Informacje

ISO w Urzędzie Miasta

Urząd Miasta w Jaśle otrzymał na kolejne trzy lata certyfikat jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie całej działalności Urzędu. Przyznanie certyfikatu poprzedził przeprowadzony we wrześniu br. audit, który potwierdził, że realizowane przez Urząd zadania oraz dokumentacja opisująca System Zarządzania Jakością spełniają wymagania ww. normy jakości. Certyfikat został przyznany do 2014 r.

ISO dla Urzędu Miasta Jasła
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Certyfikat jakości Urząd Miasta w Jaśle posiada już od października 2002 roku. Obecnie certyfikat został przyznany na okres trzech lat. W 2005 i 2008 roku obowiązujący w UM w Jaśle System Zarządzania Jakością został poddany recertyfikacji z wynikiem pozytywnym.

W związku z nowym Regulaminem Organizacyjnym wprowadzonym w marcu 2011 r. Burmistrz Miasta Jasła podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji dokumentacji opisującej System Zarządzania Jakością. Zaktualizowano Księgę Jakości pod kątem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. Politykę Jakości uzupełniono o Misję Urzędu oraz o deklarację burmistrza o zapewnieniu zasobów do realizacji Polityki Jakości, zaktualizowano procedury i instrukcje jakości oraz Informacje dla klientów i Karty stanowiskowe. Zarządzeniem burmistrza Jasła z dnia 1 września 2011 r. wprowadzono jako obowiązującą dokumentację Systemu Zarządzania Jakością opartego o normę PN-EN ISO 9001:2009 – mówi Roman Marek, pełnomocnik burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Głównym celem przyświecającym wprowadzeniu Norm ISO w Urzędzie Miasta w Jaśle jest ciągłe doskonalenie pracy Urzędu oraz lepsze, szybsze i efektywniejsze załatwianie spraw mieszkańców miasta. Wśród korzyści z wdrożenia systemu można wymienić m.in. udostępnienie wszystkich niezbędnych informacji (wniosków, formularzy) na stronie internetowej urzędu oraz w punkcie informacyjnym urzędu.

Certyfikat jakości w przypadku urzędu gwarantuje, że procesy realizowane przez Urząd prowadzone są zgodnie z wymaganiami prawnymi, na profesjonalnym poziomie, a uwagi ze strony klientów są dokładnie analizowane i przyczyniają się do doskonalenia systemu – mówi Dariusz Hejmej, zastępca dyrektora ds. rozwoju certyfikacji w Biurze Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków, który dodaje, że wieloletnie posiadanie certyfikatu jest wyznacznikiem szczególnie istotnym dla zagranicznych inwestorów, którzy wiedzą, iż stanowi on gwarancję jakości świadczonych usług.

Pierwszym urzędem w Polsce, który wdrożył system zarządzania jakością był urząd w Dzierżoniowie, natomiast Urząd Miasta w Jaśle był drugim (po Stalowej Woli) w województwie podkarpackim, który posiadał certyfikat jakości.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE