Informacje

Kapitalny remont sali gimnastycznej „pierwszego” liceum

Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle przechodzi kapitalny remont. W przeciągu dwóch miesięcy za nieco ponad dziewięćdziesiąt tysięcy złotych w obiekcie zostanie całkowicie zmodernizowana nawierzchnia, na której odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego, a także pomalowane ściany i wymieniona instalacja elektryczna.

Sala gimnastyczna przy I LO
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dużej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle” swoje oferty przedstawiły trzy podmioty. Najkorzystniejszą, a jedynym kryterium wyboru była cena, zaproponowała firma INVEST-Biuro B.Ważny, P. Ważny z Rzeszowa. Remont na kwotę 91 699,08 złotych przeprowadzi w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Także jeszcze w tym roku młodzież będzie mogła w lepszych warunkach prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego. – podkreśla starosta jasielski Adam Kmiecik. – Udało się jeszcze wygospodarować środki na remont sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. W jego ramach będzie wymieniona podłoga, instalacja elektryczna i odnowione ściany. Praktycznie cała sala będzie wyglądała jak nowa.

Sala gimnastyczna, która powstała w latach 60-tych ubiegłego stulecia, od tamtego momentu praktycznie nie przechodziła żadnego generalnego remontu.

Ściany były odrapane, instalacja elektryczna była kiepska, co chwilę występowały jakieś awarie, a klepka – jak to bywa przy starych parkietach – każda była już osobno. Przy mocniejszym kozłowaniu piłki zdarzało się, że wylatywały razem z piłką w powietrze. – mówi starosta.

Wdrożenie inwestycji w życie przyspieszyła dopiero kontrola Sanepid-u i postawienie warunku: albo uczniowie będą mogli ćwiczyć w warunkach spełniających wymagania sanitarne, albo obiekt zostanie wyłączony z użytkowania.

Kompleksowa modernizacja dużej sali gimnastycznej obejmuje trzy strefy: przebudowę podłogi na powierzchni 244,20 metrów kwadratowych, roboty malarskie na powierzchni 428 metrów kwadratowych oraz wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej o powierzchni 244,20 metrów kwadratowych.

Dotychczasowa posadzka, którą tworzył drewniany parkiet, zostanie zdemontowana, a na istniejącym podłożu betonowym wyściełanym odpowiednią izolacją zostanie wyłożona nowoczesna nawierzchnia sportowa z wykładziny homogenicznej: dla boiska głównego (do piłki siatkowej) – koloru zielonego, a dla pól bocznych (do koszykówki) – pomarańczowego. Na jej powierzchni zostaną wymalowane linie boiskowe tworząc pola do gier zespołowych oraz wbudowane słupki do piłki siatkowej. W miejscu łączenia podłogi ze ścianami zostaną zamontowane frezowane listwy przyścienne z drewna liściastego. Nowa podłoga będzie odporna na: działanie wysokich temperatur, oleje mineralne i smary, działanie rozcieńczonych kwasów i zasad, żar papierosowy oraz posiadać atest higieniczny potwierdzający brak szkodliwych substancji.

Odnowiona zostanie powierzchnia ścian, bo w niektórych miejscach farba odchodzi od jej struktur płatami. Na tym etapie roboty budowlane będą obejmowały: mycie ścian i sufitów, uzupełnienie miejscowych ubytków w tynku, gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii z 1 –krotnym szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących grzejników oraz dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących rur CO, konstrukcji wsporczej drabinek.

Zmienione ma być również oświetlenie elektryczne, czyli nieestetyczne oprawy żarowe zamontowane na suficie oraz naświetlacze halogenowe zamontowane na ścianach. W ich miejsce zaprojektowano oświetlenie oprawami świetlówkowymi przystosowanymi do sal sportowych oraz odpornymi na uderzenia, o co na tego typu obiektach nie trudno.

Zgodnie ze specyfikacją wykonawca daje 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Przebudowa sali gimnastycznej nieodzownie łączy się z planami inwestycyjnymi ujętymi w programie rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisław Leszczyńskiego w Jaśle na lata 2009-2014.

Cieszę się, bo I Liceum Ogólnokształcące zostanie „domknięte”. Jest już przesądzone, że zostanie dokończona elewacja budynku, mamy obserwatorium astronomiczne, mamy windę, mamy wykonane remonty wewnątrz szkoły i teraz sala gimnastyczna, która była dla nas „kamieniem u nogi” zostanie teraz wyremontowana. Młodzież będzie mogła ćwiczyć w przyzwoitszych warunkach. Zostanie nam tam jeszcze do wyremontowania dziedziniec. Wtedy myślę, że na kilkanaście lat, nic poważniejszego w tej szkole nie będzie do zrobienia. – podkreśla Adam Kmiecik.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE