Kultura | rozrywka | edukacja

30. Studnia Kulturalna JDK: „Z ziołowego ogródka” (zapowiedź)

Jasielski Dom Kultury zaprasza na 30. Spotkanie z cyklu „Studnia Kulturalna JDK”. Tym razem gościem spotkania, które odbędzie się 7 grudnia br. o godz. 17. będzie Jolanta Miklar, propagatorka zdrowego stylu życia.

Jolanta Miklar jest absolwentką dwóch uczelni Wyższej Akademii Medycznej w Katowicach i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Przez 10 lat miała prywatną aptekę pod Dusseldorfem w Niemczech, a obecnie prowadzi własne gospodarstwo ekologiczne w Kotani koło Krempnej, w którym uprawia zioła i zajmuje się pszczelarstwem. Zbiera również zioła dziko rosnące.

Obecnie Jolanta Miklar jest również prezesem Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego „PIRE”, w ramach której prowadzi programy edukacyjne adresowane do nauczycieli. Jest laureatką pierwszego miejsca w eliminacjach wojewódzkich w 2011 roku na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w dziedzinie ochrony środowiska” oraz „Najlepsza własna pasieka”. Została również wyróżniona za wielokrotny udział w Targach Żywności „Eko Gala” w Rzeszowie.

Bilety są do nabycia w sekretariacie JDK, tel. 13 44 351 50.

Zapowiedź 30. Studni Kulturalnej JDK

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE