Informacje

Kolejne podejście do modernizacji stadionu przy ulicy Sportowej

Samorząd Jasła chciałby wyposażyć swój stadion przy ulicy Sportowej w bieżnię treningową oraz podstawowe wyposażenie lekkoatletyczne. Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji jest uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Nabór wniosków prowadzi resort odpowiedzialny za sport i turystykę. Według wyliczeń kosztorysowych, na budowę przedmiotowej infrastruktury potrzebne będzie niespełna pół miliona złotych.

Radni miejscy, na wniosek burmistrza Ryszarda Pabiana, przyjęli do realizacji inwestycję wieloletnią pod nazwą „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej w Jaśle”. Podjęta przez nich uchwała, która przewiduje dostosowanie w latach 2018-2019 stadionu sportowego przy ulicy Sportowej do potrzeb uprawiania podstawowych dyscyplin z zakresu lekkiej atletyki, pozwoli urzędnikom z miejscowego ratusza na ubieganie się o dofinansowanie z państwowego „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”.

Prezentując główne zamierzenie inwestycyjne w ramach przedmiotowego zadania samorządowiec poinformował, że z uwagi na możliwości techniczne i ograniczoną przestrzeń na obiekcie przy ulicy Sportowej 1 zaprojektowano czterotorową bieżnię okrężną o długości czterystu metrów, bieżnię prostą o długości stu trzydziestu metrów jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, skocznia do skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą oraz podstawowe wyposażenie lekkoatletyczne.

To kolejna możliwość ubiegania się o środki w ramach programów, które pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki. – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Tym razem nabór dotyczy projektów dotyczących modernizacji bieżni i elementów stadionu lekkoatletycznego. Planujemy wykonanie takiej bieżni na stadionie przy ulicy Sportowej w Jaśle. Z tego, co się orientujemy, będzie tam możliwe technicznie zrealizowanie czterotorowej bieżni i innych elementów niezbędnych do uprawiania skoku w dal, trójskoku, skoku wzwyż i pchnięcia kulą. To podstawowe dyscypliny w lekkiej atletyce.

Byłaby to już kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową na terenie Jasła. W ostatnich tygodniach samorządowi miejskiemu udało się z powodzeniem zrealizować i oddać lokalnej społeczności do użytku m.in. park kalisteniczny na Ogródku Jordanowskim, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. biskupa Ignacego Krasickiego, boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy ulicy Mickiewicza (osiedle Gamrat), zmodernizowano również wysłużoną nawierzchnię na funkcjonujących w naszym mieście kompleksach wielofunkcyjnych typu „Orlik”.

Tutejszy magistrat oczekuje również na decyzję z ministerstwa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie modernizacji boiska treningowego na stadionie piłkarskim przy ulicy Śniadeckich 15. – Zgodnie z informacją, którą mamy z ministerstwa, dopiero we wrześniu planowane jest rozstrzygnięcie tego konkursu. – mówi burmistrz.

Szacunkowa wartość zadania, które miałoby zostać zrealizowane na miejskim osiedlu Rafineryjnym, opiewa na kwotę 475 tysięcy złotych. Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji jest uzyskanie dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (do połowy wydatków kwalifikowanych zadania).

Nowo powstała infrastruktura lekkoatletyczna miałaby służyć przede wszystkim celom szkoleniowym oraz uczniom miejskich placówek oświatowych w ramach organizowanych na świeżym powietrzu zajęć z wychowania fizycznego. Oczywiście nieodpłatnie.

Słyszymy zewsząd takie hasła, że tego typu obiektu nie ma u nas w mieście. Tak naprawdę w Jaśle nie mamy żadnej bieżni czy rzutni z prawdziwego zdarzenia, więc byłby to pierwszy obiekt, który służyłby temu celowi. – podkreśla Ryszard Pabian.

Nabór wniosków trwa do 6 sierpnia.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE