Informacje

Za ponad siedem milionów złotych modernizują sieć ciepłowniczą w mieście

Od najbliższego poniedziałku (06.07) część Jaślan będzie musiała liczyć się z przerwami w dostawie ciepłej wody użytkowej do swoich mieszkań. Trwają właśnie prace związane z kompleksową odbudową urządzeń ciepłowniczych na terenie miasta. Inwestorem zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które otrzymało unijną dotację w ramach ostatnich środków dostępnych w starej perspektywie finansowej.

Teren Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Teren Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W ramach realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej programu pod nazwą „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” przewidywana jest odbudowa sieci ciepłowniczej o łącznej długości przekraczającej 1,2 kilometra. W tej części inwestycji zaplanowano wymianę odcinków ciepłociągów o średnicy 2 x DN 150-250 mm w rejonie ulic: Mickiewicza, Jagiełły, Krasińskiego i Szkolnej wraz z z podłączeniami do istniejących przyłączy. Będą one biegły w bezpośrednim sąsiedztwie lub po starej trasie istniejącej sieci kanałowej.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa niezawodności dostawy energii cieplnej do dotychczasowych odbiorców, a także ograniczenie strat ciepła w trakcie jego przesyłu. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę wysłużonej sieci ciepłowniczej na instalację z rur preizolowanych. Według projektu technicznego mają być one wyposażone w przewody alarmowe, które w przypadku wykrycia awarii poinformują zarządzającego systemem o potencjalnych zagrożeniach skutkujących przerwami w dostawie ciepła do użytkowników, jak zawilgocenia, przerwy na obwodzie czy zwarcie w instalacji.

W związku z tym potrzebne jest wykonanie prac ziemnych polegających w głównej mierze na wytyczeniu trasy sieci, demontażu istniejącej sieci, wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu i ułożenie rurociągu w wykopie, a po wykonaniu prób ciśnieniowych wypełnienie wykupu gruntem i przywrócenie zdegradowanego terenu do pierwotnego stanu.

Wykop między ulicą Krasińskiego, a Skłodowskiej-Curie
Wykop między ulicą Krasińskiego, a Skłodowskiej-Curie
Wykop między ulicą Krasińskiego, a Skłodowskiej-Curie
Wykop między ulicą Krasińskiego, a Skłodowskiej-Curie
Wykop między ulicą Krasińskiego, a Skłodowskiej-Curie
Wykop między ulicą Krasińskiego, a Skłodowskiej-Curie

Kolejnym elementem zadania jest wymiana osiemnastu sztuk kompletnych węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja dotyczy bloków przy ulicy Sikorskiego (6, 8); Szkolnej (7, 11, 26, 34), Szajnochy (32), Krasińskiego (15, 16, 53) oraz Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Szkolnej 21, Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Szkolnej 21a, Zespołu Szkół nr 3 wraz z budynkiem laboratorium i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Szkolnej 23, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 (przedszkole i gimnazjum) przy ulicy Szkolnej 38 i budynku poradni specjalistycznych przy ulicy Szopena 38.

Inwestor tak skonstruował harmonogram prac, by zminimalizować okres wyłączenia dostawy wody bieżącej do poszczególnych odbiorców. Sieć ma być najpierw układana po nowej trasie, a w dalszej kolejności po istniejącej.

20150703-004

Od 6 lipca do 5 sierpnia z przerwami w dostawie ciepłej wody użytkowej muszą liczyć się mieszkańcy bloków przy ulicach: Bednarskiej (5, 7, 9, 11), Floriańskiej (17, 17a, 17b), Franciszkańskiej 4, Kochanowskiego 6, Floriańskiej 32 oraz użytkownicy obiektów użyteczności publicznej, w tym: Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Krasińskiego 13, Poradni Specjalistycznych przy ulicy Szopena 38, Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego 2, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w upadłości likwidacyjnej przy ulicy Bednarskiej 6, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Koralewskiego 13, Domu Zakonnego przy ulicy Floriańskiej 22, Klasztoru Ojców Franciszkanów przy ulicy Szopena 1.

Od 5 do 8 sierpnia z niedogodnościami będą musieli liczyć się mieszkańcy bloków administrowanych przez Jasielską Spółdzielnię Mieszkaniową: Krasińskiego 79 oraz Szkolna 17 i 19.

W dniach 17 do 27 sierpnia utrudnienia obejmą bloki przy ulicach: Krasińskiego (87), Sikorskiego (6, 8, 11), Szkolnej (1, 3, 5, 7, 11, 26) oraz Katolicką Placówkę Wychowawczą „Nasz Dom” przy ulicy Szkolnej 9, MOSiR przy ulicy Sikorskiego 15 i Przedszkole Miejskie nr 11 przy ulicy Sikorskiego 10.

Harmonogram ten może ulec zmianie, o czym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie ewentualnie informowało w komunikatach umieszczonych na tablicach ogłoszeń w poszczególnych budynkach oraz za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Potężna pod względem finansowym inwestycja obejmuje ponadto wymianę ciepłociągu na odcinku od ulicy bocznej od Kazimierza Wielkiego w kierunku ulicy Marii Konopnickiej (na wysokości obwałowań rzeki Jasiołki).

20150703-006

20150703-007

20150703-008

Projektant przewidział w tym miejscu przebudowę uszkodzonej i zdekapitalizowanej w trakcie powodzi sieci ciepłowniczej napowietrznej poprzez zastosowanie nowocześniejszego systemu ulokowanego w kanale podziemnym na głębokości od 1 do 2,5 metra. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, będzie on wyposażony w instalację alarmową umożliwiającą sprawowanie bieżącej kontroli nad jej stanem technicznym.

Długość modernizowanej sieci o średnicy 2 x DN 400 mm wynosi w tym miejscu ponad 340 metrów.

Prace terenowe już się rozpoczęły i mają zostać zrealizowane do końca września br.

Przetarg na roboty budowlane wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne FRIB-EX oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, które było jednym z pięciu oferentów biorących udział w postępowaniu.

Całkowita wartość projektu pod nazwą „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” to ponad 7,2 miliona złotych, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi nieco ponad 4 miliony złotych, a z budżetu państwa 738 tysięcy złotych. Dotacja została przyznana w ramach ostatnich środków dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

20150703-005

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE