Informacje

Będzie odpartyjnienie w nowych miejskich władzach? PiS poza wyborami w Jaśle!?

Komisarz Wyborczy w Krośnie I Kamil Janiec podtrzymał dzisiaj decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle w przedmiocie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na radnych we wszystkich trzech miejskich okręgach wyborczych. Partii politycznej przysługuje jeszcze prawo odwołania od postanowienia w ciągu dwóch dni do Państwowej Komisji Wyborczej.

Może okazać się, że w nadchodzących wyborach samorządowych obecnie rządząca w naszym kraju formacja polityczna może nie mieć swoich przedstawicieli we władzach Jasła, które od wielu lat uznawane jest za podkarpacki matecznik Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie z tego miasta wywodzą się wpływowi politycy tej partii, czyli senator Alicja Zając i poseł Bogdan Rzońca, który teraz jest przewodniczącym jednej z najważniejszych sejmowych komisji zajmujących się infrastrukturą komunikacyjną. Wysokie stanowisko we władzach wojewódzkich zajmują również była burmistrz Jasła Maria Kurowska (wicemarszałek) oraz Wojciech Zając (przewodniczący Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej przy Sejmiku Wojewódzkim). Ponadto osoby związane z PiS-em odgrywały do chwili obecnej kluczową rolę we władzach szczebla powiatowego i miejskiego.

Stąd też chyba niewielu obserwatorów lokalnej sceny politycznej przewidywało tak czarny scenariusz dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Ale zacznijmy od początku. Do północy dnia 17 września komitety wyborcze miały prawo zgłoszenia listy kandydatów na radnych. W mieście Jaśle, które zostało podzielone na trzy okręgi wyborcze, w których mieszkańcy dokonają wyboru po siedmiu swoich przedstawicieli w każdym z nich, takich zgłoszeń dokonały – oprócz Prawa i Sprawiedliwości – jeszcze komitety obecnego burmistrza Ryszarda Pabiana oraz „Jaślanie”. Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w przedmiocie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych KW PiS we wszystkich trzech miejskich okręgach z uwagi na brak wymaganego poparcia wyborców w liczbie stu pięćdziesięciu podpisów odrębnie dla każdego z trzech okręgów.

Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle po wnikniwej analizie podpisów poparcia złożonych pod listą Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili ich wadliwość z uwagi na: podanie nieprawidłowego numeru PESEL, błędnie podane imię lub nazwisko, niepełne lub błędnie podanie adresu zamieszkania lub brak prawa wybierania.

W okręgu wyborczym nr 1 na 185 złożonych podpisów poparcia 139 zostało uznanych za złożone niewadliwie (zabrakło jedenastu do wymaganej liczby), w okręgu wyborczym nr 2 na 184 146 (zabrakło czterech), a w okręgu wyborczym nr 3 na 178 148 (zabrakło dwóch).

Wobec powyższego komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości odwołał się od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle do właściwego terytorialnie Komisarza Wyborczego w Krośnie I.

Dzisiaj po godzinie trzynastej na oficjalnej stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie opublikowano postanowienia z dnia 24 września, w których komisarz Kamil Janiec postanowił oddalić w całości odwołanie Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich trzech przypadkach podając w sentencji uzasadnienia, że „ustalenia Komisarza Wyborczego w Krośnie I zasadniczo nie odbiegają od ustaleń poczynionych przez Miejską Komisję Wyborczą w Jaśle (…)”.

Komitetowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości przysługuje już jedynie prawo wniesienia skargi na decyzję komisarza wyborczego w ciągu dwóch dni od daty doręczenia odpisu pisemnego postanowienia do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

W takim układzie nadzieje na obecność wiodącej prym w naszym kraju partii politycznej w przyszłych władzach miejskich wydają się być płonne. Szansy na ponowną kadencję w radzie nie będą mieli dotychczasowi przedstawiciele formacji Jarosława Kaczyńskiego: Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Urszula Czyżowicz, Michał Sołtys, Maria Szańca, Leszek Zduński oraz Krzysztof Pec, który miał być liderem kampanii wyborczej i szumnie zapowiadanym kandydatem na burmistrza Jasła.

Podczas głosowania, które zostanie przeprowadzone 21 października, zgodnie ze zreformowanym kodeksem wyborczym mieszkańcy Jasła powierzą mandaty radnych na pięcioletnią kadencję dwudziestu jeden osobom. Wyłonią ich spośród 54 reprezentantów dwóch zarejestrowanych komitetów: obecnego burmistrza Ryszarda Pabiana i „Jaślan”, którego „twarzą” ma być wieloletni gospodarz naszego miasta Andrzej Czernecki.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.