Informacje

„Powstanie ważny dla stanu bezpieczeństwa społeczeństwa powiatu jasielskiego obiekt”

Oczekiwana od dziesiątek lat budowa siedziby jasielskiej Policji stała się faktem. Stworzenie nowej bazy lokalowej pozwoli na podniesienie jakości pracy lokalnych stróżów prawa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy osiąganych efektów działań realizowanych przez nich na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom ziemi jasielskiej. Mundurowi przeniosą się do nowoczesnego obiektu najpóźniej za dwa lata.

Uczestnicy dzisiejszych uroczystości związanych z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę KPP.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Dzisiaj w Jaśle odbyła się uroczystość związana z podpisaniem i wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. W ceremonii wzięli udział parlamentarzyści ziemi jasielskiej, przedstawiciel administracji rządowej w województwie podkarpackim, władze samorządowe wszystkich szczebli, kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni garnizonów: podkarpackiego i jasielskiego, naczelnicy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Wydział w Rzeszowie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie, przedstawiciele współpracujących służb mundurowych – Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego, reprezentanci konsorcjum firm realizujących inwestycję, autorzy projektu budynku, księża oraz przedstawiciele lokalnych środków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji, portali internetowych).

W akcie erekcyjnym napisano: „Staraniem kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, władz samorządowych powiatu jasielskiego i Miasta Jasła oraz wielu życzliwych tej inicjatywie osób, postanowiono wznieść obiekt Komendy Powiatowej Policji, ważny dla stanu bezpieczeństwa społeczeństwa powiatu jasielskiego. Naszą intencją jest, aby budynek jak najlepiej służył funkcjonariuszom Policji strzegącym prawa i porządku, by poprzez poprawę warunków służby ich praca przynosiła zadowolenie zarówno im, jak i całemu Społeczeństwu Ziemi Jasielskiej.”

Młodszy inspektor Henryk Moskwa:
– Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej to priorytet działania naszej policyjnej formacji. W codziennej służbie podejmujemy wszelkie starania, aby jak najlepiej służyć społeczeństwu. Aby skuteczniej realizować nasze ustawowe obowiązki podejmujemy szereg przedsięwzięć inwestycyjnych w celu poprawy warunków służby, a przede wszystkim jakości obsługi obywateli. Jednym z tych przedsięwzięć jest powstający obiekt – przyszła siedziba Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Jest to ogromny krok naprzód w kierunku profesjonalizacji policyjnej służby na terenie powiatu jasielskiego i miasta Jasła.

Pod pamiątkowym dokumentem symbolicznie rozpoczynającym budowę nowych obiektów służących jasielskim policjantom swoje podpisy złożyli m.in.: Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie młodszy inspektor Henryk Moskwa, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle młodszy inspektor Robert Wróbel, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak.

Akt erekcyjny wraz z aktualnym wydaniem lokalnej prasy został włożony do metalowej tuby, która następnie została wmurowana w fundamencie powstającego budynku administracyjno-biurowego.

Poświęcenia budowy dokonał dziekan jasielski ksiądz Zbigniew Irzyk, w asyście duszpasterza podkarpackich policjantów księdza Marka Buchmana oraz księdza Grzegorza Bokoty – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, na terenie której zlokalizowana będzie nowa komenda.

Siedziba jasielskiego garnizonu Policji będzie mieściła się przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego. W ramach inwestycji powstaną tutaj dwa odrębne budynki – administracyjno-biurowy oraz garaż z zapleczem warsztatowym, a także cała infrastruktura towarzysząca.

Jak podkreślił młodszy inspektor Henryk Moskwa, przełożony podkarpackich policjantów, to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna prowadzona przez tę formację mundurową na terenie naszego województwa.

Nowo budowana komenda odpowiadać będzie standardom XXI wieku. Powstanie tutaj nowoczesny trzykondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej blisko pięciuset metrów kwadratowych, ze strzelnicą pięciostanowiskową. Będzie tu budynek garażowy z warsztatem i myjnią o powierzchni blisko czterystu metrów kwadratowych oraz cała niezbędna infrastruktura. Całkowity koszt inwestycji powstającej w ramach „Programu modernizacji Policji” to ponad 26 milionów złotych. Nowoczesna siedziba Komendy Powiatowej Policji poprawi standard pracy funkcjonariuszy oraz warunki obsługi obywateli. Ta inwestycja była bardzo oczekiwana w Jaśle. Jestem głęboko przekonany, że w niedługim czasie, bo już pod koniec 2020 roku możliwe będzie ponowne spotkanie się w tym miejscu, aby przeciąć wstęgę i uroczyście oddać obiekt do użytku. – powiedział.

Pierwszy z wymienionych budynków będzie miał trzy kondygnacje nadziemne wraz z płaskim stropodachem oraz jedną podziemną, w której umieszczone zostaną pomieszczenia magazynowe, szatnie dla pracowników oraz pięciostanowiskowa strzelnica. Będzie się ona składać z hali strzelań oraz zaplecza technicznego. Konstrukcja oraz zastosowane zabezpieczenia mają umożliwić prowadzenie ćwiczeń z użyciem pistoletów i rewolwerów o kalibrze do 11,43 mm oraz pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm.

Na parterze zostaną ulokowane m.in.: poczekalnia, biuro przepustek, sekretariat, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia oficera dyżurnego, depozyt, pomieszczenie do przeprowadzania badań alkomatem, miejsce dla osadzonych, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Powierzchnia pierwszego i drugiego piętra zostanie zaadoptowana m.in. na pokoje biurowe, archiwum służbowe, pokój narad, pomieszczenia socjalne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń określa opracowany wcześniej program funkcjonalno-użytkowy. Komunikacja w obiekcie zostanie zapewniona poprzez klatki schodowe, ciągi korytarzowe oraz windę wewnętrzną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Od strony wschodniej będzie przylegać do niego kotłownia. Obiekt będą wieńczyć dwa aluminiowe maszty o wysokości szesnastu metrów, umożliwiające montaż anten radiowych. Ponadto na jego dachu zostaną zamontowane kolektory słoneczne.

Wejście główne dla klientów oraz pracowników zostanie zapewnione od strony zachodniej i będzie ono dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wejście, wyłącznie dla pracowników, usytuowane będzie we wschodniej części obiektu. Całość została skomponowana w taki sposób, aby formą nawiązywać do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

W odległości nieco ponad piętnastu metrów obok niego zostanie posadowiony dwukondygnacyjny, kryty płaskim dachem budynek garażowo-warsztatowy, Na pierwszym poziomie zaprojektowano garaże wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i socjalnym dla pracowników zajmujących się obsługą samochodów służbowych. Drugą kondygnację wypełnią garaże, pomieszczenia warsztatowe i stanowisko do mycia pojazdów.

Obydwie konstrukcje zostaną wyposażone w niezbędne instalacje użytkowe, tj. wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, wentylację mechaniczną, klimatyzację (w części pomieszczeń), elektryczną, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz teleinformatyczną.

Ponadto w pełni zagospodarowana zostanie działka o powierzchni nieco ponad jednego hektara). Powstaną na niej bezpośrednie dojścia do poszczególnych obiektów z poziomu istniejących dróg publicznych (dojazdy, chodniki dla pieszych), miejsca postojowe dla policjantów oraz petentów odwiedzających komendę – co było bolączką w dotychczasowej lokalizacji w centrum miasta, kojce dla psów służbowych, przewidziano również urządzenie terenów zielonych oraz doposażenie działki w elementy „małej architektury” (ogrodzenie i oświetlenie całego kompleksu, wiata na odpady komunalne, pylony informacyjne). Z wcześniej opracowanego projektu wyłączono wybudowanie dwóch boisk sportowych.

Roboty budowlane, które rozpoczęły się pod koniec czwartego kwartału ubiegłego roku, są już w znacznym stopniu zaawansowane.

– To jest duży budynek, znacznie większy niż komenda Policji w Lesku, którą również realizujemy. Jesteśmy na etapie wyjścia z ziemi, wykonaliśmy w stu procentach fundamenty, trwają prace murowe parteru i piętra garażu. Mieliśmy troszeczkę problemów na początku z fundamentowaniem. W tej chwili już jest wszystko w porządku i prace idą zgodnie z harmonogramem. Termin docelowy oddania to jest pierwszy kwartał 2020 roku. Będzie to najnowocześniejszy budynek jaki w tej chwili realizujemy, wyposażony w linie łączy elektronicznych, z pełnym wyposażeniem i klimatyzacją. Pełen standard. – powiedział Piotr Zawisza, członek Zarządu KPB Krosno.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji w latach 2017-2020” i finansowane z budżetu Policji oraz rezerwy celowej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, a jej generalnym wykonawcą konsorcjum firm: KPB-Budownictwo sp. z o.o. oraz Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. Autorami projektu architektonicznego są architekci z pracowni „Froforma Architektura” z siedzibą w Krakowie.

Lokalizacja nowej komendy w tym miejscu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie lokalnych decydentów. W 2006 roku miasto Jasło przekazało nieodpłatnie na ten cel działkę. Powstała też droga dojazdowa do przyszłego obiektu. Ale – jak podkreślił dzisiaj burmistrz Ryszard Pabian – to transakcja wiązana. Dzięki realizowanej inwestycji na obszarze miasta powstanie od podstaw kolejny nowoczesny obiekt użyteczności publicznej.

Burmistrz, jako przedstawiciel samorządu miejskiego, złożył za włożone w to starania złożył podziękowania parlamentarzystom oraz władzom wojewódzkim.

Cieszy fakt, że przygotowywana od kilkunastu lat inwestycja wreszcie jest finalizowana. W 2006 roku miasto przekazało działkę pod jej realizację. Na ten czas jej wartość wynosiła około dziewięćset tysięcy złotych. Ale to nie jedyne działania, które miasto podjęło w tym zakresie. W międzyczasie została wybudowana droga, by pod tą nowo budowaną Komendę Powiatową Policji można było dojechać. Ta inwestycja jest jak najbardziej potrzebna. Wiemy w jakich warunkach Policja funkcjonuje w tej chwili, wiemy jak wygląda ten obiekt więc nowy jest jak najbardziej potrzebny. – powiedział.

Dodał on również, że miasto na chwilę obecną nie jest zainteresowane przejęciem budynku komendy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 26: – Miastu on nie jest potrzebny. Nie widzimy potrzeby, by ten obiekt zagospodarować. Rozmowy trwają co do drugiego obiektu, a więc siedziby dzielnicowych. Tutaj widzimy możliwość zagospodarowania pod nasze potrzeby i w tym temacie trwają rozmowy.

W obecnie użytkowanym obiekcie na codzień służbę pełni kilkuset policjantów, a także pracownicy cywilni. Obiekt wybudowany przed osiemdziesięciu laty nie spełnia już swojej roli tak, jak przed kilkoma dekadami wstecz.

Inwestycja polega na budowie nowej komendy, która ma powstać do końca 2020 roku. Będzie to nowoczesny budynek, kilkukondygnacyjny, ze strzelnicą, która będzie służyła policjantom, z parkingiem, garażami, będą też warsztaty. To obiekt, który będzie spełniał wszelkie standardy europejskie. Warunki pracy policjantów są bardzo ważne, żeby mogli oni efektywnie spełniać swoje zadania. W związku z powyższym, jeszcze przed moim objęciem stanowiska, poprzedni komendanci starali się o to, by powstała nowa siedziba. Wynikiem tych wszystkich starań jest to, że ta budowa się rozpoczęła. Każdy urzędujący komendant chce, aby warunki pracy policjantów były jak najlepsze, co żeby w późniejszym czasie przekładało się na efektywność służby na rzecz obywateli. – powiedział młodszy inspektor Robert Wróbel, który od niedawna pełni obowiązki komendanta w Jaśle.

Młodszy inspektor Henryk Moskwa podziękował w imieniu Policji wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji przedmiotowego zadania:

Chciałbym podkreślić, że rozpoczęcie inwestycji, a tym samym dzisiejsza uroczystość, stanowi zwieńczenie wieloletnich, intensywnych starań. Dlatego też pragnę podziękować wszystkim osobom, które osobiście zaangażowały się w ten projekt, za wysiłek włożony w realizację tego przedsięwzięcia, za niezwykłą przychylność i pomoc. W szczególności dziękuję miejscowym parlamentarzystom oraz władzom samorządowym powiatu jasielskiego i miasta Jasła za okazane wsparcie. To właśnie władze lokalne przekazały nam działkę pod tę nieruchomość oraz sfinansowały pierwsze prace planistyczne i projektowe. Jest to znamienity przykład, że w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa możemy liczyć na pomoc i podejmować wspólne wysiłki, których efektem jest rozpoczęta właśnie budowa nowej siedziby jasielskiej Policji.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury dr Bogdan Rzońca odczytał list okolicznościowy jaki na ręce Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie skierował z okazji dzisiejszej uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński:

„Służba w Policji często bywa trudna i niebezpieczna, a funkcjonariusze z narażeniem życia i zdrowia dbają o bezpieczeństwo obywateli. Dlatego też zasługują na dobre warunki pracy. Rozpoczęcie budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Jaśle nie jest pierwszą tego typu inwestycją w województwie podkarpackim. Dzięki trosce rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków z budżetu państwa obiekty, w których pracują policjanci, są nie tylko unowocześniane i modernizowane, ale również stawiane od podstaw.”

Uczestnicy dzisiejszych uroczystości wyrażali nadzieję, że prace uda się przyspieszyć i cały kompleks będzie gotowy już w 2019 roku kiedy to przypada setna rocznica ustanowienia Policji państwowej w naszym kraju.

FOTOGALERIA:

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej KPP

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„Powstanie ważny dla stanu bezpieczeństwa społeczeństwa powiatu jasielskiego obiekt””

  1. Rozumię policja,poseł czy burmistrz ale niejaki Rak z jakiej strony tam wylądował ,czyżby rozpoczął się wyścig szczurów po stołki w nadchodzących wyborach .Przyjechał pewnie na hulajnodze z urzędu reklamując Jasło jako stolicę winną.