Informacje

Podwójny jubileusz w Pustej Woli

90-lecie założenia ochotniczej straży pożarnej świętowano dzisiaj popołudniu w Pustej Woli koło Skołyszyna. Podczas uroczystości jubileuszowych z udziałem lokalnej społeczności, władz samorządowych, duchowieństwa oraz zaprzyjaźnionych jednostek z terenu gminy i ościennych w kierunku druhów kierowano słowa podziękowań za ich dotychczasowy udział w rozwoju miejscowości i całej okolicy, a także za bezinteresowne zaangażowanie w prace na rzecz ochrony cywilnej ludności oraz udział w akcjach mających na celu ratowanie ich zdrowia i mienia. Wydarzenie to zbiegło się z 600-leciem miejscowości.

Wprawdzie jednostka ochotniczej straży pożarnej w Pustej Woli została założona w roku 1927 to jej przeszło dziewięćdziesięcioletnia historia nierozerwalnie łączy się z dziejami miejscowości, która przeżywa właśnie 600-lecie swojej lokacji. Z okazji obydwu zacnych jubileuszy lokalna społeczność postanowiła zorganizować uroczystość, podczas której upamiętniono obydwa te wydarzenia. Rozpoczęła je plenerowa msza święta, po której na placu przed miejscowym domem ludowym pełniącym również funkcję remizy, miały miejsce kulminacyjne punkty obchodów jubileuszowych.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i złożeniu meldunku o gotowości uczestników do uroczystości przez Remigiusza Święcha nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i odegranie hymnu Związku.

Prezes jednostki Józef Marszałek powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Stanisław Święch – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Bogusław Kręcisz – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Zenon Szura – wójt gminy Skołyszyn, Jan Rak – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Skołyszynie, młodszy brygadier Sławomir Madejczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Władysław Depczyński – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie, ks. Tadeusz Wawryszko – kapelan strażaków powiatu jasielskiego oraz ks. Marek Cesarz – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Sławęcinie. Obecne były również delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek z: Święcan, Skołyszyna, Bączala Dolnego, Przysiek, Siedlisk Sławęcińskich, Ołpin i Czermnej.

Punktem kulminacyjnym obchodzonego dzisiaj 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli było złożenie ślubowania przez nowo włączonych w poczet Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”.

Te słowa roty ślubowania członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wypowiedzieli na sztandar jednostki druhny i druhowie: Julia Wojtuń, Monika Tuchowska, Izabela Marszałek, Katarzyna Kozioł, Paulina Kosińska, Weronika Gorczyca, Eliza Przybyłowicz, Karolina Leśniak, Magdalena Sepioł, Mateusz Bogdan, Dominik Kozik oraz Hubert Nowak.

Najmłodsze pokolenie druhów oddało również hołd ofiarom II Wojny Światowej składając symboliczne wiązanki kwiatów oraz znicze pod tablicą umieszczoną na frontonie budynku miejscowego domu ludowego.

Działacze OSP z Pustej Woli z okazji jubileuszu zostali uhonorowani brązowymi i srebrnymi odznakami dla druhów MDP (Elżbieta Wojnarowicz, Milena Stój, Aleksander Ćwiklik) oraz odznakami „Za wysługę lat” (Józef Marszałek, Bolesław Stygar, Miłosz Walewski, Piotr Wróżek, Włodzimierz Skałba, Jan Goleń, Jan Szafarz, Bolesław Wąsacz, Grzegorz Juszczyk).

Zaproszeni goście w trakcie swoich wystąpień nie szczędzili słów podziękowań i wdzięczności dla strażaków z Pustej Woli za ich dotychczasowy udział w rozwoju miejscowości i zaangażowanie w prace na rzecz lokalnej społeczności.

Stanisław Święch ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podał miejscową jednostkę jako wzór do naśladowania przez pozostałe formacje z terenu powiatu jasielskiego.

A jej działacze mają naprawdę czym się pochwalić. W Pustej Woli działa najliczniejsza w naszym regionie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jako jedyna w powiecie jasielskim jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest wpisana przez Wojewodę Podkarpackiego do rejestru podmiotów współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Z kolei w 2016 roku została tutaj utworzona grupa ratownictwa przeciwpowodziowego oraz ogólnego na bazie formacji obrony cywilnej. Druhny i druhowie ukończyli liczne specjalistyczne kursy i szkolenia uprawniające ich do udziału w akcjach na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludności. Strażacy biorą aktywnie udział w ćwiczeniach, szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych, czynnie udzielają się również podczas uroczystości patriotycznych i religijnych w swojej parafii.

Obecny zarząd tworzą: Józef Marszałek (prezes), Andrzej Pietraszek (wiceprezes, naczelnik), Remigiusz Święch (wiceprezes), Jerzy Ćwiklik (wiceprezes), Łukasz Gajda (sekretarz), Ryszard Maczuga (skarbnik), Piotr Wróżek (gospodarz).

Lokalna jednostka jest też dobrze doposażona jeśli chodzi o sprzęt ratowniczy oraz tabor samochodowy. Na swoim stanie posiada trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym jeden średni (Star pozyskany w 2013 roku z OSP w Harklowej) i dwa lekkie (Daewoo Lublin pozyskany nieodpłatnie w 2014 roku ze Służby Więziennej i drugi Daewoo Lublin pozyskany na początku bieżącego roku z OSP w Bączalu Dolnym).

Strażacy z Pustej Woli zdradzili, że ich marzeniem jest pozyskanie fabrycznie nowego pojazdu, który ze względu na położenie miejscowości w terenie zalewowym będzie nieocenioną pomocą podczas akcji związanych z ewakuacją ludności z ich posesji, a w dalszej perspektywie włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Życzę Waszej jednostce dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że kiedyś Wam się uda pozyskać fabrycznie nowy samochód, ponieważ jest on Wam tutaj potrzebny na terenie Pustej Woli. Myślę, że przyszłe władze samorządowe, które niebawem będziemy wybierać, wezmą to pod uwagę i wpiszą tą inwestycję do swojego budżetu. Obecnym władzom samorządowym gminy Skołyszyn: wójtowi, skarbnikowi, przewodniczącemu Rady Gminy i radnym serdecznie dziękuję za to, że przez te ostatnie dwanaście lat tyle udało się zrobić na terenie gminy Skołyszyn jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. To jedyna gmina w powiecie jasielskim, która od 2010 roku pozyskała najwięcej średnich i lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. – powiedział Stanisław Święch.

Zenon Szura, wójt gminy Skołyszyn podczas swojego wystąpienia położył akcent na wsparcie finansowe od miejscowego samorządu w rozwój ochotniczego pożarnictwa.

Każdego roku w budżecie gminy Skołyszyn są przeznaczane środki finansowe na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Średnio, bez wydatków inwestycyjnych i zakupów, jest to około trzystu tysięcy złotych rocznie. Natomiast z tymi wszystkimi inwestycjami i zakupami to ta kwota jest podwojona. Oczywiście nie są to tylko i wyłącznie środki finansowe pochodzące z budżetu gminy, bo też składamy wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych. Za okres dwunastu lat to wydatkowanych jest ponad sześć milionów złotych. To bardzo duże pieniądze. Mam tu na uwadze zarówno inwestycje, jak i zakupy sprzętu oraz samochodów. Wyrażam wolę i mam przekonanie, że kolejne kadencje samorządu gminnego w Skołyszynie będą kontynuować te potrzeby strażaków. Natomiast o potencjał ludzki musicie niestety zadbać już sami. Ten potencjał jest bowiem to dzisiejsze ślubowanie drużyny młodzieżowej świadczy o tym, że ten młody narybek pojawia się, że będzie godnie zastępował osoby starsze funkcjonujące dzisiaj w ochotniczych strażach pożarnych. – powiedział.

Gratulacje i życzenia dalszego rozwoju na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli złożyli również: Bogusław Kręcisz (w imieniu starosty jasielskiego Adama Pawlusia oraz Rady Powiatu w Jaśle) i młodszy brygadier Sławomir Madejczyk (w imieniu własnym, kierownictwa i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle).

FOTOGALERIA:

90-lecie OSP w Pustej Woli

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Podwójny jubileusz w Pustej Woli”

  1. Chciałbym się dowiedzieć jak to jest że Pan Remigiusz Święch jest członkiem OSP Pusta Wola i bierze udział w akcjach i zawodach w Osp Szerzyny??
    Dobrze ze tatuś jest na stanowisku