Informacje

„Młodzież zapobiega pożarom”: lanie wody i oglądanie panoramy Jasła ze strażackiego podnośnika

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wyłoniono laureatów eliminacji powiatowych 36. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych będą nas reprezentować na szczeblu wojewódzkim.

Młodzież zapobiega pożarom
Zwycięzcy eliminacji powiatowych w Jaśle: Przemysław Rewiś, Magdalena Stopa i Arkadiusz Ochałek.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Organizatorem finału był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Kołaczyce oraz Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle. Do udziału zostali zaproszeni laureaci wyłonieni z eliminacji, które odbywały się we wszystkich gminach powiatu jasielskiego. To uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy rozwiązywali testy i odpowiadali na pytania przed komisją konkursową, którą tworzyli funkcjonariusze jasielskiej komendy zawodowej straży pożarnej.

Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. – informuje druh Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) kolejno uplasowali się: Przemysław Rewiś ze Szkoły Podstawowej w Harklowej – gmina Skołyszyn, Szymon Smołkowicz ze Szkoły Podstawowej w Krempnej – gmina Krempna i Przemysław Sysoł ze Szkoły Podstawowej w Łajscach – gmina Tarnowiec. W drugiej grupie (gimnazja): Magdalena Stopa z Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie – gmina Nowy Żmigród, Miłosz Bachórz z Gimnazjum w Brzyskach – gmina Brzyska i Przemysław Maczuga z Gimnazjum w Kunowej – gmina Skołyszyn. W trzeciej grupie (szkoły ponadgimnazjalne): Arkadiusz Ochałek z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, Adrian Michalski z I Liceum Ogólnokształcącego im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i Paulina Paprocka z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej „Florian” w Żółkowie.

Przemysław Rewiś (opiekun Agnieszka Wieczorek), Magdalena Stopa (opiekun Tomasz Źrebiec) i Arkadiusz Ochałek (opiekun Zbigniew Szczerba) będą reprezentować powiat jasielski na szczeblu wojewódzkim turnieju, który odbędzie się 8 maja w Medyni Głogowskiej koło Łańcuta.

W trakcie eliminacji powiatowych odbyły się pokazy sprzętu ratowniczego przygotowane przez dyżurujących w jednostce strażaków. Młodzież mogła zapoznać się z wyposażeniem samochodów pożarniczych używanym na wypadek pożaru czy miejscowych zagrożeń, czy wznieść się ponad budynki remizy w koszu specjalistycznego podnośnika hydraulicznego.

Patronat honorowy nad Wydarzeniem objął starosta jasielski Adam Kmiecik.

FOTORELACJA: Finał powiatowy 36. OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE