Sport | rekreacja | turystyka

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze (zapowiedź)

W dniu 24 września 2017 r. o godz. 10:45 na obiektach sportowo rekreacyjnych w Osieku Jasielskim odbędą się zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Celem organizacji zawodów OSP jest w szczególności: mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Zawody były poprzedzone organizacją zawodów w gminach: Brzyska, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Tarnowiec. Do powiatowych zawodów zgłoszono jednostki OSP i MDP w grupach:
– Grupa „A” męskie drużyny OSP: Cieklin, Bieździedza, Myscowa, Osobnica, Pielgrzymka, Skalnik, Skołyszyn, Święcany, Świerchowa, Tarnowiec, Warzyce i zwycięzca gminnych zawodów z Gminy Brzyska;
– Grupa „C” kobiece drużyny pożarnicze: Brzezowa, Kołaczyce, Pusta Wola, Skołyszyn;
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – dziewczęta: Brzyska, Łysa Góra, Myscowa, Skołyszyn, Warzyce;
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – chłopcy: Brzyska, Łazy Dębowieckie, Mytarka, Niepla, Pusta Wola;

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulaminami w dwóch konkurencjach: sztafety pożarnicze OSP i MDP oraz rozwinięcia bojowe.

Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wraz z Komendą Powiatową PSP w Jaśle we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zawody zostały objęte patronatem honorowy przez Senator RP Alicję Zając, Posła na Sejm Bogdana Rzońcę, Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia i Wójta Gminy Osiek Jasielski Mariusza Pykosza.

(ZOP ZOSP RP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE