Informacje

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

4 maja strażacy obchodzą swoje święto. Naszym patronem jest św. Florian – oficer rzymski żyjący w IV wieku, który zasłynął z męstwa i był nieugięty w swoich przekonaniach religijnych, za co poniósł śmierć męczeńską. W tym dniu nasze myśli kierujemy ku osobom, które jako ochotnicy, a także zawodowo spieszą na ratunek ofiarom kataklizmów, powodzi, pożarów czy innych zagrożeń. Czynią to z narażeniem własnego zdrowia, a nawet i życia.

Strażacy
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Z okazji Dnia Strażaka, pragnę złożyć druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej serdeczne podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Zarówno dawniej jak i teraz, kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, zawsze, jako pierwsi meldują się strażacy. Praca na rzecz społeczeństwa oraz gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę i wszystko to zasługuje na najwyższe uznanie. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl słów Bolesława Chomicza i strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Życzę Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Niech św. Florian nieustannie czuwa nad Wami, a Wasze rodziny otacza opieką duchową!
        
Szanowni Państwo – czytelnicy portalu regionalnego terazJaslo.pl, pragnę dziś podzielić się z Wami informacjami dotyczącymi funkcjonowania i działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu jasielskiego.
      
Na terenie powiatu działa 98 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w szeregach których skupionych jest 4411 strażaków ochotników – w tym 271 kobiet, działa 37 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 452 członków oraz 6 Kobiecych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 74 członkiń.

Na swym wyposażeniu jednostki posiadają 124 pojazdy samochodowe z tego 9 to samochody ciężkie (do 10 lat – 1, 11-20 lat – 2, 21-30 lat – 3, 31 i więcej lat – 3), średnie samochody ratowniczo – gaśnicze – 49 (do 10 lat – 10, 11-20 lat – 5, 21-30 lat – 22, 31 i więcej lat 12) oraz lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze – 66 (do 10 lat – 22, 11-20 lat – 17, 21-30 lat – 15, 31 i więcej lat – 12).

Podstawowym zadaniem nas strażaków ochotników to pomagać tym, których dotknęło nieszczęście. Rok 2012 był rokiem względnego spokoju. Dany nam czas poświęciliśmy na uzupełnienie utraconego sprzętu i umundurowania w działaniach ratowniczych, podczas powodzi w 2010 r. Jednostki OSP z: Mytarki, Osobnicy, Sieklówki, Kołaczyc, Jasła-Żółkowa pozyskały nowe lekkie samochody ratowniczo -gaśnicze, a OSP Harklowa średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Duży nacisk położyliśmy na uzupełnienie szkolenia podstawowego, operatorów sprzętu, z zakresu ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy czy dowódców OSP, jako nieodłącznego elementu prawidłowego działania OSP. W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym funkcjonuje 16 jednostek OSP (Brzyska, Kłodawa, Dębowiec, Osobnica, Warzyce, Kołaczyce, Sieklówka, Krempna, Skalnik, Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże, Harklowa, Skołyszyn, Tarnowiec). We wrześniu 2012 r. do KSRG włączona została jednostka OSP Święcany. W roku 2012 byliśmy gospodarzami eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, X jubileuszowej Pielgrzymki do Sanktuarium w Dębowcu, spotkania opłatkowego przedstawicieli służb mundurowych i samorządowców.

Pragnę dziś podziękować naszym sympatykom, samorządom wszystkich szczebli, działaczom Związku OSP RP szczebla wojewódzkiego i krajowego, kolegom strażakom z Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej, przedsiębiorcom za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszych wiosek i gmin.
 
Z wyrazami szacunku
                                                              
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle
druh Stanisław Święch

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek””