Informacje

Trzy lata po powodzi: odbudowa dróg powiatowych i drewnianego mostu w Kątach

Dziewięć odcinków dróg powiatowych oraz jeden most zostanie zmodernizowanych w ciągu najbliższych miesięcy w ramach „Odbudowy powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego”. Ta potężna pod względem finansowym i merytorycznym inwestycja będzie realizowana przy wsparciu samorządu funduszami unijnymi.

Przedsięwzięcie obejmuje dziesięć zadań: numer 1 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1908R Krempna – Polany (w km 4+550 – 5+370); numer 2 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1912R Zarzecze – Łajsce (w km 1+656 – 1+710 i w km 1+710 – 3+506); numer 3 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1886R Czeluśnica – Umieszcz (w km 0+005 – 1+860); numer 4 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1889R Tarnowiec – Sądkowa (w km 0+000 – 0+220; 0+450 – 0+545); numer 5 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1841R Sieklówka – Warzyce (w km 0+035 – 0+522); numer 6 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – granica województwa – (Jodłowa) (w km 11+980 – 13+090); numer 7 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – Kunowa – Pusta Wola (w km 2+700 – 3+150 i w km 3+150 – 3+230); numer 8 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia (w km 0+562 – 4+557); numer 9 – odbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia (w km 7+730 – 8+030 i w km 8+307 – 8+457); numer 10 – odbudowa mostu na potoku Ryj w miejscowości Kąty w ciągu drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała (w km 0+317).

Praktycznie przy każdym z nich zaplanowano podobne roboty, czyli: likwidację przełomów, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę przepustów i zjazdów z drogi publicznej, odmulenie rowów melioracyjnych, budowę nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ustawienie tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Henryk Motkowicz
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak podkreśla członek Zarządu Powiatu w Jaśle Henryk Motkowicz, prace będą odbywały się przy normalnym ruchu ulicznym. – Nie da się w inny sposób takiej drogi remontować. Owszem, będą jedno czy dwudniowe wstrzymania ruchu na tym odcinku, ponieważ zawsze robimy nakładki na całej szerokości jezdni przez co nie jest możliwe puszczenie ruchu w czasie wykonywania tych robót.

Największym zadaniem ujętym w projekcie jest odbudowa drogi powiatowej nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin – Dobrynia w km 0+562 – 4+557. Zadanie zostanie zrealizowane przez warszawską spółkę Skanska za kwotę 1 588 963,20 złotych.

Droga Osobnica-Dobrynia
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Cieszymy się bardzo, że tak długo oczekiwana inwestycja polegająca na budowie nowej nawierzchni drogi powiatowej relacji Trzcinica – Osobnica – Cielin – Dobrynia osiągnęła swój finał. Jest to pierwsze „gardło” wjazdowe do miejscowości Osobnica z kierunku Gorlic. Realizacja tej inwestycji będzie zakończona w lipcu 2013 roku. Zakres rzeczowy to wykonanie prawie czterech kilometrów nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od rzeki Ropy do krzyżówki w kierunku na Dębowiec przy sklepie Hitpol. Jest to centrum Osobnicy. W ten sposób zakończylibyśmy wykonanie całych nawierzchni dróg asfaltowych w miejscowości Osobnica. Wartość tego zadania to 1,6 miliona złotych. Cieszymy się również, że przetarg wygrała znana i dobrze wykonująca swoje zadania firma Skanska. – powiedział Henryk Motkowicz.

Za kwotę 569 490 złotych zmodernizowany zostanie drewniany most na potoku Ryj prowadzący z Kątów w kierunku Desznicy. O zlecenie ubiegało się aż osiem podmiotów. Wygrał Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy „HAŻBUD” sp. z o.o. z Gorlic.

Było o nim dosyć głośno w mediach po wprowadzeniu ograniczenia tonażu pojazdów przejeżdżających przez obiekt.

Tam oglądaliśmy różne zdarzenia. Dzisiaj już jest wyłoniony wykonawca. W tym roku ten most będzie odbudowany. Będzie to most o pełnej nośności. – podkreśla starosta jasielski Adam Kmiecik.

Most na potoku Ryj w Kątach
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Most na potoku Ryj w Kątach
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ma być gotowy do 11 października. Nawierzchnię obiektu, po której będą poruszać się pojazdy, będzie stanowił beton asfaltowy modyfikowany, a chodników – żywica syntetyczna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pomost zostanie wyposażony w bariery ochronne i kamienne krawężniki. Umocnione mają być także skarpy i dno, co w przyszłości ma zapobiec osuwaniu się terenu w kierunku koryta potoku po każdorazowych wzrostach poziomu wody. Po odbudowie obiekt zyska nośność do 40 ton.

Gdyby nie niszczycielskie działanie żywiołu, tak wielkiej mobilizacji w inwestycjach drogowych powiatu jasielskiego z pewnością byśmy się nie doczekali.

Adam Kmiecik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gdyby nie powódź nie byłoby tak dużych zniszczeń i pewnie te inwestycje byłyby inne. Ale trzeba przyznać rację, że dzięki tym środkom, które pochodzą z Unii Europejskiej jako pomoc dla nas, większość z tych dróg zostanie wyremontowana. Gdyby takie zdarzenie nie miało miejsca, na pewno powiatu nie byłoby stać, by z własnych środków te nawierzchnie były odnowione. To są drogi, które ucierpiały jeszcze podczas powodzi w 2010 roku. Środki są wyasygnowane przez Unię Europejską. Mówiąc najprościej, duża część dróg, która została zniszczona częściowo lub całkowicie podczas powodzi, zostanie w tym momencie odbudowana i doprowadzona do stanu sprzed powodzi. Jest to bardzo duże wydarzenie w powiecie jasielskim, ponieważ całość tego projektu to prawie 10 milionów złotych. – mówi Adam Kmiecik.

Pieniądze popowodziowe w znaczny sposób poprawiły nam stan dróg na terenie powiatu jasielskiego. Cieszę się również z tego, że potrafiliśmy je właściwie wykorzystać. – dodaje Henryk Motkowicz.

Roboty drogowe będą wykonywać: Skanska S.A. Warszawa (na drodze Czeluśnica-Umieszcz za kwotę 717 071,55 złotych, Jasło-Błażkowa za kwotę 491 153,76 złotych) oraz konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. Jasło oraz Rejon Budowy Dróg i Mostów Krosno (na drodze Krempna-Polany za kwotę 335 586,08 złotych, Zarzecze-Łajsce za kwotę 699 489,42 złotych, Tarnowiec-Sądkowa za kwotę 88 880,16 złotych, Sieklówka-Warzyce za kwotę 188 327,28 złotych, Grudna-Pusta Wola za kwotę 334 961,42 złotych, Trzcinica-Dobrynia za kwotę 197 644,09 złotych).

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych będzie sprawowała firma „Usługi Budowlano-Projektowe Adam Armata” z Twierdzy koło Frysztaka.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE