Informacje

Powstaną nowe miejsca parkingowe i nowe chodniki

Podczas ostatniego posiedzenia Zarząd Powiatu w Jaśle wystąpił do Rady Powiatu z wnioskami o utworzenie nowych zadań. Należą do nich m.in.: budowa nowych miejsc postojowych w ciągu ulicy Kraszewskiego, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Jasło, ul. Mickiewicza na osiedlu Kaczorowy oraz przebudowa chodnika przy ul. Kraszewskiego. Termin zakończenia tych inwestycji zaplanowano do końca października br.

Herb powiatu jasielskiego

Z kolei do końca roku zostaną opracowane projekty dotyczące rozbudowy drogi Święcany – Lisów oraz budowy chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w Jaśle przy ul. Floriańskiej.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu u zbiegu ulic: Kraszewskiego, Jagiełły i Słowackiego już niebawem powstanie 15 nowych miejsc postojowych. Kwota inwestycji oszacowana na podstawie projektu wynosi 45 tys. zł. Środki w 2/3 pochodzą z budżetu Powiatu Jasielskiego, natomiast pozostałą kwotę, według wstępnych deklaracji, dopłaci miasto. Planowany termin zakończenia budowy przypada na połowę października br.

Również przy ul. Kraszewskiego, na odcinku od ul. Szopena do Wincentego Pola zostanie przebudowany chodnik. Zadanie za kwotę 100 tys. zł zostanie zrealizowane z budżetu Powiatu Jasielskiego.

We wrześniu natomiast ruszą prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Jasło ul. Mickiewicza na osiedlu Kaczorowy. Koszt zadania szacowany na 150 tys. zł w całości zostanie sfinansowany ze środków powiatowych. Planowany termin zakończenia prac przypada na koniec października br.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE