Informacje

„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

Trwa akcja edukacyjna pod hasłem: „Palisz śmieci – trujesz siebie i środowisko”, zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle. Do udziału w akcji poproszono jasielskie szkoły.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Do końca tygodnia młodzież z dziewięciu jasielskich szkół wraz z opiekunami będzie odwiedzać wybrane posesje na terenie miasta, przekazując ulotki informacyjne dotyczące zagrożeń wynikających ze spalania odpadów w przydomowych piecach – mówi Tomasz Kołcz, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Jaśle, który jednocześnie apeluje o życzliwe przyjęcie młodzieży szkolnej podczas przeprowadzanej kampanii edukacyjnej.

Plakaty informujące o akcji „Kochasz dzieci nie pal śmieci” zostały umieszczono również na tablicach ogłoszeń.

„Programu Ochrony Powietrza dla strefy jasielskiej” został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 25 stycznia 2010 r. Wieloletnie wyniki pomiarów powietrza wykazują, że w okresie grzewczym w powietrzu zauważalny jest wzrost poziomu dwutlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu oraz toksycznych związków chemicznych, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, często są rakotwórcze, obniżają naszą odporność. Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach, dlatego dymy z tych kominów łatwo trafiają do dróg oddechowych, opadają na trawniki i uprawy rolne. Stosowane w domach urządzenia grzewcze nie są przystosowane do spalania odpadów, a kotły nie są wyposażone w filtry. Trudna do usunięcia sadza może doprowadzić do zapalenia się przewodów kominowych.

Aktualne dane na temat zanieczyszczenia powietrza znajdują się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w zakładce: „Monitoring powietrza w województwie podkarpackim” www.wios.rzeszow.pl.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Kochasz dzieci nie pal śmieci””