Brzezowskiej z Łask w związku z oświadczeniem o wycofaniu zgody na kandydowanie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada br. Głos oddany na karcie do głosowania na tą osobę będzie głosem ważnym i oddanym na tę listę.

Najmłodszymi kandydatami do Rady Powiatu V kadencji są: 18-letnia Sylwia Bożek z Trzcinicy (KWW PiUS, okręg 2) i 18-letni Damian Szot z Lipnicy Dolnej (KWW Nowa Prawica JKM, okręg 4), a najstarszym 79-letnia Zofia Ochońska z Majscowej (KWW Nowa Prawica JKM, okręg 6).

Kolejną kadencję w Radzie Powiatu chce spędzić aż 21 radnych. Do wyborów nie przystąpił Zbigniew Dranka, dotychczasowy przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz członek Komisji Rewizyjnej (cztery lata temu został wybrany z listy KWW Przymierze Samorządowe Podkarpacia), natomiast Wojciech Zając będzie ubiegał się o mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego (piąte miejsce na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość).

Włodarze gmin

O fotel burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego ubiega się 35 kandydatów, w tym 33 mężczyzn i trzy kobiety. We wszystkich samorządach obecni włodarze mają konkurentów. 24 kandydatów legitymuje się wyższym wykształceniem, 10 średnim, a 1 zawodowym. 24 z nich zarekomendowały komitety wyborcze wyborców, pozostałych 11 komitety wyborcze partii politycznych.

Nr

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wiek

Wykształcenie

Komitet

Miasto Jasło

1

Andrzej Stefan Czernecki

Jasło

52 lata

Wyższe

KWW „Jaślanie”

2

Leszek Antoni Garbacik

Jasło

61 lat

Wyższe

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

3

Tadeusz Józef Górczyk

Jasło

53 lata

Wyższe

KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami

4

Elwira Ewa Musiałowicz-Czech

Jasło

37 lat

Wyższe

KW Platforma Obywatelska RP

5

Ryszard Józef Pabian

Jasło

57 lat

Wyższe

KW Prawo i Sprawiedliwość

6

Stanisław Wojdyła

Jasło

54 lata

Średnie

KWW Stanisław Grzywacz „Jasło bez fotoradarów”

Miasto i Gmina Kołaczyce

1

Stanisław Hendzel

Bieździadka

57 lat

Średnie

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

2

Jan Adam Kutyna

Sowina

54 lata

Średnie

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Tomasz Jakub Namysł

Nawsie Kołaczyckie

35 lat

Wyższe

KWW Porozumienie Obywatelskie

4

Małgorzata Salacha

Kołaczyce

48 lat

Wyższe

KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami

5

Bogdan Węgrzyn

Nawsie Kołaczyckie

49 lat

Wyższe

KWW Mała Ojczyzna

Gmina Brzyska

1

Jerzy Paweł Jurkowski

Kłodawa

57 lat

Wyższe

KWW Teraz Brzyska

2

Rafał Papciak

Brzyska

37 lat

Wyższe

KWW Dla Gminy Brzyska Razem

3

Ryszard Papciak

Brzyska

60 lat

Wyższe

KWW Ryszarda Papciaka

Gmina Dębowiec

1

Ryszard Lisowski

Zarzecze

58 lat

Średnie

KW Prawo i Sprawiedliwość

2

Janina Maczuga

Radość

46 lat

Średnie

KWW Prawda i Uczciwość

3

Zbigniew Staniszewski

Cieklin

52 lata

Wyższe

KWW Praworządność

4

Antoni Zwierzyński

Dębowiec

56 lat

Wyższe

KWW Masz Wybór

Gmina Jasło

1

Tadeusz Gorgosz

Trzcinica

61 lat

Średnie

KW Prawo i Sprawiedliwość

2

Stanisław Leon Pankiewicz

Warzyce

65 lat

Wyższe

KWW Wspólnota Samorządowa Gminy Jasło

3

Wojciech Jacek Piękoś

Szebnie

48 lat

Wyższe

KWW Wojciecha Piękosia „Pora na zmiany”

Gmina Krempna

1

Kazimierz Jan Miśkowicz

Krempna

55 lat

Średnie

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Wiesław Janusz Rogowski

Nowy Żmigród

41 lat

Wyższe

KWW PSPP

Gmina Nowy Żmigród

1

Krzysztof Augustyn

Łęzyny

60 lat

Wyższe

KWW Uczciwość – Rozsądek – Rozwój

2

Grzegorz Witold Bara

Mytarz

40 lat

Wyższe

KWW „Nasza Gmina Nasz Wspólny Dom”

3

Jerzy Józef Dębiec

Nowy Żmigród

53 lata

Średnie

KWW PSPP

4

Andrzej Adam Stachurski

Pielgrzymka

48 lat

Zawodowe

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Piotr Grzegorz Suski

Nienaszów

39 lat

Wyższe

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Osiek Jasielski

1

Ryszard Józef Bal

Czekaj

54 lata

Wyższe

KWW PSPP

2

Marek Grzegorz Kiełbasa

Świerchowa

42 lata

Średnie

KWW Porozumienie Obywatelskie

3

Mariusz Feliks Pykosz

Pielgrzymka

46 lat

Wyższe

KWW Wójta Mariusza Pykosza

Gmina Skołyszyn

1

Józef Kielar

Przysieki

57 lat

Wyższe

KW Prawo i Sprawiedliwość

2

Zenon Szura

Lisów

61 lat

Wyższe

KWW SPW „Razem”

Gmina Tarnowiec

1

Jan Czubik

Umieszcz

66 lat

Wyższe

KWW „Nasza Przyszłość”

2

Bogusław Leon Wójcik

Tarnowiec

61 lat

Średnie

KWW Bogusława Wójcika

Najmłodszym kandydatem jest 35-letni Tomasz Namysł z Nawsia Kołaczyckiego (KWW Porozumienie Obywatelskie) startujący w wyborach burmistrza miasta i gminy Kołaczyce, zaś najstarszym 66-letni Jan Czubik z Umieszcza (KWW „Nasza Przyszość”) startujący w wyborach wójta gminy Tarnowiec.

Jeśli chodzi o przedział wiekowy to pięciu kandydatów ma od 35 do 40 lat, ośmiu od 41 do 50 lat, szesnastu od 51 do 60 lat i sześciu od 61 do 70 lat.

W dwóch przypadkach kandydaci ubiegają się o stanowiska wójta gminy, w której nie mieszkają. To 41-letni Wiesław Rogowski z Nowego Żmigrodu (KWW PSPP) startujący w wyborach wójta gminy Krempna oraz 48-letni Andrzej Stachurski z Pielgrzymki (KW PiS) startujący w wyborach wójta gminy Nowy Żmigród.

23 osoby są związane z samorządem minionej kadencji (burmistrz/wójt/radny/członek Zarządu Powiatu), zaś 13 startowało w poprzednich wyborach: Andrzej Czernecki (wygrana w II turze), Tadeusz Górczyk (I tura), Małgorzata Salacha (brak kontrkandydata), Rafał Papciak (wygrana w II turze), Ryszard Papciak (I tura), Zbigniew Staniszewski (wygrana w I turze), Stanisław Pankiewicz (brak kontrkandydata), Kazimierz Miśkowicz (wygrana w I turze), Krzysztof Augustyn (wygrana w II turze), Mariusz Pykosz (wygrana w I turze), Ryszard Bal (I tura), Zenon Szura (wygrana w I turze), Bogusław Wójcik (wygrana w I turze).

Siedemnastu kandydatów ubiega się ponadto o mandat radnych w swoich miejscowościach: Andrzej Czernecki, Elwira Musiałowicz-Czech, Leszek Garbacik, Stanisław Wojdyła (Rada Miejska w Jaśle), Jan Kutyna, Tomasz Namysł (Rada Miejska w Kołaczycach), Ryszard Papciak (Rada Gminy Brzyska), Ryszard Lisowski, Janina Maczuga (Rada Gminy Dębowiec), Tadeusz Gorgosz (Rada Powiatu w Jaśle), Grzegorz Bara (Rada Gminy Nowy Żmigród), Jerzy Dębiec, Andrzej Stachurski (Rada Powiatu w Jaśle), Piotr Suski (Rada Gminy Nowy Żmigród), Marek Kiełbasa (Rada Gminy Osiek Jasielski), Józef Kielar (Rada Gminy Skołyszyn), Jan Czubik (Rada Gminy Tarnowiec).

Miasto Jasło

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Po raz pierwszy radnych miejskich będziemy wybierać w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych. Na terenie Jasła zostało ich utworzonych 21. Kandydatów jest aż 120, reprezentują oni cztery komitety wyborcze (Platforma Obywatelska RP, Prawo i Sprawiedliwość, Samorządowe Jasło oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke) i trzy komitety wyborcze wyborców (Jaślanie, Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami oraz Stanisław Grzywacz „Jasło bez fotoradarów”). KWW „Jaślanie” jako jedyni zarejestrowali kandydatów we wszystkich 21 okręgach. Później KW PiS (20), KWW PSPP (19), KW SJ (16), KW SG JBF (16), KW PO RP (15) i KW NP JKM (13).
W nowej Radzie Miejskiej na pewno nie zobaczymy radnych: Marii Filip-Niwelt, Stanisława Zająca (kandydują do Rady Powiatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości), Janusza Przetacznika (kandyduje do Rady Powiatu z ramienia Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami), Andrzeja Trzopa (nie kandyduje) oraz którejś z pań: Maria Jagielska i Alicja Nowosielska, które startują z tego samego okręgu wyborczego (nr 21).

Nowych radnych będzie co najmniej pięciu (w okręgach nr 2, 11, 18, 19 i 20).

Najmłodszym kandydatem jest 18-letni Przemysław Janas z KW Platforma Obywatelska RP (okręg wyborczy nr 18), zaś najstarszym 78-letni Zdzisław Dziedzic z KWW Jaślanie (okręg wyborczy nr 21). Średnia wieku kandydatów dla poszczególnych komitetów wynosi: Jaślanie – 51 lat, Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami – 55 lat, Samorządowe Jasło – 52 lata, Platforma Obywatelska RP – 39 lat, Prawo i Sprawiedliwość – 51 lat, „Jasło bez fotoradarów” – 47 lat i Nowa Prawica JKM – 36 lat. Średnia dla całego Jasła wynosi 47 lat.

Głosować będzie można w jednej z 28 obwodowych komisji wyborczych.

Sejmik Wojewódzki

16 listopada wybierzemy także swoich przedstawicieli do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wchodzimy do okręgu piątego, który tworzą powiaty z terenu dawnego województwa krośnieńskiego. Mandat radnego przysługuje tutaj ośmiu osobom, a chętnych mieszkańców powiatu jasielskiego jest 24 (podano nazwę komitetu, numer na liście, wiek oraz miejsce zamieszkania):

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
6. Stanisław Dulian – 63 lata, Jasło
7. Robert Barański – 25 lat, Jasło
16. Izabela Stachaczyńska – 28 lat, Jasło

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
7. Agata Konieczna – 56 lat, Jasło

Komitet Wyborczy Samoobrona
2. Beata Szpak – 37 lat, Kołaczyce
3. Agnieszka Krajewska – 23 lata, Jasło
4. Patrycja Bienjas – 21 lat, Bączal Dolny
5. Bogdan Makowski – 26 lat, Jasło
6. Zygmunt Stefanik – 50 lat, Szebnie

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
2. Agnieszka Niemiec – 37 lat, Siepietnica
11. Edyta Górczany – 23 lata, Jasło

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
5. Andrzej Bosak – 43 lata, Warzyce
6. Justyna Cyran – 42 lata, Dębowiec

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
2. Izabela Kocot – 23 lata, Jasło
3. Justyna Wojdyła – 19 lat, Nawsie Kołaczyckie
4. Paweł Dybaś – 36 lat, Jasło
5. Zbigniew Sieńkowski – 46 lat, Jasło

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
3. Dariusz Pomprowicz – 49 lat, Jasło
8. Andrzej Zając – 63 lata, Dobrucowa
10. Małgorzata Łysik – 45 lat, Samoklęski
14. Jan Czech – 53 lata, Brzyska

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Maria Kurowska – 60 lat, Dąbrówka
5. Wojciech Zając – 35 lat, Jasło
13. Adam Berkowicz – 57 lat, Trzcinica

Sondaż przedwyborczy

Od 19 października do 14 listopada nasz portal jako jedyny w powiecie jasielskim prowadził kompleksowe badanie opinii społecznej przed tegorocznymi wyborami samorządowymi. W naszej sondzie należało odpowiedzieć na jedno z dwudziestu postawionych pytań dotyczących poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Co najważniejsze, po wypełnieniu ankiety nie wyświetlaliśmy wyników cząstkowych, co w przypadku sondaży prowadzonych przez inne lokalne środki masowego przekazu napędzało komitety wyborcze do klikania w swoich faworytów. W ciągu trzech tygodni oddali Państwo w sumie 246 głosów.

Badanie pokazało nam jakie nastroje panują w regionie przed niedzielnym głosowaniem. Jako faworytów wskazali Państwo: do Rady Miejskiej Jasła – Komitet Wyborczy Wyborców „Jaślanie” (22,9%), do Rady Powiatu w Jaśle – Prawo i Sprawiedliwość (25,6%), do Sejmiku Województwa Podkarpackiego – KW Prawo i Sprawiedliwość (26,0%), na burmistrza Jasła – Andrzeja Czerneckiego (32,2%). W przypadku, gdyby w mieście doszło do drugiej tury, to w Państwa ocenie znajdą się w niej: Andrzej Czernecki (73% głosów) i Ryszard Pabian (48,4% głosów).

Według Państwa opinii szanse na kolejną kadencję mają pozostali wójtowie gmin powiatu jasielskiego, z wyjątkiem gminy Osiek Jasielski, gdzie najwięcej głosów wskazano na Marka Kiełbasę (KWW Porozumienie Obywatelskie) – 18,1% oraz gminy Tarnowiec, gdzie najwięcej głosów wskazano na Jana Czubika (KWW „Nasza Przyszłość”).

Na podstawie udzielonych odpowiedzi ankietowani uważają, że powiatem jasielskim będzie w nowej kadencji rządzić Prawo i Sprawiedliwość (24,6%), a miastem Jasłem PiS oraz Jaślanie (po 23,4% głosów).

Prawdziwe nastroje wyborcy pokażą już w najbliższą niedzielę 16 listopada. Głosowanie nieprzerwanie w godzinach od 7 do 21.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

DO POBRANIA: (.pdf)
Wyniki badania ankietowego
Kandydaci do Rady Miejskiej Jasła
Kandydaci do Rady Miejskiej Kołaczyc
Kandydaci do Rady Gminy Brzyska
Kandydaci do Rady Gminy Dębowiec
Kandydaci do Rady Gminy Jasło
Kandydaci do Rady Gminy Krempna
Kandydaci do Rady Gminy Nowy Żmigród
Kandydaci do Rady Gminy Osiek Jasielski
Kandydaci do Rady Gminy Skołyszyn
Kandydaci do Rady Gminy Tarnowiec

SŁOWA KLUCZOWE