Informacje

Program „Rodzina 500+” w Jaśle (dodatkowe informacje)

W mieście Jaśle Program „Rodzina 500+” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Rodzina 500+

W okresie od 1 do 29 kwietnia 2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Jaśle przy ul. Floriańskiej 8a w:

  • Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (II piętro)
  • Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle w sali konferencyjnej (parter)w godzinach od 7:30 do 15:30

W każdy poniedziałek i czwartek w w/w okresie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w godzinach od 7:30 do 17:30.

Od 2 maja 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane wyłącznie w Sekcji ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych przy ul. Floriańskiej 8a (II piętro).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 1 kwietnia 2016r. i kończy dnia 30 września 2017 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 m-cy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. – jeżeli wnioskodawca spełniał warunki do jego przyznania. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane od m-ca złożenia wniosku bez wyrównania za minione m-ce.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną za pomocą:

  • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • bankowości elektronicznej
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • ePUAP

Dodatkowe informacje oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej jasielskiego MOPS-u.

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE