Informacje

Energia ze słońca

Realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” wchodzi w fazę realizacji. W piątek, 5 października odbyła się konferencja, której głównym założeniem było omówienie tematyki związanej ze źródłami odnawialnymi, w tym dokładne zaprezentowanie realizowanego przez ZGDW projektu.

Konferencja solarna
© URZĄD MIASTA JASŁA

W konferencji uczestniczyli m.in.: Dominique Favre, dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, prof. dr Franz Baumgartner, Zhaw Zurich University of Applied Scienses, Grzegorz Wiśniewski, prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Mieczysław Kasprzak, sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Mirosław Karapyta, marszałek województwa Podkarpackiego. Gospodarzem konferencji był przewodniczący Zarządu ZGDW Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Dążymy do tego, aby w obecnej gospodarce wprowadzane były właśnie takie rozwiązania, które pozwalają na produkcję energii w sposób rozproszony, czyli aby każdy mógł założyć sobie na przykład własną małą farmę wiatraków. Z jednej strony spowodowane jest to potrzebą gospodarczą, a drugiej postępem technicznym. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, że na waszym terenie powstanie aż tak duża liczba instalacji słonecznych, a także fotowoltaicznych. Jest to tym lepsze rozwiązanie, że wszyscy ci biorący udziale projekcie będą mieć ciepłą wodę za darmo – mówił Mieczysław Kasprzak, wiceminister gospodarki.

Realizowany przez ZGDW projekt jest jednym z największych projektów, w którym bezpośrednim beneficjentem stają się prywatne osoby. – Ponad 4 tysiące instalacji zostanie zamontowanych w domach prywatnych, 117 na budynkach użyteczności publicznej zatem zadanie jest trudne, ale przy takim zespole jakim dysponuje Związek jestem przekonany, że wszystko zostanie doskonale zrealizowane. Myślę, że naszym największym atutem jest to, że wszyscy, którzy uczestniczą w projekcie, po okresie jego realizacji, otrzymają te instalacje – stwierdził podczas konferencji burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, przewodniczący Zarządu ZGDW.

Z kolei prof. Franz Baumgartner z uniwersytetu w Zurychu przekonywał, że odnawialne źródła energii są bardzo ekonomiczne. – Jeżeli będziemy wykorzystywać produkty wysokiej jakości, będziemy mieć odpowiednich, wyszkolonych, doświadczonych instalatorów zajmujących się umieszczaniem takich paneli na dachu, wówczas okazuje się, że cena jaką musimy płacić za elektryczność jest często taka sama jak cena którą możemy zarobić jeżeli nadwyżki energii elektrycznej sprzedamy do sieci.

Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Dominique Favre podkreślał, że współpraca ze Związkiem przed podpisaniem projektu, była poddawana dokładnej analizie. – Kiedy otrzymujemy propozycję projektu, oceniamy nie tylko sam projekt, jego treść, ale również to kto będzie zajmował się jego wdrażaniem. Podczas takiej oceny odbyliśmy wiele dyskusji ze Związkiem i stwierdziliśmy, że jest on silną organizacją i wydajnie działającą instytucją dlatego też spodziewamy się jak najlepszej współpracy ze ZGDW.

Projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” obejmuje zakup i instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na budynkach użyteczności publicznej. Jego głównym celem jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, w tym dotacja wynosi 62 mln złotych.

Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Gminy biorące udział w projekcie to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE