Informacje

Nowe władze powiatowe ZOSP RP

Druh Stanisław Święch został nowym prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Od trzydziestu pięciu lat należy do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, a od 1997 roku pełni funkcję jej prezesa. Na stanowisku szefa jasielskich strażaków-ochotników zastąpił Tadeusza Kiełbasę.

Stanisław Święch
Druh Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się w sobotę w Nowym Żmigrodzie. Wzięło w nim udział 45 spośród 50 delegatów reprezentujących wszystkie gminy powiatu jasielskiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępujący zarząd na czele z prezesem Tadeuszem Kiełbasą (OSP Świerchowa, gmina Osiek Jasielski), wybranym 31 marca 2010 roku po śmierci dotychczasowego prezesa druha Franciszka Labuta, otrzymał jednogłośnie absolutorium za pięcioletnią kadencję.

Ustępujący prezes druh Tadeusz Kiełbasa podkreślił w swoim przemówieniu o dobrej współpracy Zarządu Oddziału z Zarządem Wojewódzkim ZOSP RP, Biurem Terenowym Związku w Krośnie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz samorządami powiatu jasielskiego.

Gorące słowa uznania składam dla komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle i jego pracownikom za pięcioletnie zrozumienie i wspólną pracę. Dziękuję również wszystkim wójtom i burmistrzom. Dziękuję członkom zarządu, prezydium oraz komisji rewizyjnej. Słowa podziękowania kieruję również do komendantów i prezesów zarządów gminnych ZOSP RP, z którymi współpracowałem przez całą kadencję. Gorące podziękowania składam prezesowi Oddziału Wojewódzkiego druhowi Januszowi Koniecznemu, dyrektorowi generalnemu Mieczysławowi Kotowi oraz pracownikom Biura Terenowego w Krośnie z dyrektorem Tadeuszem Sieniawskim na czele. Słowa podziękowania składam wszystkim, którzy pracują dla dobra Ojczyzny. – powiedział.

Do 29-osobowego składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na nową kadencję zostali wybrani przedstawiciele wszystkich zarządów gminnych oraz przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń lub instytucji współdziałających ze Związkiem: Andrzej Stachurski, Daniel Socha (gmina Osiek Jasielski), Dominik Rzońca, Witold Wątroba, Jan Lepak (gmina Dębowiec), Sławomir Madejczyk, Piotr Kopera (gmina Brzyska), Zdzisław Gołębiowski, Jan Woźniak, Adam Durał (gmina Nowy Żmigród), Andrzej Książkiewicz, Jan Jurczyk (gmina Krempna), Wiesław Świątek, Stanisław Święch, Władysław Depczyński (gmina Skołyszyn), Stanisław Madej, Marcin Makara, Janusz Przepiórka (gmina Kołaczyce), Stanisław Pankiewicz, Józef Dziedzic, Adam Rozmus (gmina Jasło), Andrzej Smyka, Marek Myśliwiec (miasto Jasło), Wiktor Barański, Aleksander Radoń, Jarosław Lula (gmina Tarnowiec), st. bryg. Wiesław Latoszek (komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle), Adam Kmiecik (starosta jasielski), ksiądz Tadeusz Wawryszko (kapelan powiatowy OSP).

Do prezydium nowego zarządu powiatowego weszli: Stanisław Święch (prezes), Dominik Rzońca (wiceprezes), Adam Rozmus (wiceprezes), Marcin Makara (wiceprezes), Sławomir Madejczyk (sekretarz), Marek Myśliwiec (skarbnik), Wiesław Latoszek (członek), Wiktor Barański (członek), Zdzisław Gołębiowski (członek).

Komisję Rewizyjną tworzą: Józef Macek (przewodniczący), Kazimierz Janiga (zastępca przewodniczącego), Renata Stelmach (sekretarz), Jan Pietruś, Tadeusz Firlus.

Delegatami na zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostali: Stanisław Święch, Dominik Rzońca, ksiądz Tadeusz Wawryszko, Wiktor Barański, Stanisław Gołosiński.

Nowy prezes zarządu powiatowego będzie pełnił swoją funkcję przez najbliższych pięć lat.

Obejmując funkcję po śp. Franciszku Labucie, długoletnim prezesie oddziału powiatowego, ciężko będzie nadrobić zaległości, które po nim są. Mam nadzieję, że z nowym zarządem oddziału powiatowego uda nam się to jakoś zrobić. Przed nami dużo roboty. W trakcie obrad padało wiele wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Jednostek Operacyjno-Technicznych, braku środków finansowych na działalność jednostek OSP. Te wszystkie problemy przed nami. Wiadomo, że jest kryzys ogólnoświatowy i dociera również do Polski. Akurat jestem specjalistą od zarządzania kryzysowego i myślę, że podołam przezwyciężyć te sytuacje kryzysowe w związku powiatowym. – powiedział druh Stanisław Święch.

54-letni Stanisław Święch ma średnie wykształcenie; ukończył roczny kurs z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie) oraz kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Szkoła Główna Straży Pożarnej w Warszawie). Od 35 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, przy której założył Harcerską i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W latach 1977-1987 był sekretarzem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skołyszynie, a następnie przejął po swoim ojcu Zygmuncie funkcję komendanta gminnego. Od 1997 roku prezes OSP Skołyszyn. W minionej kadencji członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Za swoją wieloletnią działalność społeczną został odznaczony m.in. „Złotym Krzyżem Zasługi” i „Złotym Znakiem Związku”.

Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci. Pracuje w Urzędzie Gminy Skołyszyn na stanowisku podinspektora do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia: „Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza” dla druha Tadeusza Kiełbasy oraz „Złoty Znak Związku” dla druha Lesława Grzywacza.

Z kolei prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki przekazał jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z Osieku Jasielskiego kamizelkę KED. To specjalistyczne wyposażenie niezbędne do do unieruchomienia głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości podczas ewakuacji osoby poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych oraz z trudno dostępnych miejsc, gdzie tradycyjne nosze nie mają zastosowania ze względu na swoją wielkość.

W powiecie jasielskim funkcjonuje obecnie 98 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają 4338 osób, w tym 197 kobiet. Piętnaście jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W minionej kadencji założono dwie jednostki: w Jaśle-Żołkowie (miasto Jasło) i Foluszu (gmina Dębowiec). Powstała też jedyna w powiecie jasielskim orkiestra dęta przy OSP Osobnica (gmina Jasło). Wybudowano i oddano uroczyście do użytku dwie nowe remizy: w Skołyszynie i Trzcinicy (gmina Jasło).

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP wydał w tym czasie dziewiętnaście monografii Ochotniczych Straży Pożarnych autorstwa Czesława Leosza oraz publikacje na temat działalności OSP pięciu innych autorów.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowe władze powiatowe ZOSP RP”

  1. tak długo jak Latoszek będzie KP tak długo bedą układy w PSP i bałagan w jednostkach OSP.

  2. „Obejmując funkcję po śp. Franciszku Labucie, długoletnim prezesie oddziału powiatowego, ciężko będzie nadrobić zaległości, które po nim są.” Śp. F Labut, to również członek z terenu Gminy Skołyszyn, czy za ewentualne „zaległości” nie odpowiadają również pozostali członkowie władz Związku? Według mnie to nie stosowna wypowiedż.

  3. Choćby polowa strazakow w Jasle miala byc ze Skolyszyna to bedzie tam tylko OSP, a JRG to sobie mozesz to sam nazywac.

  4. Do kiedy Wiesław Latoszek będzie? Podobno może już pójść na emeryture to zajmuje miejsce jakiejs młodszej osobie

  5. Rozsądny, zaangażowany, pełen poświęcenia człowiek na odpowiednim stanowisku. Panie Stanisławie Szacun…

  6. Wybieg z ograniczeniem liczby kandydatów podawanych z „sali” skutecznie,niestety,utrącił inne rozwiązania, lub też próbę innych rozwiązań.Takie potraktowanie druha Kiełbasy kładzie się dużym cieniem na nowym rozdaniu.Tak się nie robi.