Kultura | rozrywka | edukacja

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury

12 listopada br. pod przewodnictwem Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła obradowała Kapituła Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury. Kapituła przyznała dwie nagrody za wybitną twórczość i osiągnięcia oraz trzy za upowszechnianie kultury w naszym mieście i regionie.

Herb Jasła

Po zapoznaniu się z wnioskami o Nagrodę Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury, Kapituła przyznała nagrodę dla Zdzisława Świstaka – za twórczą pracę literacką i dokumentalną na rzecz ochrony od zapomnienia bogatej i niełatwej historii naszego miasta oraz dla Wojciecha Nowickiego – za osiągnięcia w twórczości muzycznej i sukcesy w pracy z utalentowaną muzycznie jasielską młodzieżą.

Kapituła Nagrody Miasta Jasła przyznała również trzy nagrody za upowszechnianie kultury w naszym mieście i regionie. Nagrody otrzymali: Jan Stasiowski – za wkład w jasielską chóralistykę, poprzez wieloletni czynny udział w działalności jasielskiego Chóru Echo, Stanisław Wójcikiewicz – za wieloletni czynny udział w koncertach jasielskiej Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, a także Adam Pucykowicz – za organizację Festiwalu Muzyki Metalowej – „Krushfest” oraz sukcesy jakie osiąga wraz z zespołem Krusher.

Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w grudniu br.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE