Informacje

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego ma nowego prezesa

Po osiemnastu latach społecznego prezesowania Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnionej funkcji. Kierowanemu przez niego stowarzyszeniu na przestrzeni dwóch dekad udało się z powodzeniem zrealizować dziesiątki przedsięwzięć, których celem była poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ziemi jasielskiej.

Prezesi JKMiRD (od lewej): Józef Biernacki - odchodzący i Stanisław Radzik - obecny. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Prezesi JKMiRD (od lewej): Józef Biernacki – odchodzący i Stanisław Radzik – obecny.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Józef Biernacki był jednym z członków-założycieli powstałego w kwietniu 1997 Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego i od tamtego momentu pełnił nieprzerwanie funkcję prezesa Zarządu. W związku z upływającą czteroletnią kadencją zrezygnował z dalszego kierowania pracami stowarzyszenia ze względu – jak sam podkreśla – na zły stan zdrowia.

Działalność statutowa stowarzyszenia skupia się w głównej mierze na sześciu segmentach: organizacji szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; organizacji turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turniejów motoryzacyjnych; organizacji imprez sportowych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym; popularyzacji wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej oraz uczestnictwu i rywalizacji w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.

W ciągu osiemnastoletniej historii członkami stowarzyszenia było blisko osiemset osób, najwięcej w 2012 roku – 249.

Zainteresowani działacze mogą realizować swoje pasje w pięciu sekcjach tematycznych: samochodów terenowych „Traper 4×4”, turystyki motorowej, ratowników drogowych, Koła Ligi Obrony Kraju oraz Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W swoich szeregach organizacja skupia licencjonowanych: sędziów sportów motorowych I i II stopnia, instruktorów ratownictwa drogowego PZM, organizatorów sportu popularnego, osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, instruktorów i ratowników drogowych PZM oraz dyplomowanych ratowników medycznych.

Do sztandarowych działań stowarzyszenia, które odbywają się cyklicznie każdego roku, Józef Biernacki zalicza: eliminacje powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (nieprzerwanie od 2002 roku), eliminacje powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (nieprzerwanie od 2002 roku), akcja edukacyjna „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” (w latach 2007-2013 do wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w powiecie jasielskim dzięki Grupie LOTOS S.A. trafiło nieodpłatnie prawie osiem tysięcy pakietów edukacyjnych i tyle samo elementów odblaskowych), Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości (organizowany nieprzerwanie od 2001 roku), Zlot Samochodów Terenowych 4×4 w gminie Dębowiec i Osiek Jasielski (nieprzerwanie od 2002 roku), kursy na stopień ratownika drogowego PZM, gminne Dni Dziecka z BRD (nieprzerwanie od 2011 roku – corocznie na terenie innej gminy powiatu jasielskiego) oraz Zloty Motocyklowe w Dębowcu na inaugurację i zakończenie sezonu.

Ponadto JKMiRD włącza się we współorganizację szeregu przedsięwzięć na zaproszenie innych stowarzyszeń, podmiotów czy samorządów lokalnych.

Od 2009 roku organizacja nawiązała stałą współpracę medialną z naszym portalem, która zaowocowała dziesiątkami artykułów na jej temat (wszelkie publikacje dostępne są pod tagiem „JKMiRD”). Nasza działalność została doceniona przez władze Klubu, które nadały redaktorowi naczelnemu terazJaslo.pl statuetkę „ORŁY 2006”.

W trakcie kadencji Józefa Biernackiego udało się m.in. w 2010 roku uruchomić pierwsze w powiecie jasielskim profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego, które powstało na terenie przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Z jego inicjatywy Rada Miejska nadała obiektowi imię śp. Ryszarda Libuchy, byłego przewodniczącego społecznego komitetu budowy miasteczka, przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła oraz wieloletniego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Od momentu oddania do użytku obiektu są tu rozgrywane eliminacje powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Trzykrotnie Jasło było gospodarzem finału wojewódzkiego: XXXIII dla uczniów szkół podstawowych (w 2010 roku), XXXIV dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2011 roku) i XXXVII dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2014 roku).

Dzięki zabiegom Józefa Biernackiego w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, w dniach 4-6 czerwca 2013 roku po raz pierwszy w 36-letniej historii Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gospodarzem finału krajowego było miasto położone w województwie podkarpackim. Do Jasła zjechały wówczas reprezentacje wszystkich szesnastu województw.

15 czerwca 2014 roku Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego – jako jedyny automobilklub zrzeszony w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie – otrzymał sztandar.

Józef Biernacki w sprawozdaniu ze swojej działalności przypomniał, że w latach 1998-2015 działaczom klubu oraz osobom wspierającym statutową działalność stowarzyszenia przyznano łącznie ponad sto różnego rodzaju odznaczeń i medali.

Szczególnym wyróżnieniem są przyznawane od lipca 2006 do listopada 2015 roku statuetki „ORŁY 2006” dla osób, które w szczególny sposób wspierały działalność JKMiRD na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży. Łącznie nadano 77 takich wyróżnień.

Ostatnim uhonorowanym (statuetką nienumerowaną, za całokształt działalności społecznej) został właśnie Józef Biernacki, któremu nagrodę wręczył podczas uroczystego podsumowania sezonu w dniu 11 listopada 2015 roku przewodniczący kapituły Zbigniew Myśliwiec.

Nowy zarząd stowarzyszenia został zobligowany, aby w przyszłości rozpatrzeć inną formę honorowania osób, które współpracują ze stowarzyszeniem w zakresie realizacji jego działalności statutowej. – podkreśla Biernacki.

Sam Józef Biernacki, za swoją wieloletnią społeczną działalność, był wielokrotnie honorowany różnego rodzaju odznaczeniami państwowymi, resortowymi czy społecznymi, m.in. Odznaką Honorową Ratownika Drogowego PZM (1999 rok), Odznaką „Przyjaciel Dziecka” (2001 rok), Złotym Krzyżem Zasługi (2005 rok), godnością Członka Honorowego Polskiego Związku Motorowego (2007 rok), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009 rok), Medalem im. Henryka Jordana (2011 rok) czy Złotą Odznaką „Za zasługi dla sportu” (2011 rok).

W jego miejsce członkowie stowarzyszenia wybrali dzisiaj popołudniu Stanisława Radzika, jednego ze współzałożycieli Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Ponadto na czteroletnią kadencję został wyłoniony nowy Zarząd (w jego skład weszli dotychczasowi dwaj wiceprezesi, skarbnik i sekretarz, którzy zamienili się funkcjami), a także trzyosobowa komisja rewizyjna.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego ma nowego prezesa”