Informacje

Drogi dojazdowe do podmiejskiej strefy przemysłowej będą połączone

Niedługo rozpoczną się prace związane z wykonaniem nowego odcinka drogi w jasielskiej strefie przemysłowej. Będzie to łącznik o długości blisko jednego kilometra wybudowanych już w latach wcześniejszych dwóch miejskich ulic: Produkcyjnej z Fabryczną. Realizacja zadania z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności terenu. Właśnie w ten sposób lokalny samorząd wspiera potencjalnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojej działalności w naszym mieście.

Jak poinformował w rozmowie z naszym portalem zastępca burmistrza Jasła Antoni Pikul, zadanie obejmujące wykonanie nowego odcinka gminnej drogi w podmiejskiej strefie inwestycyjnej powierzono, w ramach rozstrzygniętego postępowania na realizację robót budowlanych, lokalnemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, mieszcząc się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (cena 3,76 mln złotych brutto i 72-miesięczny okres gwarancji na zrealizowane roboty). Oszczędności poprzetargowe (w wysokości 61 tysięcy złotych) mają zostać przeznaczone na przebudowę fragmentu drogi w innej części miasta, a dokładnie ulicy Rzecznej na osiedlu Żółków.

Pomiędzy inwestorem, a wykonawcą została już zawarta umowa, a faktyczne prace w terenie mają ruszyć lada dzień.

Przetarg na realizację robót budowlanych został rozstrzygnięty. W ramach tego przedsięwzięcia będzie realizowana droga równoległa do wykonanej przez nas wcześniej ulicy Produkcyjnej i połączy ją z przedłużeniem ulicy Fabrycznej na wysokości najnowszej inwestycji Nowego Stylu, a więc potężną halą przeznaczoną do produkcji mebli. Ma to być kilkusetmetrowy odcinek drogi wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Cena, która pojawiła się na przetargu, nie przekracza czterech milionów złotych brutto. W tym zakresie, na który ogłosiliśmy przetarg, prace muszą być zrealizowane w roku bieżącym. Zadanie będzie finansowane wyłącznie ze środków miasta Jasła. – powiedział Antoni Pikul.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Kontrakt obejmuje realizację następujących robót drogowych: przygotowanie terenu poprzez zebranie jego wierzchniej warstwy (obecnie w przeważającej części teren trawiasty, z nielicznymi pojedynczymi zakrzaczeniami), wytyczenie planowanego obiektu, stabilizację podłoża i jego wykonanie, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ścieżki rowerowej, wykonanie systemu odwodnienia jezdni, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenie skarp. Wzdłuż całego odcinka zostaną zamontowane słupy oświetleniowe wraz z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED.

Planowany odcinek (5KDZ) będzie miał następujące parametry techniczne: droga zbiorcza o długości około 862 metrów, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

Z kolei w miejscu włączenia do wybudowanego w latach wcześniejszych przedłużenia ulicy Fabrycznej droga (KDZ3) będzie miała długość około 27 metrów oraz sześć metrów szerokości. Również ona zostanie wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą, czyli chodnik, system odwodnienia i latarnie.

Na wszystkie wymienione prace wykonawca ma czas do końca listopada br.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Zaprojektowany w tej części Jasła (teren przeznaczony w całości pod komercyjną działalność usługową) układ komunikacyjny ma sprzyjać potencjalnym inwestorom zainteresowanym ulokowaniem swojej działalności gospodarczej właśnie w naszym mieście.

To już kolejny etap uzbrojenia warzyckiej strefy przemysłowej tak, aby zgłaszający się do nas inwestorzy, a mamy już kolejnych, którzy interesują się działkami w tym miejscu, mieli przygotowany zarówno grunt wyposażony we wszelkie możliwe media, jak też dogodne i dobrej klasy powiązanie komunikacyjne. – powiedział Antoni Pikul.

W kolejnych latach planowane jest rozpoczęcie dalszych prac przy uzbrojeniu strefy: – Nie jest to jeszcze docelowe rozwiązanie komunikacyjne w tym miejscu. Zamierzamy kontynuować drogę w kierunku ulicy Piłsudskiego. Według szacunkowych kosztów ta inwestycja zamykać się będzie w okolicach około dziesięciu milionów złotych. – dodał samorządowiec.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE