Informacje

Zmiana lokalizacji komisji wyborczych; wybierzemy nowe władze osiedlowe

Na wniosek burmistrza Jasła radni miejscy dokonali przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi zmian siedzib dwóch obwodowych komisji wyborczych. Zmiana na stałe dotyczy obwodowej komisji dla osiedla Ulaszowice, o którą za pośrednictwem zarządu osiedla wnioskowali sami mieszkańcy. Natomiast druga podyktowana jest remontem Jasielskiego Domu Kultury. Po zakończeniu inwestycji komisja wyborcza powróci do swojej dotychczasowej lokalizacji.

Fot. © terazjaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazjaslo.pl / Damian PALAR

Radni miejscy zajęli się w poniedziałek zmianami w uchwale z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału miasta Jasła na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Z wnioskiem o dokonanie stosownej korekty w załączniku do uchwały wystąpił burmistrz Ryszard Pabian.

Pierwsza ze zmian dotyczy obwodowej komisji wyborczej nr 3. Ze względu na rozpoczętą modernizację Jasielskiego Domu Kultury przy ulicy Kołłątaja 1 najbliższe wybory prezydenckie w tym obwodzie odbędą się w lokalu wyborczym zlokalizowanym w budynku Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej przy ulicy Czackiego 2. Jak wyjaśniają władze samorządowe po zakończonej inwestycji lokal wyborczy powróci do dotychczasowej siedziby.

Obwód trzeci obejmuje mieszkańców trzynastu ulic: 1 Maja, 3 Maja od nr 1 do nr 29 (nieparzyste) i od nr 18 do nr 28 (parzyste), Armii Krajowej, Ducala, Dworcowa, Jana III Sobieskiego, Kochanowskiego, Kościuszki od nr 29 (nieparzyste) i od nr 16 (parzyste), Lenartowicza od nr 1 do nr 11a (nieparzyste) i od nr 2 do nr 10 (parzyste), Metzgera od nr 1 do nr 9, Rejtana, Staszica oraz Wyspiańskiego.

Kolejna dotyczy obwodowej komisji wyborczej nr 13. Z wnioskiem o przeniesienie lokalu z klubu osiedlowego przy ulicy Na Kotlinę 11 wystąpił do burmistrza miasta Zarząd Osiedla Jasło-Ulaszowice.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stanisław Lechwar w piśmie z dnia 11 marca br. napisał: „Po zmianach okręgów wyborczych w 2013 r. w nowo utworzonym lokalu wyborczym odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe oraz referendum lokalne i doświadczenie osób biorących udział w głosowaniu pokazuje, że świetlica osiedlowa przy ul. Na Kotlinę 11 nie nadaje się na lokal wyborczy. Jest to zbyt małe pomieszczenie dla największego liczącego ponad 2 tysiące mieszkańców obwodu wyborczego. W związku z powyższym organizując zbliżające się wybory prezydenckie proszę o rozważenie możliwości zmiany lokalu na większy i łatwiej dostępny dla mieszkańców”.

Od majowych wyborów prezydenckich nowa siedziba komisji będzie na stałe przypisana do lokalu przy ulicy Na Kotlinę 3, mieszczącego Niepubliczne Przedszkole „Smyk”.

Temat wynika z pisma, które wpłynęło od zarządu osiedla przy ulicy Na Kotlinę dotyczący lokalu, który do tej pory tam funkcjonował. Lokal jest bardzo mały, w niedogodnej lokalizacji mimo że ten obwód liczy najwięcej, bo blisko dwa tysiące wyborców. Tutaj mamy możliwość przeniesienia tego lokalu do obiektu przy ulicy Na Kotlinę 3. Tam znajdowało się niepubliczne przedszkole „Smyk”. Jest to lokal, który ma bezpośredni dostęp od ulicy równoległej do ulicy Lwowskiej. Będzie większy, lepiej widoczny i lepiej dostępniejszy. Proponujemy przeniesienie komisji wyborczej do tego lokalu. – wyjaśnia burmistrz.

Do obwodu trzynastego przypisani są mieszkańcy dziewiętnastu ulic: 17 Stycznia od nr 1 do nr 135 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 118a (parzyste), Pietrusa, Gorajowicka, Górska, Krzyżowskiego, Lwowska od nr 2 do nr 24f (parzyste) i od nr 1 do nr 49h (nieparzyste), Łukasiewicza, Dobrzańskiego, Na Kotlinę, Pod Skałą, Pogodna, Polnych Kwiatów, Reymonta, Skalna, Ulaszowice, Urocza, Widokowa, Witosa od nr 56 (parzyste) i od nr 67 (nieparzyste) oraz Mendysa.

Radni dokonali także korekty merytorycznej związanej z poprawą numeracji nieruchomości przy ulicy Towarowej (przeniesienie budynku nr 41 z błędnie przypisanego obwodu nr 14 „Brzyszczki” do obwodu nr 15 „Hankówka”, o co interweniowali mieszkańcy posesji). Do obwodu wyborczego nr 13 dopisano dwie nieruchomości z nowo wybudowanego osiedla „Słoneczna Kotlina” (ulica Lwowska 49G i Lwowska 49H).

Dodatkowo do poszczególnych obwodów przypisano trzy nowe ulice (Polnych Kwiatów – do obwodu nr 13 „Ulaszowice”, Kasztanowa – do obwodu nr 14 „Brzyszczki” i s. Hiacynty Joanny Luli – do obwodu nr 17 „Sobniów”).

Rada wyraziła ponadto zgodę na utworzenie w związku z wyborami prezydenckimi w maju br. dodatkowego (28) obwodu do głosowania z siedzibą w Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Lwowskiej 22.

Burmistrz Ryszard Pabian w komentarzu dla portalu regionalnego terazJaslo.pl: „Jednego lokalu wyborczego nie mamy na tą chwilę, ponieważ będzie przeprowadzany remont Jasielskiego Domu Kultury. Na te wybory, które będą miały miejsce w roku bieżącym, lokal będzie przeniesiony do budynku Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego 2. Druga zmiana to lokal wyborczy na osiedlu Na Kotlinę. Ten, w którym do tej pory funkcjonował lokal, był zbyt mały, ciemny, z trudnym dostępem. Nowy będzie również na tym osiedlu, ale od strony ulicy Lwowskiej. Tego typu zmiany odbywają się na wniosek złożony przez zarząd osiedla. On przedstawił wręcz zarzut co do dotychczasowego lokalu. Wniosek był tylko z tego zarządu osiedla”.

Na poniedziałkowym posiedzeniu zapadła ponadto decyzja w sprawie zarządzenia wyborów do zarządów szesnastu osiedli w mieście Jaśle (Bryły, Brzyszczki, Gamrat, Gądki, Górka Klasztorna, Hankówka, Kaczorowy, Kopernika, Krajowice, Mickiewicza, Niegłowice, Rafineria, Sobniów, Śródmieście, Ulaszowice i Żółków) w związku z upływającą właśnie czteroletnią kadencją (2011-2015).

Odbędą się one w terminie między 13 kwietnia, a 15 maja br. Szczegółowy harmonogram wraz z miejscem przeprowadzenia głosowania burmistrz miasta opracuje w porozumieniu z poszczególnymi zarządami.

Obecna kadencja upływa w miesiącu kwietniu. Zgodnie z paragrafem 25 statutów wszystkich osiedli Rada Miejska Jasła zarządza wybory do Zarządów Osiedli, w tym na przewodniczących Zarządów Osiedli w terminie do sześciu miesięcy od wyborów samorządowych. Termin ten upływa w miesiącu maju. Burmistrz, w porozumieniu z zarządami poszczególnych osiedli, opracuje szczegółowy harmonogram wyborów w którym konkretnym dniu i na którym osiedlu będzie przeprowadzone wybory na przewodniczącego Zarządu Osiedla i do Zarządu Osiedla. Szczegółowy harmonogram będzie opublikowany na tablicach ogłoszeń w poszczególnych osiedlach, na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. – wyjaśnia sekretarz miasta Paweł Rzońca.

Mamy wyjątkowo trudną sytuację. Nie mamy na osiedlu szkoły, domu osiedlowego z prawdziwego zdarzenia, ale mamy pomieszczenia w kapelanii. – martwi się Jan Pierzchała, przewodniczący Zarządu Osiedla Jasło-Górka Klasztorna i zaapelował w imieniu mieszkańców do władz miasta o ewentualne rozważenie innej dogodnej lokalizacji miejsca, w którym miałoby zostać przeprowadzone głosowanie.

Cztery lata temu wybory na osiedlu Górka Klasztorna zostały oprotestowane i trafiły na forum Rady Miejskiej. Pisaliśmy o tym szerzej w materiale „Radni unieważnili wybory do zarządu osiedla Górka Klasztorna” z dnia 27.06.2011 roku.

Samorząd zadeklarował pomoc w rozwiązaniu kłopotliwej sytuacji i wstępnie deklaruje, że nie dopuści do podobnej sytuacji.

Przypominając poprzednie wybory do Zarządu Osiedla Jasło-Górka Klasztorna Rada Miejska jest organem, który rozpatruje ewentualne protesty. Taki protest wpłynął do Rady Miejskiej. Jednym z zarzutów był lokal kapelanii. Nie był to jedyny punkt protestu natomiast myślę, że lokal ten jest zbyt mały. Jeśli się utrzyma taka frekwencja, gdzie jest duże zainteresowanie jeśli chodzi o wybory osiedlowe to będziemy chcieli, aby harmonogram był uzgadniany z zarządami osiedli, w tym miejsce przeprowadzenia wyborów. Na pewno będziemy chcieli, aby ten lokal był większy tak, aby była możliwość swobodnego udziału mieszkańców osiedla w tych wyborach. – powiedział Paweł Rzońca.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE