współpraca

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Generator Nauki GEN w Jaśle nawiązali współpracę

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dołączyła do strategicznych partnerów Generatora Nauki GEN w Jaśle. Jest to kolejna szkoła wyższa, z którą nasze miasto zawarło porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej. Obydwie strony wyraziły w nim chęć podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym i prorozwojowym.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Podpisano list intencyjny pomiędzy Jasłem a serbskim miastem Kikinda

  Burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz burmistrz miasta Kikinda Nikola Lukač podpisali list intencyjny, w sprawie nawiązania wzajemnych kontaktów partnerskich i współpracy. To pierwszy krok do przygotowania i podpisania w przyszłości umowy partnerskiej pomiędzy obydwoma miastami.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Oficjalnie zakończono przebudowę drogi powiatowej w Bączalach Dolnym i Górnym

  Zakończono realizację projektu infrastrukturalnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej położonej w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny. Całkowity koszt przeprowadzonych robót przekroczył 1,2 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i gminy Skołyszyn oraz wkład własny powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Foluszu otwarto placówkę terenową GOPR

  W Foluszu uruchomiono stację terenową Grupy Krynickiej GOPR. Dzięki przychylności i wsparciu samorządu powiatu jasielskiego ratownicy górscy stacjonować będą w budynku Domu Pomocy Społecznej. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo turystów poruszających się po szlakach górskich w Magurskim Parku Narodowym i Beskidzie Niskim.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ruszyła przebudowa newralgicznego mostu na pograniczu powiatów jasielskiego i tarnowskiego

  Na pograniczu Jabłonicy i Czermnej, gdzie stykają się ze sobą granice powiatów jasielskiego i tarnowskiego, rozpoczęła się przebudowa wysłużonego mostu drogowego. Na tę inwestycję okoliczni mieszkańcy oczekiwali od dłuższego czasu. Ze względu na postępującą wraz z upływem lat degradację konstrukcji wprowadzono tutaj ograniczenia tonażowe i zwężono przejazd po jednym pasie. Po nowej przeprawie kierowcy przejadą już w połowie grudnia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Bączale Dolny i Górny połączone nowym ciągiem pieszym

  Niespełna kilometrowy odcinek chodnika, który powstał przy drodze powiatowej w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny, został oficjalnie przekazany do użytkowania. To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia lokalnej społeczności. Wpłynie bowiem z korzyścią na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wzorowej współpracy pomiędzy samorządami powiatu jasielskiego, a gminy Skołyszyn.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Poprawiono parametry drogi powiatowej we Wróblowej

  Kierowcy oraz piesi mogą wygodnie korzystać z kolejnego przebudowanego odcinka drogi na terenie powiatu jasielskiego. W miejscowości Wróblowa zakończono prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej i budową chodnika, dzięki któremu mieszkańcy w bezpieczny sposób przemieszczą się do sklepu, kościoła czy szkoły. Inwestycję w większej części sfinansowano ze środków budżetu państwa pozyskanych w ramach programu „Polski Ład”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Strażacy z całego województwa doskonalili w gminie Krempna swoje umiejętności zawodowe

  Gaszenie pożaru lasu na dużej powierzchni oraz ewakuacja uczestników obozu harcerskiego to główne epizody dzisiejszego ćwiczenia praktycznego pod kryptonimem „Jasło 2023”, które odbyło się na terenie gminy Krempna i Magurskiego Parku Narodowego. Wzięły w nim udział znaczne siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz podmioty współpracujące.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ćwiczenia pk. JASŁO 2023

  Gaszenie pożaru lasu na dużej powierzchni oraz ewakuacja uczestników obozu harcerskiego to główne epizody dzisiejszego ćwiczenia praktycznego pod kryptonimem „Jasło 2023”, które odbyło się na terenie gminy Krempna i Magurskiego Parku Narodowego. Wzięły w nim udział znaczne siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz podmioty współpracujące. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • [ROZMOWA] O planowanej obwodnicy Nowego Żmigrodu z gospodarzem gminy

  Z wójtem gminy Nowy Żmigród Grzegorzem Barą o przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu, która wyprowadzi ruch tranzytowy poza obręb centrum miejscowości, rozmawiał Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »