Informacje

Kołaczyccy licealiści w Weimarze, Buchenwaldzie i Erfurcie

W dniach 19–23.06.2011r. grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach razem z grupą młodzieży z Gimnazjum w Jodłowej uczestniczyła w projekcie „Weimar – Buchenwald – Gedenkstättenfahrt”.

Licealiści z Kołaczyc z wizytą w Niemczech
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

W ramach projektu młodzież wyjechała do Niemiec i mogła nie tylko poćwiczyć mówienie w języku niemieckim, ale również zwiedzić Weimar, Erfurt i poznać historię obozu koncentracyjnego Buchenwald.

Program wyjazdu był następujący: w niedzielę 19.06.2011r młodzież dotarła do Weimaru, gdzie był przygotowany nocleg. Po krótkim odpoczynku i obiedzie rozpoczęło się zwiedzanie Weimaru. Naszą przewodniczką i opiekunką była pani Marta Kurek z pochodzenia Polka co bardzo ułatwiło nam wzajemne relacje i porozumiewanie się. Młodzież zobaczyła najważniejsze miejsca w Weimarze np.: Dom Goethego, Dom Schillera, Bibliotekę Anny Amalii, Dom Liszta, Pomnik Goethego i Schillera oraz Dom Goethego w Ogrodzie.

Kolejne trzy dni poniedziałek, wtorek i środę młodzież miała prawdziwe lekcje historii w obozie koncentracyjnym Buchenwald i to był centralny punkt naszego wyjazdu. W poniedziałek młodzież zwiedzała najważniejsze miejsca w obozie: obszar SS, drogę „Caracho”, zoo, krematorium, plac apelowy, szpital więźniarski, mały obóz. Po zwiedzaniu odbył się jeszcze wykład przy modelu dawnego obozu. We wtorek młodzież pracowała w czterech grupach: biograficznej, praktycznej, artystycznej i restauracyjnej. Grupa biograficzna pracowała ze źródłami o więźniach w Buchenwaldzie. Grupa praktyczna pracowała na hałdzie śmieci i wykopywała różne przedmioty, które należały do więźniów i SS-manów i dziś dają nam świadectwo tamtych dni. Grupa restauracyjna pracowała w warsztacie, gdzie przy pomocy różnych urządzeń oczyszczała przedmioty wykopane wcześniej na hałdzie śmieci. Grupa artystyczna za pomocą zrobionych przez siebie zdjęć i rysunków miała przedstawić obóz koncentracyjny lub swoje wyobrażenie o nim. Po zakończeniu pracy przedstawiciele każdej z grup pokazywali i omawiali wyniki swojej pracy.

W środę uczniowie zwiedzali kolejne punkty w obozie koncentracyjnym Buchenwald np.: osiedle SS-manów, Falkenhof, grób masowy, kamieniołom. Naszym przewodnikiem po Buchenwaldzie był Jan Malecha, który z wielkim zaangażowaniem przedstawił nam historię tego miejsca.

Po południu młodzież przygotowała i prezentowała własne oprowadzanie po Weimarze pt. „Weimar w czasach narodowego socjalizmu”.

W czwartek młodzież pojechała do Erfurtu i tu mogła zobaczyć również kilka najważniejszych miejsc miasta np.: Starą Synagogę, Katedrę, Ratusz. Wieczorem rozpoczęła się długa podróż do domu.

Wyjazd był bardzo udany, młodzież wróciła zmęczona ale zadowolona i pełna wrażeń. Dzięki temu wyjazdowi młodzież poćwiczyła komunikowanie się w języku niemieckim, zobaczyła piękne miejsca w Weimarze i Erfurcie, poznała historię obozu koncentracyjnego Buchenwald i poznała nowych ciekawych ludzi.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE