Informacje

Miasto dofinansuje projekt budowy mostu na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki

Radni miejscy wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu na opracowanie projektu budowy mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy Szopena. Środki finansowe w wysokości 180 tysięcy złotych zostaną wygospodarowane z przyszłorocznego budżetu miasta.

Koncepcja przestrzenna rozwiązania komunikacyjnego 3-go Maja - Karpacka Troja - droga krajowa nr 28. © źródło mapy: www.powiat.jaslo.pl
Koncepcja przestrzenna rozwiązania komunikacyjnego 3-go Maja – Karpacka Troja – droga krajowa nr 28.
© źródło mapy: www.powiat.jaslo.pl

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu umożliwi rozpoczęcie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na osiedlu Gądki na rzece Wisłoce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1856R Jasło – ulica Szopena”. Miasto Jasło zamierza przeznaczyć z przyszłorocznego budżetu na ten cel kwotę 180 tysięcy złotych.

To środki na projekt mostu na rzece Wisłoce między miastem, a Gądkami. Jest to realizacja pewnej koncepcji, która już od dłuższego czasu się rodziła. Chcemy wykonać alternatywne połączenie. Kładka, która obok funkcjonuje, od dłuższego czasu jest mowa o jej modernizacji. Oczywiście zostanie ona zmodernizowana jeśli tylko otrzymamy projekt, a w tej chwili na niego czekamy. Ale docelowo temat rozwiąże budowa tego mostu, o którym była mowa na dzisiejszej sesji Rady Miasta. – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Budowa nowej przeprawy na rzece Wisłoce to jeden z kluczowych elementów szerszego programu poprawy dostępności komunikacyjnej w tej części miasta. Została ona ujęta w koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej na zlecenie powiatu jasielskiego w ramach projektu „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Obiekt byłby zlokalizowany na końcówce ulicy Szopena.

Ten most powstałby mniej więcej na wysokości zakładu „Pektowin”. Z jednej strony włączałby się z ulicą 3-go Maja, a później po drogach osiedlowych na osiedlu Gądki. Docelowo zamiarem jest wybudowanie nowej drogi i mostu na rzece Ropie, aby z kolei dotrzeć do „Karpackiej Troi” i potem do drogi krajowej nr 28. – tłumaczy Ryszard Pabian.

Według informacji przedstawionej przez burmistrza radnym miejskim, założeniem jest, aby dokumentacja projektowa została przygotowana w przyszłym roku. Powiat miałby wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dopiero w 2017 roku.

Uchwała została przyjęta dwudziestoma głosami „za”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto dofinansuje projekt budowy mostu na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki”