Kultura | rozrywka | edukacja

Podsumowanie konkursu fotograficznego „Jasielskie ślady walk o niepodległość”

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanego od 24 lat przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wspólnie z MDK cyklicznego Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”. Obecna, XXIV edycja, nosiła tytuł: „Jasielskie ślady walk o niepodległość”. Jak co roku, patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta Jasła i trzeci rok z rzędu Prezes Polwax S.A. Jasło.

Komisja w składzie: Andrzej Gawlewicz (przewodniczący) – architekt, wiceprezes SMJiRJ, dr Wacław Mendys – sekcja fotograficzna SMJiRJ, Tomasz Kasprzyk – fotografik, członek zarządu SMJiRJ i Fotoklubu RP oraz Bogdan Samborski – artysta rzeźbiarz, członek SMJiRJ, uhonorowała za najciekawsze prace autorów z trzech grup wiekowych.

W kategorii „szkoły podstawowe” laureatami zostali:
I miejsce – Antoni Moskal – SP nr 12 w Jaśle,
II miejsce – Mikołaj Kurowski – MDK Jasło – SP nr 1w Jaśle,
II miejsce – Filip Osika – MDK Jasło – SP nr 1 w Jaśle,
III miejsce – Lena Kraus – SP nr 12 w Jaśle.
Wyróżnienia otrzymali – Mikołaj Piątkowski – MDK Jasło – Michał Goleń – SP nr 12 w Jaśle, Daria Tęcza – MDK Jasło – SP nr 4 w Jaśle, Hubert Dziubanik – SP nr 12 w Jaśle, Kinga Moskal – SP nr 12 w Jaśle, Szymon Zagórski – MDK Jasło – SP Osiek Jasielski.

W kategorii „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” przyznano następujące nagrody:
– I miejsce – Iga Gałuszka – MDK Jasło – SP nr 2 w Jaśle – klasa gimnazjalna,
– II miejsce – Natalia Starosz – V LO w Krośnie,
– III miejsce – Jakub Frączek – MDK Jasło – SP nr 12 w Jaśle – klasa gimnazjalna,
– wyróżnienie – Wiktor Sochacki – MDK Jasło – SP nr 2 w Jaśle – klasa gimnazjalna.

W kategorii „osoby dorosłe” uhonorowano w kolejności:
– I miejsce – Wiesław Telega,
– II miejsce – Martyna Piórek,
– III miejsce – Teresa Czyżowicz – Tęcza,
– wyróżnienie – Beata Syrek.

Nagrody ufundowane przez Miasto Jasło oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wraz z okolicznościowymi dyplomami wręczyli laureatom: Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Henryk Rak – Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Wiesław Hap – prezes SMJiRJ oraz przewodniczący jury – Andrzej Gawlewicz.

Prowadzący całe spotkanie prezes Stowarzyszenia przypomniał ideę konkursu i podziękował fotografom za ich wkład w dzieło uwieczniania obrazów, miejsc, wydarzeń i ludzi z historii i dnia dzisiejszego naszego miasta. Wiesław Hap przypomniał, że w nawiązaniu do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w 2018 r. SMJiRJ podjęło wiele działań. Ich zwieńczeniem jest ta edycja konkursu fotograficznego.

W dalszej części spotkania głos zabrali burmistrz Ryszard Pabian i przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak. Włodarze miasta pogratulowali uczestnikom i laureatom konkursu oraz złożyli słowa uznania dla zarządu SMJiRJ za dotychczasową współpracę z władzami samorządu Miasta Jasła na polu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego. Prezes Stowarzyszenia podziękował burmistrzowi i przewodniczącemu RMJ za dotychczasowe wsparcie i współpracę. Z kolei członkowie komisji konkursowej – Andrzej Gawlewicz, dr Wacław Mendys i Bogdan Samborski – podzielili się z uczestnikami konkursu opiniami na temat wykonanych prac oraz udzielili cennych fachowych rad na przyszłość.

W części artystycznej wystąpiła solistka MDK Patrycja Burek – podopieczna Małgorzaty Czeluśniak. Po spotkaniu, jego uczestnicy zapoznali się z najlepszymi pracami konkursowymi, które zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie przygotowanej jak co roku przez Dariusza Tęczę – instruktora fotografii w jasielskim MDK.

Koordynatorką wszystkich działań organizacyjnych ze strony MDK była Justyna Maniak.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyła Patrycja Bimkiewicz – inspektor ds. kultury w Urzędzie Miasta w Jaśle oraz rodzice i członkowie rodzin młodych laureatów.

(SMJiRJ)

SŁOWA KLUCZOWE