Informacje

Historyczne posiedzenie Zarządu Województw: Podkarpackiego i Małopolskiego w Jaśle

Trzy umowy intencyjne o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Województwem Małopolskim podpisali w poniedziałek w Jaśle marszałkowie obu samorządów: Mirosław Karapyta i Marek Sowa.

Wspólne posiedzenie zarządów województw
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gospodarz naszego województwa podkreślił, że dzisiejsze spotkanie to historyczne wydarzenie w dziejach samorządu obu regionów. – Przygotowując to spotkanie i planując tematykę rozmawialiśmy o tym, co może stanowić i gdzie możemy zorganizować to spotkanie. Jasło jest przykładem takiego miasta, które leży w obszarach granicy administracyjnej województwa podkarpackiego, ale jest miastem, które symbolizuje też istnienie wspólnych cech dla regionu małopolskiego i województwa podkarpackiego. Te wspólne cechy znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych tematach naszego posiedzenia. – powiedział w trakcie konferencji prasowej Mirosław Karapyta.

Podczas posiedzenia zarządów obu województw rozmawiano o: współpracy w celu rozwoju szlaków kulturowych o wymiarze ponadregionalnym (Szlaku Architektury Drewnianej i Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej), podjęciu wspólnych starań o wpisanie na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO drewnianych cerkwi położonych na terenie obu regionów oraz współpracy w zakresie realizacji wspólnego układu komunikacyjnego.

Wspólne priorytety zostały zawarte na piśmie, które podpisali w imieniu Województwa Podkarpackiego i Województwa Małopolskiego: Mirosław Karapyta oraz Marek Sowa.

Marek Sowa
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

To spotkanie miało zainicjować współpracę województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego. – podkreślił Marek Sowa. – Wydaje nam się, że do tego doskonały czas. Po pierwsze, samorządy regionalne dosyć mocno funkcjonują już trzynaście lat, mogły się uporać z wieloma problemami, które odziedziczyły w nowej formule administracyjnej. Ale tak naprawdę dzisiaj stoją przed nami nowe wyzwania związane z nową perspektywą finansową. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców, stworzenia konkurencyjnej przestrzeni krajowej czy europejskiej nie da się już osiągnąć wyłącznie grając indywidualnie. Współpraca ponadregionalna jest jak najbardziej wskazana. I temu służy dzisiejsze spotkanie.

Zdaniem marszałka województwa małopolskiego główny nacisk przy współpracy obu samorządów ma być położony w zakresie „opracowania i modernizacji istniejących odcinków stanowiących uzupełnienie sieci drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ważnych ośrodków gospodarczych”.

Tak naprawdę obwodnica północna, która pozwoli obejść Jasło dookoła, jest jeszcze do budowy. To wyzwanie, które jest przed wieloma miejscowościami, nie tylko na Podkarpaciu, ale również w Małopolsce. – dodał Sowa.

Mirosław Karapyta hspace=
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

To także kolejnictwo.

Jeżeli chodzi o Podkarpacie to głównym szkieletem jest linia E30. Niedawno doszło do tego, że linia Kraków-Rzeszów będzie zmodernizowana do prędkości 160 km/h. To jest bardzo ważna rzecz. Dalej to jest modernizacja tego szlaku na linii Rzeszów-Medyka i w stronę Kijowa. To jest główny korytarz paneuropejski. Musimy powiedzieć sobie, że jesteśmy zależni od korytarzy paneuropelskich. Jesteśmy mniej obciążeni niż województwo małopolskie. Poszukując środki na modernizację linii kolejowych musimy patrzeć na te elementy, które poprawią drożność komunikacyjną. Jeżeli chodzi o Jasło nie mamy sobie nic do zarzucenia dlatego, że modernizacja linii Rzeszów-Jasło odtwarza bardzo dobre połączenie ze stolicą województwa. Dalej w perspektywie będziemy myśleli o tym, czy linia Jasło-Stróże jest ważna, jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną tej części województwa. – wyjaśnił Mirosław Karapyta.

Wspólne posiedzenie zarządów województw
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Marszałkowie stawiają również na propagowanie walorów kulturowych i turystycznych Małopolski i Podkarpacia. Temu mają służyć m.in. Szlak Architektury Drewnianej czy planowane utworzenie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

Chwalimy się bezwzględną większą ilością obiektów zabytkowych. Każdy sobie wyobraża, że Małopolska to Kraków. Tak, to jego stolica, ale jeśli chodzi o obiekty wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych mamy większą ilość. – dodał Karapyta.

Wspólne posiedzenie zarządów województw
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na czym skorzysta samo Jasło? – Myślę, że ogromna nadzieja jest w poprawie dostępności komunikacyjnej Jasła. Myślę tutaj o połączeniu z Małopolską, a konkretnie z Krakowem linią kolejową Jasło-Stróże-Tarnów-Kraków. Dla nas ogromnie ważne jest to, żebyśmy skorzystali z szansy poprzez planowaną drogę Kielce-Tarnów-Barwinek. Jeżeli, zgodnie z założeniami, będzie przecinać drogę krajową nr 28 pomiędzy Gorlicami, a Jasłem to dostępność do autostrady A4 będzie zdecydowanie lepsza. Ja tylko państwu powiem, że rocznie z Jasła wyjeżdża ponad milion ton różnego rodzaju towarów i to w 98% odbywa się przy pomocy transportu kołowego. Więc tutaj połączenia drogowe są niezwykle istotne. – powiedział Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Szczegółowe priorytety współpracy będą omawiane podczas kolejnych roboczych spotkań.

Mirosław Karapyta

Mirosław Karapyta

My dzisiaj usankcjonowaliśmy to, co było do tej pory. Więzi funkcjonalne, komunikacyjne, kulturowe wielokrotnie wskazywały na to, że nie tylko jesteśmy skazani na siebie, ale położenie naszych województw wytycza nam pewne kierunki dalszej współpracy. Współpraca to szerokie pojęcie, a my możemy powiedzieć tak poszukując różnych cech, że wcześniejsze podziały administracyjne wskazywały, że pewne części województwa podkarpackiego leżały na terenie małopolskiego i odwrotnie. Dzisiaj mamy chociażby część Diecezji Rzeszowskiej na terenie województwa małopolskiego. To jest tylko przykład. Kiedyś Dębica leżała na terenie województwa tarnowskiego.

Marek Sowa

Marek Sowa

Trzeba powiedzieć, że województwa mają odpowiednie role do odegrania. Mają wspierać, stawiać na partnerstwo. Siłą rzeczy samorządy terytorialne: powiatowe czy gminne ustawowo oczekują z naszej strony wsparcia. Stąd ważne jest, żebyśmy mogli się z tymi projektami zapoznać. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Gminy pogranicza jednego i drugiego województwa między sobą współpracują. Często jest tak, że ich postulaty w obrębie jednego województwa niekoniecznie muszą uzyskać wsparcie i niekoniecznie ich atuty są takie dobre. Najlepiej jak zsumujemy potencjał tych ośrodków to jest zupełnie inna perspektywa, inne argumenty i zupełnie inny efekt odniesiemy. Stąd też to spotkanie jest jak najbardziej istotne, przy czym miejsce jest symboliczne.

Andrzej Czernecki

Andrzej Czernecki

Jeżeli chodzi o turystykę to mamy wiele szans. W ramach projektu szlaków przemysłowych nasza historia związana z przemysłem naftowym jest niezwykle ważna do wyeksponowania. Także historia I Wojny Światowej i cmentarze, które cztery znajdują się bezpośrednio na terenie miasta, a w okręgu jasielskim to trzydzieści jeden miejsc. Myślę, że ze względów turystycznych to jest bardzo ważne. Do tego dodajemy Karpacką Troję i naszą enoturystykę. Wszystkie działania mają swój początek. Dzisiaj w Jaśle był początek związany ze współpracą pomiędzy województwami. Są podjęte decyzje kierunkowe i od tego się wszystko zaczyna. To, że dzieje się to w Jaśle, to świadczy o naszym znaczeniu dla województwa podkarpackiego i małopolskiego. Zrobię wszystko, żeby tą szansę wykorzystać.

Daniel Baron
redakcja@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Historyczne posiedzenie Zarządu Województw: Podkarpackiego i Małopolskiego w Jaśle”

  1. Przywrócić połączenie kolejowe Zagórz-Jasło-Stróże-Kraków. Częściowo zelektryfikowana linia 108 zarasta trawą!

  2. Jasło powinno iść w kierunku małopolski, a nie zapatrywać się na Rzeszów, który i tak ma nas daleko w… Bardzo dobre posunięcie władz miasta!