Informacje

Jasielski szpital przywraca możliwość odwiedzin

Na jakich zasadach będzie można spotkać się z pacjentem?

Szpital Specjalistyczny w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Szpital Specjalistyczny w Jaśle nareszcie przywraca możliwość odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach. Pozwala na to stabilna sytuacja epidemiologiczna związana z liczbą zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców regionu. Wizyty będą się jednak odbywać przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności.

Możliwość składania wizyt chorym przebywającym na oddziałach jasielskiego szpitala przez osoby z zewnątrz była wstrzymana od marca ubiegłego roku. Zakaz odwiedzin wymusiła sytuacja związana ze stanem epidemii obowiązującym na terenie całego kraju oraz wynikającymi z tego ograniczeniami. Okoliczności te zrodziły potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom oraz personelowi medycznemu poprzez przerwanie potencjalnej możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Decyzje kierunkowe w tej sprawie ówczesne kierownictwo szpitala podjęło w oparciu o zalecenia, m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aktualna sytuacja pozwoliła na zweryfikowanie dotychczas obowiązujących obostrzeń. Od czwartku 1 lipca ponownie będzie można składać krótkie wizyty swoim bliskim przebywającym na oddziałach, jednak nadal pod pewnymi warunkami.

Godziny odwiedzin wyznaczono od czternastej do siedemnastej, w każdy dzień tygodnia.

Według informacji jaka została umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, danemu pacjentowi może towarzyszyć tylko osoba pełnoletnia, nie dłużej niż przez piętnaście minut. W danym czasie na sali może przebywać jeden gość, niezależnie od stanu obłożenia łóżek. Choremu można dostarczyć wyłącznie rzeczy osobiste oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Osoby zamierzające spotkać się z chorym przebywającym w danej jednostce organizacyjnej szpitala muszą bezwzględnie stosować się do przyjętych norm, jak również poleceń personelu medycznego. Środki ostrożności nadal przewidują konieczność założenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział. Do budynku szpitala nie zostanie wpuszczona osoba manifestująca objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel, kichanie, ból gardła, gorączka, itp.

| Źródło: www.szpital.jaslo.pl

Wcześniej komunikat dotyczący wznowienia krótkich odwiedzin chorych przebywających na oddziałach szpitalnych wydały placówki w ościennych miastach powiatowych – Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach (od dnia 12.06) oraz Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. św. Jana Pawła II w Krośnie (od dnia 24.06).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE