Informacje

Kolejowa (od)nowa

Do końca listopada potrwają prace przy rozbudowie ulicy Kolejowej w Jaśle. Na całej długości ulica zostanie poszerzona, co umożliwi swobodny przejazd samochodów w obu kierunkach, powstanie jednostronny chodnik, nowe oświetlenie i elementy bezpieczeństwa ruchu. W ramach robót budowlanych zrealizowane zostanie również odwodnienie dla przylegających do niej osiedlowych uliczek.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Miasto Jasło, które jest inwestorem przedsięwzięcia, w wyniku rozstrzygniętego przetargu powierzyło wykonanie robót budowlanych miejscowemu podmiotowi, które przedstawiło najkorzystniejszą pod względem finansowym ofertę.

Przetarg na realizację rozbudowy ulicy Kolejowej został rozstrzygnięty z pozytywnym efektem. W postępowaniu wzięło udział kilka pomiotów. Najniższą cenę zaproponowało jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. Z planowanej w oparciu o kosztorysy kwoty 7,6 miliona złotych, najniższa cena na przetargu wynosiła 4,1 miliona złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty inspektora nadzoru. Tu też z zabezpieczonej przez nas kwoty ponad 100 tysięcy złotych udało się „zejść” do ponad 40 tysięcy złotych. – mówi Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Inwestycja ruszyła w terenie pełną parą wobec czego ulica Kolejowa została wyłączona, poprzez umieszczenie zakazu ruchu pojazdów z adnotacją „nie dotyczy mieszkańców posesji” przy wjeździe od strony ulicy Grunwaldzkiej i łącznika z ulicą 3-go Maja.

Planowana na nowo jezdnia będzie biegła częściowo po nowym śladzie stąd konieczne było wcześniejsze wykupienie przez miasto niezbędnych gruntów. W ostatnich dniach przystąpiono do wytyczenia szlaku, wycinki zakrzaczeń i drzewostanu w niezbędnych miejscach oraz rozbiórki kolidujących z realizacją inwestycji przeszkód w postaci starych fragmentów drogi, ogrodzeń, przydziałkowych budynków gospodarczych i budynków garażowych (łącznie siedem tego typu obiektów).

PROJEKT TECHNICZNY:

1

2

3

Droga, która jest zlokalizowana na osiedlu Górka Klasztorna, od wielu lat odstaje parametrami użytkowymi, którymi powinna cechować się miejska ulica. Obecna szerokość jezdni waha się pomiędzy 2,5 metra na wysokości wjazdu od strony ulicy Grunwaldzkiej do nieco ponad 4 metrów w późniejszym biegu, przez co uniemożliwia swobodny jednoczesny przejazd dwóm samochodom osobowym.

Sporo sytuacji kolizyjnych rodzi ukształtowanie geometryczne jezdni, w tym niebezpieczne łuki na wysokości ogródków działkowych czy skrzyżowania z ulicą Henryka Sienkiewicza. Projekt techniczny rozbudowy ulicy przewiduje ich złagodzenie.

Wiele do życzenia pozostawia także stan nawierzchni, gdzie ze względu na brak porządnego odwodnienia, asfalt systematycznie się wykrusza powodując liczne ubytki w drodze.

Jednym z elementów zadania będzie właśnie wykonanie nowego systemu odprowadzającego wody opadowe, które obejmie również pozostałe uliczki w tej części osiedla: Bolesława Prusa, Mikołaja Reja i Henryka Sienkiewicza.

Temat odwodnienia jest znacznie szerszy, bo nie dotyczy tylko samej drogi, ale fragmentu całego osiedla, które bez przerwy zagrożone jest zalewaniem wodami opadowymi. Stąd m.in. elementem realizacji przebudowy ulicy Kolejowej jest budowa pompowni wód opadowych o dużej mocy, wykonanie kanalizacji tłocznej, kanalizacji grawitacyjnej o sporej średnicy 600 milimetrów i odprowadzenie tych wód do potoku, który potem prowadzi te wody pod ulicą 3-go Maja w kierunku do Wisłoki. – wyjaśnia Antoni Pikul.

20150630-002

20150630-003

20150630-004

Rozbudowa ulicy Kolejowej to jedna z większych inwestycji drogowych realizowanych na terenie miasta w ostatnich latach. Przedsięwzięcie obejmuje przywrócenie drodze parametrów użytkowych poprzez jej poszerzenie do sześciu metrów, budowę prawostronnego chodnika na całej długości, ustawienie nowego oświetlenia ulicznego po prawej stronie, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z nowym oznakowaniem pionowym oraz przebudowę sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i teletechnicznej.

Branża drogowa obejmuje w szczególności: przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami miejskimi (ulica Reja i Prusa), przebudowę siedemnastu zjazdów do posesji prywatnych, budowę łącznika poprzecznego (ulica Sienkiewicza) wraz z prawostronnym chodnikiem, budowę dwóch placów manewrowych (pierwszego między budynkami mieszkalnymi Kolejowa 27 i Kolejowa 29 oraz drugiego na końcu nieprzelotowej ulicy Sienkiewicza), a także budowę dwóch lewostronnych zatok postojowych.

Zmiana będzie rewolucyjna. To, co dzisiaj jest ulicą Kolejową, to pełna wybojów ścieżka osiedlowa lub jak kto woli droga bez jakichkolwiek sensownych parametrów technicznych. W wyniku przebudowy otrzymany drogę o prawidłowych parametrach, z jednostronnym chodnikiem, bo stwierdziliśmy, że tutaj dwustronny jest niepotrzebny, ulica o szerokości sześciu metrów, która pozwoli na spokojny przejazd przez osiedle. Zakładane na niej prędkości są do 40 kilometrów na godzinę. Oczywiście, droga będzie oświetlona i odpowiednio odwodniona. – mówi wiceburmistrz.

Modernizacja ulicy Kolejowej to część większego planu, który miejscowy samorząd chciałby zrealizować w celu poprawy układu komunikacyjnego między drogą krajową nr 28, a drogą wojewódzką nr 992.

Z pozoru wydaje się, że Kolejowa to wewnętrzna ulica osiedlowa i ona ma charakter lokalny. Niemniej jednak w związku z planowaną przebudową układu komunikacyjnego zachodniej części naszego miasta ona może mieć znaczenie ponad osiedlowe. Będzie fragmentem dłuższej trasy i w tym kierunku idą nasze projekty. W ramach porozumienia z miastem Krosnem, powiatem jasielskim i powiatem krośnieńskim projektowana jest koncepcja połączenia komunikacyjnego „Karpackiej Troi” i ulicy 3-go Maja wraz z dwoma mostami na rzece Wisłoce i Ropie. Możliwe, że kiedyś po przebudowie skrzyżowania łącznika ulicy Kolejowej z ulicą 3-go Maja na rondo o sporych parametrach, aby upłynnić ten ruch, pozwoli to na utworzenie alternatywnej drogi w stosunku do ulicy 3-go Maja. – wyjaśnia Antoni Pikul.

Mieszkańcy nie kryją zadowolenia, bo batalia o ulicę Kolejową trwała od wielu lat. Jednym z orędowników tego przedsięwzięcia był radny miejski, a teraz radny powiatowy Stanisław Zając.

Bardzo się cieszę, że w końcu przystąpiono do realizacji prac na ulicy Kolejowej wraz z budową odwodnienia dla tej części osiedla, bo będąc radnym Rady Miejskiej Jasła starałem się o to od paru lat. Można powiedzieć, że przez wiele lat nie było klimatu do rozbudowy tej ulicy. Ale w ostatnim czasie inwestycja rozpoczęła się ku uciesze większości mieszkańców. Jeśli uda się to zadanie szczęśliwie doprowadzić do końca to będzie to wielkim osiągnięciem i moim, i mieszkańców osiedla Górka Klasztorna, którzy w znakomitej większości korzystają z tej ulicy. – powiedział.

Stanisław Zając przypomina, że z problemem mierzyło się wielu gospodarzy miasta, jednak dopiero pod koniec kadencji poprzedniego burmistrza Andrzeja Czerneckiego udało się wykonać dokumentację projektową oraz wykupić działki niezbędne do poszerzenia jezdni.

W pierwszej kolejności trzeba było zająć się odprowadzeniem wód opadowych w kierunku potoku żółkowskiego. Nie będzie już problemów z podtopieniami na ulicy Bolesława Prusa, gdzie przy większych opadach, kilka domów było zalewanych. Niestety do takich sytuacji dochodziło nawet kilka razy w roku. – dodaje radny.

20150630-005

20150630-006

20150630-007

Prace budowlane potrwają do końca listopada br. W związku z tym mieszkańcy okolicznych posesji muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami związanymi z obecnością w terenie ciężkiego sprzętu.

Obowiązek wykonania planu organizacji ruchu na czas rozbudowy ulicy spoczywa na wykonawcy robót. Ale nie będzie tam większych problemów dlatego, że zawsze da się dojechać prawie do wszystkich domów wykorzystując drogi równoległe. Nie wykluczamy, że w poszczególne dni tygodnia mieszkańcy będą musieli zostawiać samochody poza swoją posesją, ale będą to tylko krótkoterminowe zakłócenia. Cykl realizacji przedsięwzięcia jest bardzo krótki. Roboty musimy zakończyć i rozliczyć przed końcem roku, bo inaczej zostanie nam cofnięta pomoc finansowa w ramach „Schetynówek”. Jeszcze raz zaznaczam, że uciążliwości będą tak jak w przypadku realizacji remontów ulic w przypadku innych osiedli, ale nie przewidujemy większych kłopotów. – tłumaczy Antoni Pikul.

Władze miasta liczą, że na inwestycję uda pozyskać się zewnętrzne dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schetynówka”). – Wtedy cała inwestycja kosztowałaby nas nieco ponad 2 miliony złotych. – dodaje wiceburmistrz.

PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEBUDOWYWANEJ ULICY
Szerokość jezdni: 2 x 3 metry + poszerzenia na łukach
Nawierzchnia jezdni: asfalt
Liczba pasów jezdni: dwa
Okres projektowy: 20 lat
Szerokość chodnika: 2 metry; 1,5 metra
Nawierzchnia chodnika: kostka brukowa koloru szarego
Szerokość zatok postojowych: 3 metry
Nawierzchnia zatok postojowych: kostka brukowa koloru grafitowego
Liczba miejsc postojowych: 5 + 10
Nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa koloru czerwonego
Prędkość przelotowa: 40 km/h
Łącznik z ulicą Sienkiewicza: 71,85 metrów długości, jezdnia o szerokości 6 metrów
Przejścia dla pieszych: cztery w ciągu jezdni oraz trzy na wlotach do skrzyżowań
Liczba słupów oświetleniowych: 35

20150630-008

20150630-009

20150630-010

20150630-011

20150630-012

20150630-013

20150630-014

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Warto przeczytać:
[19.01.2015] – Modernizacja domu kultury kosztem przebudowy ulicy Kolejowej?
[29.08.2014] – Lata starań o ulicę Kolejową w końcu dojdą do skutku (POSŁUCHAJ)
[25.03.2013] – Za 55 tysięcy złotych spółka spod Krakowa zaprojektuje ulicę Kolejową
[20.07.2012] – Będzie nowy asfalt na ulicy Bolesława Prusa. Mieszkańcy czekają teraz na jej odwodnienie
[01.09.2010] – Budowa odwodnienia ulicy Kolejowej utknęła w miejscu?
[03.03.2010] – Budowa kanalizacji deszczowej na Kolejowej priorytetem, a co z ulicą Prusa?
[01.03.2010] – Mieszkańcy ulicy Kolejowej i Prusa: kiedy w końcu przestanie nas zalewać?

SŁOWA KLUCZOWE