Informacje

Młodszy inspektor Robert Wróbel Komendantem Powiatowym Policji w Jaśle

W Jasielskim Domu Kultury odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka miejscowego garnizonu Policji z udziałem zaproszonych gości, podczas której młodszy inspektor Robert Wróbel otrzymał powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle. Jego wprowadzenia w obowiązki dokonał przełożony podkarpackich funkcjonariuszy.

Poranna uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie młodszemu inspektorowi Henrykowi Moskwie. W wydarzeniu tym uczestniczyła ścisła kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy cywilni miejscowej jednostki. Ponadto na spotkaniu byli obecni m.in. starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, wójtowie gmin powiatu jasielskiego, przedstawiciele instytucji wymiaru sprawiedliwości (prokuratury i sądu), komendanci służb mundurowych oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego. Odbywało się ono przy drzwiach zamkniętych dla przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu, przynajmniej nasza redakcja nie była na nie zaproszona drogą oficjalną.

Wręczając akt mianowania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, młodszy inspektor Henryk Moskwa podkreślił, że o powierzeniu tej funkcji młodszemu inspektorowi Robertowi Wróblowi zadecydowały przede wszystkim jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz posiadana wiedza merytoryczna. Ponadto uwzględnił on jego wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych w kilkumiesięcznym okresie próbnym kierowania tutejszą jednostką Policji.

Młodszy inspektor Robert Wróbel ma 45 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ponadto Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W policyjnej służbie od przeszło 25 lat. Swoją pierwszą pracę w tej formacji mundurowej rozpoczął w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Od 1997 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, m.in. na stanowiskach Naczelnika Wydziału Kryminalnego oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego. Zgodnie z rozkazem personalnym Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, z dniem 24 lutego br. powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle w miejsce przechodzącego w stan spoczynku nadkomisarza Jacka Krzyżaka.

Z oficjalnego biogramu nowego szefa jasielskiego garnizonu Policji dowiadujemy się, że jest żonaty i ma trójkę dzieci. Wśród jego szczególnych zainteresowań znajdują się tenis stołowy i kolarstwo.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Młodszy inspektor Robert Wróbel Komendantem Powiatowym Policji w Jaśle”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.